Сучасний стан насаджень дендропарку "Володимирівський" ДП "Гутянське лісове господарство" та перспективи його розвитку

  • О. І. Лялін Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-8921-3605
  • В. В. Бондаренко Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-8187-5519
  • С. І. Мусієнко Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-6581-2670
  • О. М. Тарнопільська Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-4810-8892
  • Л. І. Ткач Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-7790-5911
  • А. В. Бабенко Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-8187-5519
Ключові слова: дендропарк; дендрологічна частина лісового фонду; видовий склад; оцінка стану

Анотація

Визначено сучасний стан, виявлено назрілі проблеми та встановлено пріоритети подальшого розвитку дендропарку "Володимирівський" державного підприємства "Гутянське лісове господарство". Проведено збір даних і впорядкування відомостей про досліджувану дендрологічну частину парку. На підставі аналізу дослідних даних визначено найважливіші цінності дендрологічної частини: природні, соціально-економічні, культурні, рекреаційні, естетичні, еколого-освітні; окреслено пріоритети щодо їх збереження, охорони та відтворення. Проаналізовано фактори впливу на цінності та функціональність дендрологічної частини лісового фонду із ранжуванням проблем. Виділено 21 просторовий складовий елемент. Територія дендропарку поділена на дві частини – заповідну (лісову прогулянкову) зону та зону регульованої рекреації, що умовно розділені модриновою алею, яка бере свій початок від центральної брами в північній частині парку і закінчується біля бесідки для відпочинку відвідувачів у південній частині. Підтверджено, що особливої природної цінності та неповторності парк набуває завдяки 12 дубам-велетням 100-річного віку, із середнім діаметром 56 см і середньою висотою 23,5 м, що утворили куртину площею 0,21 га. Проаналізовано стан панівної за площею породи Pinus sylvestris L. і встановлено, що насадження цієї рослини штучного походження 50-60-річного віку із чагарниковим підліском займає площу 0,28 га, а природні 8-12-річного віку – 3,35 га, що разом становить 3,63 га, або 51 % від площі дендропарку. Відзначено, що на площі 1,1 га сосна звичайна зростає із природним поновленням Betula pendula Roth., Populus tremula L., Acer platanoides, Acer negundo. З'ясовано, що серед зелених насаджень парку переважають деревостани ІІ класу віку, а переважаючою повнотою насаджень парку є повнота 1,0. За результатами оцінювання сучасного стану подано рекомендації щодо розвитку території дендропарку.

Біографії авторів

О. І. Лялін, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

канд. с.-г. наук, доцент, лабораторія моніторингу і сертифікації лісів

В. В. Бондаренко, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

мол. нак. співробіник, лабораторія лісівництва

С. І. Мусієнко, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник, лабораторія лісівництва

О. М. Тарнопільська, Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків

канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник, лабораторія лісівництва

Л. І. Ткач, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра інженерної екології міст

А. В. Бабенко, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків

магістрант, кафедра інженерної екології міст

Посилання

Dzyba, A. A. (2012). Topiary art: methodical recommendations for conducting practical classes. Kyiv: TsP "Komprynt", 124 p. [In Ukrainian].

Field-Map. (2010). Programnoe obespechenie i oborudovanie. Katalog. 48 p. Retrieved from: https://www.fieldmap.cz/download/FM_catalogue_ru.pdf. [In Russian].

Lanovenko, O. H., & Ostapishyna, O. O. (2013). Dictionary-reference book on ecology: Educational and methodical manual. Kherson: PP Vyshemyrskyi, V. S., 226 p. [In Ukrainian].

Nakaz № 226 vid 24.12.2001 (2001). Pro zatverdzhennia Instruktsii z inventaryzatsii zelenykh nasadzhen u naselenykh punktakh Ukrainy. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0182-02. [In Ukrainian].

Oleksiichenko, N. O., & Hatalska, N. V. (2012). Parky-pamiatky sadovo-parkovoho mystetstva Tsentralnoprydniprovskoi vysochynnoi oblasti: monohrafiia, 1. Kyiv: TsP "Komprynt", 145 p. [In Ukrainian].

Serebryakov, I. G. (1962). Ecological morphology of plants. Life forms of angiosperms and conifers. Moscow: Vyisshaya shkola, 378 p. [In Russian].

The plant list. (2019). Retrieved from:http://www.theplantlist.org.

Udovychenko, V. V. (2017). Nature reserve fund of the territory of the Left Bank of Ukraine as a basis for the development of the ecological network of the region. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 1, 38–47. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UGJ_2017_1_8. [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy. (1992). Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 34, st. 502. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text. [In Ukrainian].

Опубліковано
2020-09-17
Як цитувати
Лялін, О. І., Бондаренко, В. В., Мусієнко, С. І., Тарнопільська, О. М., Ткач, Л. І., & Бабенко, А. В. (2020). Сучасний стан насаджень дендропарку "Володимирівський" ДП "Гутянське лісове господарство" та перспективи його розвитку. Науковий вісник НЛТУ України, 30(4), 62-66. https://doi.org/10.36930/40300411
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство