Публікаційна етика

Опублікування статті у збірнику "Науковий вісник НЛТУ України" є важливою складовою частиною розвитку послідовної та всебічної системи знань у галузі лісового господарства та деревообробного виробництва, а також у суміжних галузях виробництва. Це є прямим відображенням якості роботи авторів статей та установ, які їх підтримують. Тому редакційна етика збірника – комплекс правил, на яких будуються стосунки членів редакційної колегії із зовнішніми рецензентами і авторами з питань публікацій.

Об'єктивність та неупередженість

 • Редакційна колегія збірника "Науковий вісник НЛТУ України" у своїй роботі керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб. Водночас, редакційна колегія збірника заохочує та спонукає авторів дотримуватись належного рівня формальних та етичних вимог до підготовки й опублікування статей, які подають до редакції збірника.

Редакційна колегія збірника "Науковий вісник НЛТУ України" керується такими документами:

 • Кодекс етики наукових публікацій Некомерційного партнерства "Комітет з етики наукових публікацій" (Committee of Publication Ethics), http://publicationethics.org/
 • Правила етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit), рекомендовані видавництвом "Elsevier" (Ethics & Research in Publication), http://ethics.elsevier.com
 • Західний науковий центр НАН України та МОН України "Етичний кодекс ученого України", http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php
 • Юридичний журнал "Право України", стаття "Етика публікацій та запобігання недобросовісній практиці публікацій", http://pravoua.com.ua/ua/publication-ethics/

Висока вимогливість до якості наукових досліджень

 • Редакційна колегія збірника "Науковий вісник НЛТУ України" дотримується таких правил підтримки публікацій:
  • неухильне дотримання основних принципів видання: науковості, об'єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значущих інноваційних досліджень;
  • безумовна лояльність до всіх суб'єктів творчого процесу, які беруть участь у створенні збірника;
  • широке застосування подвійного сліпого рецензування, залучення до роботи об'єктивних компетентних рецензентів;
  • здійснення постійної консультативної роботи з авторами, спрямованої на виконання вимог міжнародних баз даних SCOPUS і Web of Science до оформлення та змісту матеріалів, які надходять для опублікування.

Кожен рукопис статті, який надійшов до редакції, проходить три етапи контролю:

 • первинний контроль на відповідність загальним вимогам до статей;
 • перевірка на плагіат та якість цитування;
 • зовнішнє наукове рецензування відповідно до "Положення про рецензування".

Негативне рішення з питання опублікування статті повідомляють автору, а статтю повертають на доопрацювання.