Вікова структура насаджень вільхи чорної у лісах, забруднених радіонуклідами, у західному напрямку від Чорнобильської АЕС

  • О. В. Жуковський Поліський філіал УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, с. Довжик https://orcid.org/0000-0003-3351-9856
  • В. П. Краснов Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир https://orcid.org/0000-0003-1779-9544
  • Т. В. Курбет Поліський філіал УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, с. Довжик, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир https://orcid.org/0000-0001-7820-4263
  • З. М. Шелест Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир https://orcid.org/0000-0001-5195-3475
Ключові слова: радіоактивне забруднення, ізотоп, лісовий фонд, Alnus glutinosa (L.) Gaertn., група віку, вік стиглості

Анотація

Проаналізовано матеріали радіоактивного забруднення лісового фонду Полісся України з використанням бази даних "щільность забруднення лісових масивів України радіонуклідами техногенного походження (134Cs, 137Cs, 90Sr, 239Pu, 240Pu, 241Pu) за 1989-1992 рр., а також реляційної бази даних "Лісовий фонд України" станом на 2012 рік. Під час оброблення даних баз здійснено розподіл площ регіону досліджень за областями, лісогосподарськими підприємствами, щільністю радіоактивного забруднення, також окремо проведено розподіл насаджень з участю вільхи чорної за групами віку. У Волинській обл. виявлено 42,2 тис. га лісів, які віднесено до радіоактивно забруднених, а максимальні значення щільності радіоактивного забруднення ґрунту в них досягали до 5,0 Кі∙км-2. У Рівненській області площі радіоактивно забруднених лісів становили 377,9 тис. га, що у 9,0 разів більше, ніж у Волинській. Максимальні значення щільності радіоактивного забруднення ґрунту на Рівненщині досягали 15,0 Кі∙км-2. У лісах Житомирщини площа лісів, вражених радіонуклідами, становила 439,9 тис. га, що більше в 1,2 раза, ніж у Рівненській області. Максимальні значення щільності радіоактивного забруднення ґрунту на частині площ у Житомирській області перевищували 80 Кі/км-2. На площі 99,1 тис. га введено обмеження використання деревини вільхи чорної. Найбільші площі лісових насаджень вільхи чорної сконцентровані у Волинській області – 99593 га. Із просуванням на схід площі таких насаджень зменшуються і й Рівненській області становлять 63912 га (в 1,6 раза менше), у Житомирській – 38495 га (у 2,6 раза менше). Установлено, що у Волинській області зараз стиглих і перестійних насаджень нараховується 26189 га (26,3 % від загальної площі чорновільхових насаджень), у Рівненській – 15486 га (24,2 %) і Житомирській – 14188 га (36,9 %). Результати обстеження лісів з їх реабілітації, які подано у матеріалах лісовпорядкування лісогосподарських підприємств Волинського та Житомирського Полісся, мають суперечливий характер і потребують перевірки. Від часу аварії на Чорнобильській АЕС відбувається зменшення площ лісових кварталів, у яких введено заборону та обмеження на використання деревних порід, зокрема і вільхи чорної. У регіоні дослідження накопичились площі стиглих і перестійних лісових насаджень вільхи чорної, що, певною мірою, пояснюють забороною їх використання на площах зі щільністю радіоактивного забруднення ґрунту понад 10 Кі∙км-2.

Біографії авторів

О. В. Жуковський, Поліський філіал УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, с. Довжик

канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник, лабораторія лісівництва

В. П. Краснов, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

д-р с.-г. наук, професор, кафедра екології

Т. В. Курбет, Поліський філіал УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, с. Довжик, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра екології та природоохоронних технологій

З. М. Шелест, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

канд. біол. наук, доцент, викладач, кафедра наук про Землю

Посилання

Blyshchyk, I. V. (2014). Biometric Structure and Distribution of Black Alder Stands in Ukrainian Polissya. Scientific Bulletin of UNFU, 24(11), 32–37. [In Ukrainian]. Retrieved from: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2014/24_11/7.pdf

Kaletnyk, M. M., Krasnov, V. P., Orlov, O. O., Irkliyenko, S. P., Mazepa, M. H., & Prystupa, H. K. (1995). Some methodological aspects of the study of contamination of forest ecosystems with radionuclides. Forest journal, 2, 5–8. [In Ukrainian].

Kaletnyk, M. M., Landin, V. P., Krasnov, V. P., Tereshchenko, V. M., & Losʹ, I. P. (1990). Problems of organization of forest management in conditions of radiation pollution. Forestry, forest, paper and woodworking industry, 2, 4–7. [In Ukrainian].

Kaletnyk, M. M., Landin, V. P., Pasternak, P. S., Krasnov, V. P., & Podkur, P. P. (1991). Radiological situation in the forests of Ukrainian Polissia. Oikumen. Ukrainian ecological bulletin, 2, 61–66. [In Ukrainian].

Kotlyarevska, U. M. (2016). The Forestry-Biometric Characteristic of Black Alder Stands in Ukrainian Polissya. Forestry and Landscape Gardening, 10, 52–64. [In Ukrainian]. Retrieved from: https://nbuv.gov.ua/UJRN/licgoc_2016_10_8

Krasnov, V. P., Orlov, O. O., Kurbet, T. V., & Landin, V. P. (2010). Methodology for surveying radiation-contaminated forests for the purpose of their rehabilitation (for the period 2010-2015). Zhytomyr: Polisky Branch of URIFFM. [In Ukrainian].

Krasnov, V. P., Orlov, O. O., Landin, V. P., Buzun, V. O., Kurbet, T. V., Myeshkova, V. L., Savushchyk, V. P., & Hulyk, I. T. (2008). Recommendations for forest management in conditions of radioactive contamination. Kyiv: State Forestry Committee of Ukraine. [In Ukrainian].

Krasnov, V. P., Orlov, O. O., Vedmidʹ, M. M., & Landin, V. P. (2006). Methodological recommendations for the rehabilitation of forests in the territories contaminated by radionuclides as a result of the accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant. Zhytomyr: Volynʹ. [In Ukrainian].

Recommendations. (1995). Recommendations for forest management in conditions of radioactive contamination. Ed. V. P. Krasnov. Kyiv: Ahrarna nauka. [In Russian].

Siruk, Y., Pechenyuk, E., & Chernyuk, T. (2015). Typological Structure and Characteristics of Forest Fund of the Central Polyssya of Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU, 25(10), 97–103. https://doi.org/10.15421/40251014

Standard (2005). Hygienic standard of specific activity of radionuclides (137) Cs and (90) Sr in wood and wood products. Order of the Ministrys Health of Ukraine dated October 31, 2005, no. 573. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1384-05#Text

Standards. (1997). Standards of radiation safety of Ukraine (NRBU-97). Order of the Ministrys Health of Ukraine dated July 07, 1997, no. 208. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0208282-97#Text

Tkachuk, V. I. (2004). Problems of growing Scots pine in Right-bank Polissia. Zhytomyr: Volynʹ. [In Ukrainian].

Zhukovskyi, O. V., Krasnov, V. P., & Kurbet, T. V. (2022). Typological structure and productivity of plantations with black alder in Volyn and Zhytomyr Polissya of Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU, 32(5), 36–41. https://doi.org/10.36930/40320505

Опубліковано
2023-02-27
Як цитувати
Жуковський, О. В., Краснов, В. П., Курбет, Т. В., & Шелест, З. М. (2023). Вікова структура насаджень вільхи чорної у лісах, забруднених радіонуклідами, у західному напрямку від Чорнобильської АЕС. Науковий вісник НЛТУ України, 33(1), 21-26. https://doi.org/10.36930/40330103
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають