Зміна вмісту 137CS у чорниці (Vaccinium myrtillus L.) у лісах Полісся України з часу аварії на ЧАЕС

  • В. П. Краснов Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир
  • О. О. Орлов Поліський філіал УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, с. Довжик https://orcid.org/0000-0003-2923-5324
  • О. В. Жуковський Поліський філіал УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, с. Довжик https://orcid.org/0000-0003-3351-9856
  • І. Т. Гулик Поліський філіал УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, с. Довжик
  • Т. В. Курбет Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир https://orcid.org/0000-0001-7820-4263
  • М. Б. Корбут Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир https://orcid.org/0000-0003-2395-3456
  • І. В. Давидова Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир https://orcid.org/0000-0001-6535-3948
  • В. В. Мельник Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир https://orcid.org/0000-0002-3551-5085
Ключові слова: лісові екосистеми; дерново-підзолистий ґрунт; радіонукліди; щільність радіоактивного забруднення ґрунту

Анотація

Досліджено багаторічну (30 років) динаміку радіоактивного забруднення найпоширенішої ягідної рослини лісів Полісся України – чорниці, яка відіграє велику роль в опроміненні населення регіону. На всіх постійних пробних площах відзначено вищі значення питомої активності 137Cs у ягодах чорниці порівняно зі значеннями цього показника у її вегетативній надземній фітомасі – в 1,1-1,7 раза. Це, вірогідно, можна пояснити її біологічними особливостями. За період спостережень відбулося значне зниження радіоактивного забруднення чорниці звичайної: у свіжих ягодах чорниці – у 3,7-8,3 раза, у сухій надземній фітомасі – у 8,2-19,2 раза. Значення коефіцієнтів переходу до надземної фітомаси та свіжих ягід чорниці в 1994 р. відповідно становили 49,2-178,1 та 8,9-34,3 м2кг-1·10-3. У 2016 р. продовжує тривати досить інтенсивне надходження 137Cs до чорниці: значення коефіцієнтів переходу до свіжих та сухих ягід змінювалися у межах 6-8 та 24-61 м2кг-1·10-3 відповідно, а для сухої надземної фітомаси – 17-53 м2кг-1·10-3. Триває вертикальна міграція 137Cs з верхніх до більш глибоких шарів ґрунту. У 1991 р. основна частка сумарної активності радіонукліду у вологих суборах була зосереджена у напіврозкладеному та розкладеному шарах лісової підстилки та 0-2-сантиметровому шарі мінеральної частини ґрунту (близько 60-70 %). У 2016 р. найбільше значення цього показника характерне для верхнього 10-сантиметрового шару гумусово-елювіального горизонту – 69,87 %, що в 1,3 раза більше, ніж у 2000 р. (54,91 %). Цей шар ґрунту насичений кореневими системами численних лісових рослин, зокрема чорниці, що підвищує інтенсивність надходження радіонуклідів.

Біографії авторів

В. П. Краснов, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

 д-р с.-г. наук, професор, кафедра екології

О. О. Орлов, Поліський філіал УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, с. Довжик

канд. біол. наук, ст. наук. співробітник, відділ радіаційної екології лісу

О. В. Жуковський, Поліський філіал УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, с. Довжик

наук. співробітник, лабораторія лісівництва

І. Т. Гулик, Поліський філіал УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, с. Довжик

наук. співробітник, лабораторія лісівництва

Т. В. Курбет, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра екології

М. Б. Корбут, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

канд. тех. наук, доцент, кафедра екології

І. В. Давидова, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра екології

В. В. Мельник, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

асистент, кафедра екології

Посилання

Bunzl, K., & Kracke, W. (1986). Accumulation of fallout 137Cs in some plants and berries of the family Ericaceae. Health Phys, 50, 540 p.

Chopik, V. I., Dudchenko, L. G., & Krasnova, A. N. (1983). Wild useful plants of Ukraine. Directory. Kiev: Naukova Dumka. [In Russian].

Dospekhov, B. A. (1985). Methodology of field experience. Moscow: Agropromizdat. [In Russian].

Eliashevich, N. V. (1992). Chernobyl accident: pollution of herbaceous plants. Practical aspects. News of the Academy of Sciences of Belarus. A series of physical and energy sciences, 1, 5–10. [In Russian].

Eliashevich, N. V., & Rubanova, R. V. (1993). Accumulation of radionuclides by medicinal plants according to their habitat types: Proc. doc. Part 1. Radiobiological. Kiev, September 20–25, 1993 Pushchino, 338 p. [In Russian].

Elin, E. Y., & Meshcheryakov, G. I. (1973). Atlas of indicator plants of forests of Ukraine. Kiev: Harvest. [In Russian].

Ermakova, O. O. (2000). Radioecological monitoring of 137Cs accumulation in plants of living soil cover of forest cenoses. Report abstract international the conference "Radioactivity in nuclear explosions and accidents" (Moscow, April 24–26, 2000). St. Petersburg: Gidrometeoizdat, 217 p. [In Russian].

Ermakova, O. O., Kazey, A. P., & Kuzmich, O. T. (1993). Accumulation of radionuclides by plants of the living ground cover of pine phytocenoses: Abstract. doc. Part 1. Radiobiology. Kiev, September 20–25, Pushchino, 350 p.

Fawaris, B. H., & Johanson, K. J. (1994). Radiocesium in soil and plants in a forest in central Sweden. Science of the Total Environment, 157, 133–138.

Fesenko, S. V., Sanzharova, N. I., Spiridonov, S. I., Sukhova, N. V., Avila, R., & Klein, D. (2002). Analysis of factors determining the biological availability of 137Cs in soils of forest ecosystems. Radiation biology. Radioecology, 42(4), 448–456. [In Russian].

Grabovskyi, V., & Dzendzelyuk, O. (2012). Seasonal changes of 137Cs content in some medical herbs and berry plants from western Ukraine. Visnyk of the Lviv University. Series BIology, 58, 175–184. [In Ukrainian].

Guilitte, O., Melin, J., & Wallberg, L. (1994). Biological pathways of radionuclides originating from the Chernobyl fallout in boreal forest ecosystem. Science of The Total Environment, 157, 207–215.

Heinrich, G., & Remele, K. (1996). 137Cs, 90Sr, K+ and Ca++ in lichens, mosses and vascular plants of mountain area in Styria, Austria. Proc. of the Intern. Symposium on Radioecology. Ten years terrestrial radioecological research following the Chernobyl accident. Vienna, 22-24-th April. Gerzabek, M., Desmet, G., Howard, B. J., Heinrich, G., Schimmack, W. (Eds.), 243–250.

Kiponas, D., & Marchülene, D. (2001). Plants as bioindicators of 137Cs and 60Co contamination of terrestrial ecosystems: Abstract. doc. Modern problems of bioindication and biomonitoring. Syktyvkar, September 17–21, Syktyvkar, 76–77. [In Russian].

Klemt, E., Drissner, J., Flügel, V. et al. (1996). Bioavailability of cesium radionuclides in prealpine forests and lakes. Proc. of the Intern. Symp. on Radioecology. Ten years terrestrial radioecological research following the Chernobyl accident / Eds. M. Gerzabek, G. Desmet, J. Howard et al. Vienna, 267–274.

Kovalchuk, A. M., Krasnov, V. P., Levitsky, V. G., Orlov, O. O., & Yanchuk, V. M. (2002). Mathematical modeling of 137Cs migration in forest ecosystems of the Ukrainian Polesie. Ecological Bulletin of the Exclusion and Mandatory Evacuation Zone, 2, 59–70. [In Ukrainian].

Krasnov, V. P., & Orlov, A. A. (2004). Radioecology of berry plants. Zhytomyr: Volhynia. [In Russian].

Krasnov, V. P., Orlov, O. O., Zborovska, O. V., Zhukovsky, O. V., Kurbet, T. V., & Shelest, Z. M. (2018). 137Cs content in European blueberry (Vaccinium Myrtillus L.) in forests of Ukrainian Polissia in different periods after the accident at ChNPP. Journal of Nuclear Physics and Energy, 19(4), 383–391. [In Ukrainian].

Krasnov, V. P., Turko, V. M., Orlov, O. O., Irklienko, S. P., & Kurbet, T. V. (1999). 137Cs content in non-timber forest products of Ukraine according to long-term monitoring at private grazing, mushroom and berry fields around settlements. Problems of forest ecology and forest management in the Polesie of Ukraine, 6, 7–11. [In Ukrainian].

Kuzmich, O. T. (2000). Accumulation of 137Cs and 90Sr in the aboveground organs of plants of the family. Lingonberry: int. conf. Moscow, April 24-26. "Radioactivity in nuclear explosions and accidents": Transactions. T. 2. St. Petersburg: Gidrometeoizdat, 244–248. [In Russian].

Melin, J., Wallberg, L., & Suomela, J. (1994). Distribution and retention of cesium and strontium in Swedish boreal forest ecosystems. Science of the Total Environment, 157, 93–105.

Orlov, O. O, & Krasnov, V. P (2001). Long-term dynamics of 137Cs radioactive contamination of wild berries and mushrooms in the Polesie of Ukraine. Scientific Bulletin of NAU, 46, 172–179. [In Ukrainian].

Ramensky, L. G. (1971). Problems and methods of studying vegetation. Leningrad: Science. [In Russian].

Rantavaara, A. H. (1990). Transfer of radiocaesium through natural ecosystems to foodstuffs of terrestrial origin in Finland. Transfer of radionuclides in natural and semi-natural enviroments. Desmet, G. (Ed.) et al. London-New York: Elsevier Applied Science, pp. 202–209.

Vinichuk, M., & Nikolova, I. (2011). The dynamics of 137Cs accumulation by separate species of macromycetes and plants of boreal forest ecosystems. Visnyk of the Lviv University. Series BIology, 55, 134–140. [In Ukrainian].

Опубліковано
2020-06-04
Як цитувати
Краснов, В. П., Орлов, О. О., Жуковський, О. В., Гулик, І. Т., Курбет, Т. В., Корбут, М. Б., Давидова, І. В., & Мельник, В. В. (2020). Зміна вмісту 137CS у чорниці (Vaccinium myrtillus L.) у лісах Полісся України з часу аварії на ЧАЕС. Науковий вісник НЛТУ України, 30(2), 49-54. https://doi.org/10.36930/40300209
Розділ
Екологія та довкілля

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають