Індексація журналу

Журнал індексується в електронних бібліотеках, каталогах, репозиторіях і міжнародних наукометричних базах даних:

  1. Directory of open access journals (DOAJ)
  2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL
  3. VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE
  4. CrossRef 
  5. WorldCat 
  6. CYBERLENINKA