Індексація журналу

Журнал індексується в електронних бібліотеках, каталогах, репозиторіях і міжнародних наукометричних базах даних:

  1. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL
  2. VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE
  3. CrossRef 
  4. WorldCat 
  5. CYBERLENINKA