ВПЛИВ ЧЛЕНСТВА В ЄС НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

  • N. I. Horbal Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • K. A. Kukhtiak Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • M. V. Ruda Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: конкурентоспроможність країни, Індекс глобальної конкурентоспроможності, ЄС, інституції, інклюзивний розвиток

Анотація

Констатовано актуальність аналізування впливу членства в ЄС на КСП країн-членів в умовах євроінтеграції України. Проаналізовано сутність понять "конкурентоспроможність (КСП) країни, національної економіки" та методику Всесвітнього економічного форуму з її оцінювання. Наведено результати аналізування КСП країн Європейського союзу за останнє десятиліття, які засвідчили загалом позитивні тенденції їх розвитку, однак істотний розрив південно-східних економік регіону від північно-західних. На основі Індексу глобальної КСП показано відсутність різкого підвищення КСП нових країн-членів після вступу в ЄС при загальній тенденції до її зростання у трьох обраних для аналізу країнах Східної Європи, що приєднались до союзу останніми, – Болгарії, Румунії та Хорватії, – та проаналізовано причини повільного розвитку цих країн та невиконання взятих при вступі в союз зобов'язань, незважаючи на активну підтримку ЄС. За результатами аналізу з'ясовано, що чинники, які найбільш негативно впливають на ведення бізнесу в аналізованих країнах та Україні (корупція, урядова бюрократія, податкове регулювання тощо), – схожі й фактично перебувають поза безпосереднім впливом ЄС. Сформовано висновок, що членство в ЄС загалом сприяє розвитку та підвищенню КСП країн. І хоча його підтримка в боротьбі з корупцією, реформуванням органів державного правління є часто неефективною через відсутність у країнах інклюзивних інститутів, підтримка союзу у здійсненні розвитку "знизу-вгору" у майбутньому створить фундамент для інклюзивного розвитку та підвищення КСП країн.

Біографії авторів

N. I. Horbal, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
канд. екон. наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності
K. A. Kukhtiak, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
магістрант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності
M. V. Ruda, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
канд. екон. наук, ст. викладач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

Посилання

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2013). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Business. 546 p.

Annoni, P., Dijkstra, L., & Gargano, N. (2017). The EU Regional Competitiveness Index 2016, European Commission Working Paper, WP 02/2017.

Antoniuk, L. L. (2004). Mizhnarodna konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsii [International competitiveness of a national economy in globalization conditions]. Abstract of doctoral dissertation for economic Sciences (08.05.01 – World economy and international relations). Kyiv. 39 p. [In Ukrainian]

Bazyliuk, Ya. B. (2001). Umovy formuvannia i stratehiia zabezpechennia konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky [Conditions of formation and provision of national economy competitiveness]. Abstract of candidate dissertation for economic sciences (21.04.01 – Economic security of the state). Kyiv. 16 p. [In Ukrainian]

Borovets, I. (2015). Osoblyvosti protsesu intehratsii Respubliky Khorvatiia do Yevropeiskoho Soiuzu. Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky, 24, 203–218. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mzu_2015_24_20 [In Ukrainian]

Chernenko, T. V. (2017). Dosvid yevrointehratsii Bolharii. Analitychna zapyska [Experience of Bulgarian Eurointegration. Analitical note]. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/1412/ [In Ukrainian]

Europa (2016). Accession criteria. Retrieved from: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en.

Europa (2017). Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and Romania. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/cooperation-and-verification-mechanism-bulgaria-and-romania_en.

European Investment Bank (2016). Restoring EU Competitiveness, January 2016.

Gupta, J., Cornelissen, V., & Ros-Tonen, M. A. F. (2015). Inclusive development. In P.H. Pattberg, F. Zelli (eds). Encyclopedia of Global Environmental Governance and Politics, (pp. 35–44). Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Limited.

Hasselbakh, K., & Teize, Ye. (2013). Rozshyrennia u vazhki chasy: pryiednannia Khorvatii do YeS. Retrieved from: http://www.pravda.com.ua/inozmi/deutsche-welle/2013/07/1/6993289/.

Kuzmin, O. Ye. & Horbal, N. I. (2005). Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of international competitiveness of enterprise]. Lviv: Kompakt-LV. 304 p. [In Ukrainian]

Obretenova, T. (2012). Bulgaria with its own model of evaluation of effects from EU funds absorption. Retrieved from: http://bnr.bg/en/post/100171298/bulgaria-with-its-own-model-of-evaluation-of-effects-from-eu-funds-absorption.

Pavlovska, O. D. (2004). Konkurentospromozhnist natsionalnykh ekonomik v umovakh investytsiinoi hlobalizatsii [Competitiveness of national economics in conditions of investment globalization]. Abstract of candidate dissertation for economic sciences (08.05.01 – World economy and international relations). Kyiv. 18 p. [In Ukrainian]

Shnypko, O. S. (2003). Natsionalna konkurentospromozhnist: sutnist, problemy, mekhanizmy realizatsii [National competitiveness: the essence, problems, realization mechanisms]. Kyiv: Nauk. dumka. 334 p. [In Ukrainian]

Stefanov, R., & Karaboev, S. (2016). Anti-Corruption Policies Revisited. Improving governance in Bulgaria: Evaluating the Impact of EU Conditionality through Policy and Financial Assistance. Retrieved from: http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/2016/03/D8.2.2ControlofCorruptionEuFunds_Bulgaria.pdf.

Synkovets, N. I. (2015). Vplyv liberalizatsii vizovoho rezhymu z YeS na konkurentospromozhnist Ukrainy. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, 1, 495–504. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tppe_2015_1_51. [In Ukrainian]

Tymkiv, S. M. (2015). Zabezpechennia konkurentospromozhnisti rehioniv u konteksti zony vilnoi torhivli mizh Ukrainoiu ta YeS. Retrieved from: http://ird.gov.ua/irdp/e20150601.pdf. [In Ukrainian]

WEF (2014). The Europe 2020 Competitiveness Report: Building a More Competitive Europe 2014. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_ Europe2020_CompetitivenessReport_2014.pdf.

WEF (2017a). The Global Competitiveness Report 2017 2018. World Economic Forum, 2017. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/ TheGlobalCompetitivenessReport2017 %E2 %80 %932018.pdf.

WEF (2017b). The Inclusive Growth and Development Report 2017. Executive Summary and Data Highlights. Retrieved from: www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf.

Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
Horbal, N. I., Kukhtiak, K. A., & Ruda, M. V. (2017). ВПЛИВ ЧЛЕНСТВА В ЄС НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(7), 53-58. https://doi.org/10.15421/40270709

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають