Схожість, збережуваність і стан сіянців сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), вирощених у контейнерах

  • О. І. Лялін Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-8921-3605
  • О. М. Тарнопільська Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-4810-8892
  • Л. І. Ткач Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-7790-5911
  • С. І. Мусієнко Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-6581-2670
  • В. В. Бондаренко Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-8187-5519
Ключові слова: сосна звичайна; субстрат; закрита коренева система; ґрунтова схожість, стан сіянців

Анотація

На базі двох підприємств Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України, а саме ДП "Чугуєво-Бабчанське ЛГ" та "Вовчанське ЛГ" в умовах Лівобережного Лісостепу України визначено ґрунтову схожість сіянців сосни звичайної у контейнерах із різним складом субстрату. Досліджено та узагальнено значення збереженості та життєвого стану сіянців з урахуванням впливу складу субстрату коренезакриваючої грудки контейнера. Дослідним шляхом проаналізовано вісім варіантів субстратів: чотири двокомпонентних торфовмісних та чотири трикомпонентних тирсо-перегноєвмісних. Встановлено комплексну перевагу над контролем за названими вище біометричними показниками варіантів із використанням торфу з базовим ґрунтом в субстраті Тф : Ґ – 1 : 1 та найбільшою мірою варіанта з використанням ґрунту, перегною й тирси у пропорціях частин 6 : 3 : 1. Результати досліджень із визначення оптимального складу субстрату для вирощування сіянців сосни звичайної із закритою кореневою системою підтвердили високі показники схожості, отримані у варіантах з використанням трикомпонентних сумішей перегною, тирси та темно-сірого опідзоленого середньо суглинкового лісового ґрунту на лесах. Серед випробуваних субстратів при об'ємі контейнера 500 смза комплексом переваг за досліджуваними показниками схожості, збережуваності та стану торфовмісний варіант із рівними частинами темно-сірого лісового середньо суглинкового опідзоленого ґрунту та торфу (Тф : Ґ – 1 : 1) та варіант трикомпонентної суміші Ґ : П : Т – 6 : 3 : 1 є найбільш збалансованими за основними ґрунтовими параметрами та найбільш оптимальними з досліджуваних для продуктивного росту сіянців сосни звичайної із закритою кореневою системою. Темно-сірі лісові опідзолені середньо суглинкові ґрунти на лесах за рівнем потенційної родючості є одними з найродючіших ґрунтів України. Їх формування відбувалося під достатньо розрідженими широколистяними лісами з добре розвиненим трав'яним покривом на важко глинистих карбонатних лесах. Поєднання таких факторів ґрунтоутворення, як наявність значної кількості високо зольного органічного опаду, а також материнської породи, насиченої кальцієм та глинистими частками, надає темно-сірим опідзоленим ґрунтам високої поживної здатності.

Біографії авторів

О. І. Лялін, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісового та садово-паркового господарства

О. М. Тарнопільська, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник, лабораторія лісівництва

Л. І. Ткач, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісового та садово-паркового господарства

С. І. Мусієнко, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник, лабораторія лісівництва

В. В. Бондаренко, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

мол. нак. співробітник, лабораторія лісівництва

Посилання

Belostotckii, N. N., Birtceva, A. A., & Zhigunov, A. V. (1984). Assessment of the suitability of the substrate for growing planting material with closed roots. Metodicheskie ukazaniia. L.: LenNIILKh. [In Russian].

Dospekhov, B. A. (1985). Field experience methodology (with basics of statistical processing of research results. Moscow: Agropromizdat. [In Russian].

Hordiienko, M. I., Huz, M. M., Debryniuk, Yu. M. & Maurer, V. M. (2005). Forest crops. Lviv: Kamula. [In Ukraine].

Huz, M. M. & Huz, M. M. (2008). Current state and prospects of forest seedlings cultivation intensification. Scientific Bulletin of UNFU, 18(11), 84–92. [In Ukrainian].

Lialin, O. I. (2008). Weight and biometric parameters of two-year-old pine seedlings in containers. Forestry and Forest Melioration, 114, 287–294. [In Ukrainian].

Lialin, O. I. (2012). Improvement of technologies for growing pine and oak seedlings with closed root system in the conditions of the Left Bank Forest Steppe: Candidate dissertation for agricultural sciences (06.03.01 – Forest Plantation and Phytomelioration). Kharkiv, 20 p. [In Ukrainian].

Lialin, O. I. (2018). The influence of the substrate composition on the germination of pine seeds. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Kolesnikovski Chytannia". Kharkiv. HNUMG, 29–31 p. [In Ukrainian].

Maurer, V. M., & Kaidyk, O. Yu. (2015). Reforestation of forests in Ukraine in the context of sustainable development: main problems and ways to solve them. Lisove i sadovo-parkove hospodarstvo, 7. http://nbuv.gov.ua/UJRN/licgoc_2015_7_8

Savushchyk, M. P., Maurer, V. M., Popov, M. Yu. & Shuban, S. V. (2009). Modern technologies of forestry seed production and production of planting material. Naukovo- tekhnichna informatsiia: Derzhkomlishosp Ukrainy, part 1, 68 p. [In Ukrainian].

Tkach, V. P. (2012). Forests and forest cover of Ukraine: the current state and perspectives of development. Ukrainian Geographical Journal, 2, 49–55. [In Ukrainian].

Zhigunov, A. V. (2000). The theory and practice of growing planting material with a closed root system. St. Petersburg: SPbNIILKh. [In Russian].

Опубліковано
2020-06-04
Як цитувати
Лялін, О. І., Тарнопільська, О. М., Ткач, Л. І., Мусієнко, С. І., & Бондаренко, В. В. (2020). Схожість, збережуваність і стан сіянців сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), вирощених у контейнерах. Науковий вісник НЛТУ України, 30(2), 44-48. https://doi.org/10.36930/40300208
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство