Структурно-функціональний розподіл дубових насаджень Лівобережного Лісостепу

  • М. Г. Румянцев Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-2245-2441
Ключові слова: дуб звичайний (Quercus robur L.); категорії лісів; походження насадження; групи віку; запас насадження; матеріали лісовпорядкування

Анотація

За матеріалами лісовпорядкування (таксаційної повидільної бази даних) проведено розподіл загальної площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок у межах Лівобережного Лісостепу за панівними породами. Проаналізовано розподіл площі та запасу дубових насаджень за категоріями лісів та їхню вікову структуру в розрізі походження. Виявлено, що видовий склад головних лісотвірних порід у лісах Лівобережного Лісостепу є доволі різноманітним і представлений загалом 70 деревними видами. Найпоширенішими є насадження за участю дуба звичайного (Quercus robur L.), які займають 46,4 % (284,1 тис. га) від загальної площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Результати проведених досліджень свідчать, що найбільша частка від загальної площі дубових лісів Лівобережного Лісостепу припадає на рекреаційно-оздоровчі ліси – 38,7 % (109,7 тис. га), дещо меншою – 28,1 % (79,9 тис. га) – є частка захисних лісів, а частка експлуатаційних лісів і лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення становить 18,2 % (51,8 тис. га) та 15,0 % (42,7 тис. га) відповідно. Розподіл загального запасу дубових лісів у межах категорій лісів приблизно такий самий, як і за площею. В усіх категоріях лісів виявлено розбалансованість вікової структури дубових насаджень із істотним переважанням середньовікових і пристиглих насаджень, доволі значною часткою стиглих і перестійних насаджень та незначною часткою молодняків. Віднесення кожної окремої лісової ділянки дубових насаджень до певної категорії лісів зумовлює встановлення відповідного режиму лісокористування, насамперед виконання відповідних видів рубок. Для ефективного ведення лісового господарства, зокрема, в дубових лісах Лівобережного Лісостепу, доцільним є поліпшення вікової структури цих насаджень із урахуванням їхнього функціонального призначення, що визначається їх належністю до певної категорії лісів.

Біографія автора

М. Г. Румянцев, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник, лабораторія лісівництва

Посилання

De Groot, R. S., Wilson, M. A., & Boumans, R. M. (2002). Atypology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological Economics, 41(3), 393–408. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00089-7

Didenko, M. M., & Polіakov, O. K. (2018). Стан природного поновлення дуба звичайного під наметом лісу в Лівобережному Лісостепу. Forestry and Forest Melioration, 132, 25–34. https://doi.org/10.33220/1026-3365.132.2018.25

Girs, A., Novak, B., & Kashpor, S. (Ed.). (2005). Forest management. Kyiv: Aristey, 435 р. [In Ukrainian].

Hrom, M. M. (Ed.). (2007). Forest inventory. Lviv: RVV NLTU, 416 р. [In Ukrainian].

Hudyma, V. D., Parpan, Т. V., & Plikhtiak, P. P. (2018). Функціонально-цільова та вікова структура гірських лісів Українських Карпат. Forestry and Forest Melioration, 133, 71–77. https://doi.org/10.33220/1026-3365.133.2018.71

Johann, E. (2007). Traditional forest management under the influence of science and industry: the story of the alpine cultural landscape. Forest Ecology and Management, 249, 54–62. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.04.049

Jonsson, R., & Rinaldi, F. (2017). The impact on global wood-product markets of increasing consumption of wood pellets within the European Union. Energy, 133, 864–878. https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.05.178

Lunachevskyy, L. S., & Rumiantsev, M. Н. (2017). Effect of thinning intensity on the mensuration parameters of oak stands in fresh maple-lime oak forest in the Left-bank Forest-Steppe. Forestry and Forest Melioration, 131, 33–39. [In Ukrainian].

Meshkova, V. L. (2011). Dynamics of sanitary condition of oak stands in the Left-bank Forest Steppe of Ukraine after forest management operations. Forest journal, 1, 28–32. [In Ukrainian].

Pilli, R., & Pase, A. (2018). Forest functions and space: a geohistorical perspective of European forests. iForest, 11, 79–89. https://doi.org/10.3832/ifor2316-010

Rumiantsev, M., Luk'yanets, V., Musienko, S., Mostepanyuk, A., & Obolonyk, I. (2018b). Main problems in natural seed regeneration of pedunculate oak (Quercus robur L.) stands in Ukraine. Forestry Studies, 69, 7–23. https://doi.org/10.2478/fsmu-2018-0008

Rumіantsev, M. Н., Lyk'yanets, V. A., Samoday, V. P., Ihnatenko, V. A., Sotnikova, A. V., & Trophymenko, M. Ye. (2018а). Особливості попереднього відновлення господарсько цінних порід під наметом природних дубових лісостанів в умовах свіжої та вологої кленово-липової судіброви Лісостепу Сумщини. Forestry and Forest Melioration, 132, 35–40. https://doi.org/10.33220/1026-3365.132.2018.35

The procedure of division of forests on category and determination of protective forest areas. Cabinet of Ministers of Ukraine from 16.05.2007, № 733. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2007-%D0%BF.

Tkach, V. P., Kobets, O. V., & Rumiantsev, M. H. (2019). Стан та продуктивність дубових насаджень степової частини України. Forestry and Forest Melioration, 134, 13–23. https://doi.org/10.33220/1026-3365.134.2019.13

Tkach, V. P., Kobets, O. V., & Rumyantsev, M. H. (2018b). Використання лісорослинного потенціалу лісами України. Forestry and Forest Melioration, 132, 3–12. https://doi.org/10.33220/1026-3365.132.2018.3

Tkach, V. P., Luk'yanets, V. A., & Rumyantsev, M. G. (2014). Advance regeneration of tree species in fresh maple-lime oak forest of the Left-Bank Forest-Steppe. Forestry and Forest Melioration, 124, 47–54. [In Ukrainian].

Tkach, V. P., Luk'yanets, V. A., Tarnopylska, O. M., & Rumyantsev, M. G. (2018а). Шляхи переформування порослевих дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу, виключених з режиму головного користування. Forestry and Forest Melioration, 132, 48–56. https://doi.org/10.33220/1026-3365.132.2018.48

Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Румянцев, М. Г. (2020). Структурно-функціональний розподіл дубових насаджень Лівобережного Лісостепу. Науковий вісник НЛТУ України, 30(1), 49-54. https://doi.org/10.36930/40300108
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають