Типологічне різноманіття рекреаційно-оздоровчих лісів Лівобережної України

  • С. І. Мусієнко Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-6581-2670
  • В. А. Лук'янець Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-3427-4240
  • В. В. Бондаренко Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-8187-5519
  • М. Г. Румянцев Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-2245-2441
  • О. В. Кобець Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-0712-8827
Ключові слова: насадження; лісові ділянки; природні зони; тип умов місцезростання; трофотоп; гігротоп

Анотація

Вивчено типологічне різноманіття рекреаційно-оздоровчих лісів Лівобережної України за природними зонами: Лівобережне Полісся; Лівобережний Лісостеп та Лівобережний Степ. Досліджено різноманіття типів умов місцезростання рекреаційно-оздоровчих лісів залежно від їх розташування: у межах міст, селищ та інших населених пунктів; у межах округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій і курортів; у межах поясів зон санітарної охорони водних об'єктів у лісах; зелених зон навколо населених пунктів; поза межами лісів зелених зон. Встановлено, що для рекреаційно-оздоровчих лісів Лівобережної України характерна вся широта як трофогенного, так і гігрогенного рядів. Найбільша частка площі та запасу насаджень зосереджена в умовах дібров, а найменша – в умовах борів. Найбільше значення середнього запасу на 1 га відзначено в умовах суборів, а найменше – в умовах дібров. Серед гігротопів панівне становище займають насадження, що ростуть в свіжих умовах. Незначною є частка насаджень, що ростуть в дуже сухих умовах. Визначено, що більшість насаджень в рекреаційно-оздоровчих лісах ростуть в умовах свіжих грудів. У Лівобережному Поліссі переважають борові умови за трофністю і свіжі – за зволоженням. У Лівобережному Лісостепу найбільші площі займають лісові ділянки в умовах свіжих грудів. Насадження Лівобережного Степу ростуть переважно на багатих та зволожених ґрунтах. Ці особливості потрібно врахувати під час планування та здійснення відповідних лісогосподарських заходів, спрямованих на вирощування високопродуктивних, стійких, довговічних і високодекоративних насаджень, які ефективно виконуватимуть важливі еколого-захисні функції. Перспективним залишається питання щодо збільшення видового різноманіття в рекреаційно-оздоровчих лісах Лівобережної України, зокрема за рахунок інтродукованих деревних та чагарникових видів, для підвищення їхніх екологічних та естетичних властивостей.

Біографії авторів

С. І. Мусієнко, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник, лабораторія лісівництва

В. А. Лук'янець, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

ст. наук. співробітник, лабораторія лісівництва

В. В. Бондаренко, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

мол. наук. співробітник, лабораторія лісівництва

М. Г. Румянцев, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник, лабораторія лісових культур та агролісомеліораці

О. В. Кобець, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник, лабораторія лісівництва

Посилання

Bondarenko, V. D., & Furdychko, O. I. (1994). Forest and recreation in the forest. Lviv: Svit. [In Ukranian].

Gensiruk, S. A. (1979). Rational nature management. Moscow: Lesnaia promyshlennost. [In Russian].

Modern problems of forest typology. (1985). Moscow: Nauka. AN SSSR. [In Russian].

Musienko, S. I., Bondarenko, V. V., Tarnopilska, O. M., Rumiantsev, M. N., Kobets, O. V., & Lukyanets, V. A. (2020). State of recreational and health-improving forests in Kharkiv Region. Kharkiv: Forestry and Forest Melioration. https://doi.org/10.33220/1026-3365.136.2020.12

Musienko, S., Lyalin, O., Tkach, L., Babenko, V., & Sułkowska, M. (2018). Characteristics and current situation of urban forests in Kharkiv region. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry. https://doi.org/10.2478/ffp-2018-0017

Ostapenko, B. F., & Tkach, V. P. (2002). Forest typology: Textbook. Kharkiv: KhNAU im. V. V. Dokuchayeva. [In Ukranian].

Pogrebnyak, P. S. (1963). General forestry. Moscow: Izdatelstvo selskokhozyajstvennoj literatury. [In Russian].

Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine. No 733 dated 16.05.2007 "Procedure for Dividing Forests into Categories and Allocation of Specially Protected Forest Areas". Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2007-%D0%BF. (Accessed on 12 November 2020). [In Ukranian].

Vedmid, M. M., & Raspopina, S. P. (2010). Assessment of forest vegetation potential of lands. Training course for students of the Ukrainian Center for Training, Retraining and Advanced Training of Forestry "Ukrcentrkadrylis". Boyarka: Vydavnychyj dim "Eko-inform". [In Ukranian].

Опубліковано
2020-11-03
Як цитувати
Мусієнко, С. І., Лук’янець, В. А., Бондаренко, В. В., Румянцев, М. Г., & Кобець, О. В. (2020). Типологічне різноманіття рекреаційно-оздоровчих лісів Лівобережної України. Науковий вісник НЛТУ України, 30(5), 31-35. https://doi.org/10.36930/40300505
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство