Застосуванння компартментного аналізу для моделювання екологічного впливу консорційних екотонів захисного типу

  • M. V. Ruda Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0003-0590-4589
  • A. M. Hyvlyud Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • V. V. Lentyakov Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: консорційні екотони захисного типу; екотони; компартмент; математичне моделювання

Анотація

Встановлено, що консорційні екотони захисного типу – природні дискретні структурні одиниці рослинного покриву, які мають специфічні властивості. Запропоновано дослідження консорційних екотонів захисного типу за допомогою компартментального аналізу, при цьому ступінь керованості консорційних екотонів захисного типу за допомогою системи блоків-компартментів залежить передусім від вибраних критеріїв оптимізації. Система критеріїв і субкритеріїв виявляє мету будь-якого блоку в системі моделей та основні стратегічні критерії, через які досягають кінцевої мети управлінського процесу. Якщо разом з лінійними типами опису потоків у консорційних екотонах захисного типу кругообіг речовини і/або енергії в досліджуваній екосистемі допустити і найпростіший з нелінійних – вольтерівський, то різноманітність можливих режимів поведінки траєкторій у відповідної динамічної моделі природно збільшується. Аналіз таких загальних властивостей цих моделей, як інваріантність невід'ємного конуса, диссипативність системи і стійкість рівноваги в лінійному наближенні, показує, що результати істотно залежать від типу опису. Досліджено, що вихідні потоки енергії можуть бути як відходами досліджуваної системи, так і слугувати ресурсами (вхідними потоками) в іншу систему. На всіх стадіях функціонування консорційних екотонів захисного типу відбувається певне забруднення, використовуються енергія та матеріали. Визначено Есо-індикатор консорційних екотонів захисного типу як замкненої системи матеріальних потоків, відображених у дереві процесів. Есо-індикатор є одним із методів, який дає змогу прийняти одну оцінку для всієї системи, враховуючи вхідні та вихідні потоки, а також природно-кліматичні умови – так званий екологічний індекс. Це сума всіх окремих есо-точок, або часткових індексів для всіх процесів, що відбуваються у системі.

Біографії авторів

M. V. Ruda, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, асистент, кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

A. M. Hyvlyud, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, асистент, кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

V. V. Lentyakov, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

асистент, кафедра іноземних мов

Посилання

Dejli, G. (2002). Poza zrostannyam. Ekonomichna teoriya stalogo rozvytku. Kyiv: Intelsfera. 246 p. [In Ukrainian].
Mirchulava, C. E. (2001). Kolichestvennaja ocenka predel'no dopustimyh nagruzok na landshaft. Izvestija AN. Serija geograficheskaja, 3, 68–74.
Patten, B. C. (1982). Environs: a relativistic elementary particles for ecology. Am. Nat., 119, 179–219.
Strаndbеrg, M. (1994). Rаdіосеsіum іn а Dаnіsh ріnе fоrеst есоsуstеm. Sсі. Tоtаl Еnvіrоn., 157. (Sресіаl іssuе. Fоrеsts аnd rаdіоасtіvіtу. А соllесtіоn оf рареrs рrеsеntеd аt thе Sеmіnаr оn thе Dуnаmіс Bеhаvіоur оf Rаdіоnuсlіdеs іn Fоrеsts, 18–22 Mау, (pp. 125–132). Stосkhоlm, Swеdеn.
Опубліковано
2018-06-27
Як цитувати
Ruda, M. V., Hyvlyud, A. M., & Lentyakov, V. V. (2018). Застосуванння компартментного аналізу для моделювання екологічного впливу консорційних екотонів захисного типу. Науковий вісник НЛТУ України, 28(6), 60-67. https://doi.org/10.15421/40280612
Розділ
Екологія та довкілля

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають