Динаміка радіоактивного забруднення зелених мохів в умовах свіжого бору у лісах Житомирського Полісся

  • В. В. Мельник Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир https://orcid.org/0000-0002-3551-5085
  • Т. В. Курбет Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир https://orcid.org/0000-0001-7820-4263
  • А. Р. Максимчук Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир
  • О. В. Висоцький Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир
  • З. М. Шелест Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир
  • І. В. Давидова Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир https://orcid.org/0000-0001-6535-3948
  • О. В. Зборовська Поліський філіал УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, с. Довжик https://orcid.org/0000-0003-1649-0297
Ключові слова: питома активність; 137Cs; інтенсивність надходження радіонуклідів; фракції моху

Анотація

Досліджено зміну вмісту радіонуклідів у фітомасі зелених (брієвих) мохів в умовах свіжого бору Українського Полісся впродовж 2016–2018 рр. Середня щільність радіоактивного забруднення ґрунту на пробній площі становила 199±52 кБк/м2. З'ясовано, що величини питомої активності та інтенсивності надходження радіонуклідів до фітомаси аналізованих видів мали значні коливання. Вміст радіонукліду у фітомасі дикрану багатоніжкового за період спостережень зменшився в 1,3 раза, а для плевроцію Шребера подібне зменшення становило 1,2 раза. Виявлено, що дикран багатоніжковий характеризується більшими величинами концентрації 137Cs порівняно з плевроцієм Шребера, в середньому – в 1,5 раза за досліджуваний період. Відзначено загальну закономірність щодо розподілу вмісту 137Cs за фракціями зелених мохів. За величиною радіоактивного забруднення фракції моху можна розмістити у вигляді такого ряду: очос > жива фракція > мертва фракція. Упродовж трьох років спостережень середній вміст 137Cs в очосі верхоплідного та бокоплідного мохів зменшився в 1,4 та 1,2 раза відповідно, а для живої та мертвої фракцій таке зменшення становило 1,3 раза. Інтенсивність надходження радіонуклідів до фітомаси плевроцію Шребера в 1,4 раза менша порівняно з дикраном багатоніжковим. Виявлено тенденцію до зниження значень коефіцієнта переходу 137Cs, як до фітомаси загалом, так і до окремих фракцій обох досліджуваних видів моху.

Біографії авторів

В. В. Мельник, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

 здобувач, кафедра екології

Т. В. Курбет, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра екології

А. Р. Максимчук, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

магістрант, кафедра екології

О. В. Висоцький, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

магістрант, кафедра екології

З. М. Шелест, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

канд. біол. наук, доцент, кафедра екології

І. В. Давидова, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра екології

О. В. Зборовська, Поліський філіал УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, с. Довжик

ст. наук. співробітник, відділ радіаційної екології лісу

Посилання

Bolukh, V. A., & Virchenko, V. M. (1994). The accumulation of radionuclides by the mosses of the Ukrainian Polesie. Ukrainian Botanical Journal, 4(51), 39–45. [In Ukrainian].

Bolukh, V. А. (1994). Radioecological monitoring of bryophytes. Ukrainian Botanical Journal, 2/3(51), 172–178. [In Ukrainian].

Dragovic, S., Mihailovic, N., & Gajic, B. (2010). Quantification of transfer of 238U, 226Ra, 232Th, 40K and 137Cs in mosses of semi-narural ecosystem. Journal of Environmental Radioactivity, 2(101), 159–164.

Grodzinsky, D. M. (1959). On the natural radioactivity of mosses and lichens. Ukrainian Botanical Journal, 2(16), 30–38. [In Ukrainian].

Gudzenko, V. V. (2007). Mosses as concentrators of some technogenic and cosmogenic radionuclides. Ecological chemistry, 16(2), 85–90. [In Russian].

Kulikov, N. V., & Bochenina, N. V. (1976). Features of accumulation of 137Сs and 90Sr by some types of mosses. Ecology, 6, 82–85. [In Russian].

Kulikov, N. V., & Molchanova, I. V. (1990). Radioecology of land cover. Sverdlovsk: UrOANSSSR. [In Russian].

Melnyk, V. V., & Kurbet, T. V. (2018). Features accumulation of cesium-137 by mossy layer of Ukrainian Polissia. Scientific horizons, 2(65), 51–57. [In Ukrainian].

Mokronosov, M. G., & Kulikov, N. V. (1988). Radioecological study of natural ecosystems in the area of nuclear power plants. Ecology, 3, 40–45. [In Russian].

Molchanova, I. V., & Bochenina, N. V. (1980). Mosses as storage of radionuclides. Ecology, 3, 42–47. [In Russian].

Nifontova, M. G. (1995). The content of long-lived radionuclides in the moss cover of the East Ural radioactive wake zone. Ecology, 4, 326–329. [In Russian].

Nifontova, M. G. (2006). Long-Term Dynamics of Technogenic Radionuclide Concentrations in Moss – Lichen cover. Russiun jornal of Ecology, 37(4), 247–250.

Popovic, M., Zaja, R., & Smital, T. (2010). Organic anion transporting polypeptides (OATP) in zebrafish (Danio rerio): Phylogenetic analysis and tissue distribution. Biochem. Physiol. A Mol. Integr. Physiol, 155(3), 327–335.

Reimann, C., Flem, B., Arnoldussen, A., Englmaier, P., Finne, T., Koller, F., & Nordgulen, Ø. (2008). The biosphere: A homogenizer of Pb-isotope signals. Applied Geochemistry, 4(23), 705–722.

Schröder, W., Pesch, R., Englert, C., Harmens, H., Suchara, I., Zechmeister, H. G., Thöni, L., Mankovská, B., Jeran Z., Grodzinska, K., & Alber, R. (2008). Metal accumulation in mosses across national boundaries: Uncovering and ranking causes of spatial variation. Environmental Pollution, 151(2), 377–388.

Virchenko, V. M., & Bolyukh, V. A. (1993). The accumulation of radionuclides by mosses in the phytocenoses of Ukrainian Polissya. Thesei reporting to the Radiobiological Congress, (pp. 183–184). Pushchino. [In Russian].

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Мельник, В. В., Курбет, Т. В., Максимчук, А. Р., Висоцький, О. В., Шелест, З. М., Давидова, І. В., & Зборовська, О. В. (2019). Динаміка радіоактивного забруднення зелених мохів в умовах свіжого бору у лісах Житомирського Полісся. Науковий вісник НЛТУ України, 29(9), 76-80. https://doi.org/10.36930/40290913
Розділ
Екологія та довкілля

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають