Плата за право полювати, нові погляди та підходи

Ключові слова: мисливське господарство, мисливські тварини, право на полювання, ліцензія, відстрільна картка

Анотація

Історично доведено, що використання тваринного світу у становленні сучасного людства мало і має дуже важливе значення. Першочерговим був процес забезпечення виживання через добування їжі та свого захисту від хижих тварин. Завдяки цьому людина навчилася колективно полювати, працювати, винайшла нові знаряддя для побуту, житла, готування їжі, її зберігання, збагатилася мова тощо. Це дало поштовх до організованого розподілу праці, її планування та прогнозування певного розвитку. Встановлено, що сам процес полювання, добування, колекціонування трофеїв, мисливських знарядь абсолютно не втратив актуальності у сучасному суспільстві. З'ясовано, що для сучасної людини, а саме людини-мисливця, це генетичний зв'язок з предками, специфічні мисливські традиції, особливий відпочинок на лоні природи, вміння проявити свої здібності, азарт, добуті трофеї тощо. Окрім цього, є витрати на ведення мисливського господарства та організацію самого полювання. Отже, сучасний мисливець отримує для себе цілу низку позитивних надбань за які беззаперечно потрібно платити. Досліджено, що українським законодавством, яке стосується ведення мисливського господарства та природокористування, чітко передбачено сплачувати за дозвіл на полювання (ліцензію, відстрільну картку). Встановлено, що немає єдиної методики розрахунку розміру такої плати. Саме це спонукало нас до застосування нових методологічних підходів встановлення вартості права на полювання. Застосовано, порівняно з іншими, дещо інші концептуальні засади щодо формування розміру плати за спеціальне використання ресурсів мисливських тварин. Вони сформовані на основі розуміння того, що мисливські тварини мають загальнодержавне значення, а їх охорона, відтворення та використання є досить витратними. Окрім цього, мисливці готові платити, а мисливські господарства бажають бути високодохідними і позбавитися "клейма" збитковості.

Біографії авторів

Ю. В. Муравйов, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту та маркетингу

І. І. Дідович, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту та маркетингу

М. В. Маліновська, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

асистент, кафедра історії України, економічної теорії та права

Посилання

Declaration of Rio de Janeiro on environment and development 1992.

Ecology. URL: https://www.osvita.ua/vnz/reports/ecology/21060/

Efficiency in numbers. URL: https://www.openforest.org.ua/ 127723/

Gul, I. G. (2011). Methodological principles of price formation for products and services of the hunting industry. Scientific Bulletin of the Ukrainian National Forestry University, 21(5), 33–40.

Gul, I. G. (2011). Principles of reforming the hunting industry of Ukraine. Scientific Bulletin of the Ukrainian National Forestry University, 21(4), 89–95.

Gul, I. G. (2011). Theoretical and methodological bases of pricing of products and services of the hunting industry. Ecological management in the general management system: a collection of abstracts of reports of the Eleventh Annual All-Ukrainian Scientific Conference, Sumy: Sumy State University, 1, 86–90.

Law of Ukraine "On Environmental Protection" (Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR). (1991). No. 41, 546. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text. [In Ukrainian].

Law of Ukraine "On Fauna" (Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (IVR), 2002, 14, 97). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14#n127. [In Ukrainian].

Law of Ukraine "On Hunting Economy and Shooting" (Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (IVR). (2000). No. 18, p.132. [In Ukrainian].

Living Planet. URL:www.zhiva-planeta.org.ua/diyalnist/staluy-rozvutok.html

Muraviov, Yu. V. (2001). Standards of payment for special use of forest hunting lands and fauna as an instrument of implementation of ecological policy: Candidate dissertation for economic sciences: Specialty. 08.08.01. Lviv, 200. [In Ukrainian].

Myronenko, M. O., et al. (2015). The project of reforming the hunting industry of Ukraine. Boyarka, 155. URL: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://myslyvets.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/Proekt-modeli-reformuvannya-i-rozvytku-myslyvskogo-gospodarstva-Ukrayiny.pdf&hl=uk. [In Ukrainian].

Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine "On Approval of the Cost of Licenses for Harvesting Hunting Animals in Hunting Grounds of Ukraine" from 16.05.2011. № 179.

Order of Ukraine "On approval of the cost of licenses for hunting in the hunting grounds of Ukraine for citizens of Ukraine and foreign citizens" (№ 85 from 08.08.1996 y.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0473-96#Text. [In Ukrainian] (The Order became invalid on the basis of the Order of the State Forestry Committee N 493 (z1484-05) from 24.11.2005).

Protsiv, O. R. (2015). Hunting land use fee or corruption tax? Hunting and fishing, 10. URL: https://www.fleg.org.ua/konkurs-2016/1290. [In Ukrainian].

Shadura, M. V., et al. (1998). Book of the hunter. Lviv, 173.

Sinyakevich. I. M., & Dudyuk, V. S. (2005). The concept of national price policy in forestry of Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU. Ser.: Forest policy in the context of ecologization of the economy. Lviv: RNV UNFU, 15(7), 145–151.

State Forest Resources Agency of Ukraine. URL: https://forest.gov.ua/napryamki-diyalnosti/mislivske-gospodarstvo-main/mislivske-gospodarstvo (06.03.2023).

Sustainable development for Ukraine. URL:sd4ua.org/golovni-temi-stalogo-rozvitku/biologichne-ta-landshaftne-riznomanit/

Syniakevych, I. M., & Dudiuk, V. S. (2005). Conception of national price policy in forestry of Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU. Lviv: UNFU, 15(7), 145–151. [In Ukrainian].

The hunters well. URL: https://myslyvets.com.ua/osnovni-problemi-mislivskogo-gospodarstva-ukraini. [In Ukrainian].

Tunytsia, Yu. Yu., & Hunianskyi, V. F. Veres. (1987). Integrated forestry. Moscow: Ahropromyzdat, 215. [In Russian].

Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Муравйов, Ю. В., Дідович, І. І., & Маліновська, М. В. (2023). Плата за право полювати, нові погляди та підходи. Науковий вісник НЛТУ України, 33(2), 54-59. https://doi.org/10.36930/40330207

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають