Методика розрахунку рівня екологічної безпеки експортної діяльності лісогосподарських підприємств

  • Н. М. Юрків Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • І. І. Дідович Національний лісотехнічний університет України, м. Львів https://orcid.org/0000-0001-5000-3814
  • Е. А. Кульчицька Національний лісотехнічний університет України, м. Львів https://orcid.org/0000-0002-2373-853X
Ключові слова: екологічна безпека експортної діяльності; екологічно безпечне експортне виробництво; вплив на лісові екосистеми; навантаження на ліси в процесі заготівлі деревини; надходження від експорту лісопродукції; коефіцієнт рівня екологічної безпеки експортної діяльності

Анотація

Проаналізовано та обґрунтовано поняття еколого-безпечного експортного виробництва лісогосподарських підприємств, як такого, за якого фінансові надходження від реалізації експортної продукції є на рівні, що дає змогу відшкодовувати витрати на виробництво і реалізацію цієї продукції, витрати на відтворення лісу і на відновлення корисних соціальних та екологічних функцій лісу, які внаслідок вирубок понесли відповідні втрати. Встановлено, що для забезпечення екологічно безпечного функціонування лісових екосистем у процесі експортної діяльності лісогосподарських підприємств фінансові надходження від реалізації експортної продукції повинні повністю компенсувати виробничі втрати (вилучені деревинні ресурси), а також втрати соціальних і екологічних функцій лісу. Систематизовано еколого-економічні фактори, які впливають на безпеку експортної діяльності лісогосподарських підприємств, а також проаналізовано величину і характер цього впливу. Запропоновано та обґрунтовано методику оцінювання рівня екологічної безпеки експортної діяльності, яка базується на розрахунку коефіцієнта рівня екологічної безпеки підприємства. Ця методика передбачає здійснення комплексного оцінювання безпеки експортної діяльності показниками, що враховують ступінь екологічної загрози від виробничого навантаження на лісові екосистеми в процесі виробництва лісопродукції на експорт і ступінь навантаження від експортної діяльності на соціальні та екологічні функції лісу. Запропонована методика розрахунку рівня екологічної загрози від експортної діяльності лісогосподарських підприємств з урахуванням впливу зазначених факторів дає змогу оцінити стан еколого-економічної безпеки експортної діяльності цих підприємств. Така оцінка слугуватиме передумовою для розроблення та прийняття підприємством необхідних управлінських рішень для підвищення ефективності експортної діяльності на засадах сталого розвитку. Запропоновану методику можна використати для оцінювання стану еколого-економічної безпеки експортної діяльності підприємств суміжних галузей національного господарства для прийняття ними адекватних управлінських рішень.

Біографії авторів

Н. М. Юрків, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, асистент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

І. І. Дідович, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Е. А. Кульчицька, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Посилання

Borys, N. M. (2013). Efektyvnist mignarodnoi torgivli derevynoy z urahuvaniam ekologichnogo faktora. Zbirnyk nayuk. prats Hmelnickiy KTEU: scientific journal, 6, 43–50. [In Ukrainian].

Girusov, E. V., Bobylev, S. N., & Novoselov, A. L. (2015). Ekologia i ekonomika prirodopolzovania: uchebnik dlia vuzov. Moscow: UNITY-DANA. [In Russian].

Granovska, L. M. (2009). Ekologichno zbanansovane pryrodokorystuvania v umovah polifunkcionalnosti terytoriy. Kherson: HDU, 182 p. [In Ukrainian].

Karpuk, A. I., & Shestak, M. L. (2015). Strategichni priorytety efektyvnogo rozvytku lisoresursoi sfery. Lutsk: PVD "Tverdynia", 124 p. [In Ukrainian].

Maksimiv, L. I. (2008). Management ustoichivogo lesnogo hozaistva v kontekstie postulatov ekologicheskoi ekonomiki. Ekonomika prirodopolzovania, 6, 107–114. [In Russian].

Motkin, G. A. (2010). Ekonomicheskaia ocenka sredoobrazuychyh funkciy ekosystem. Economics and mathematical methods, 1(46), 3–11. [In Ukrainian].

Syniakevich, I. M. (1992). Ekonomika galuzei lisovogo kompleksu. Kyiv: Znania, 320 p. [In Ukrainian].

Tunytsy, T. Yu., & Borys, N. M. (2014). Poglyblenia zmistu ponatia "exportnyi potensial lisovyh pidrtyemstv" v konteksti vymog stalogo rozvytku. Visnyk Kharkivskogo nacionalnogo agrarnogo universitetu im. V. V. Dokuchaeva, 6, 76–82. [In Ukrainian].

Tunytsya, Yu. Yu. (2006). Eko-ekonomika i rynok: podolania superechnostei. Kyiv: Znania, 240 p. [In Ukrainian].

Yacuk, D. R. (2008). Problemy ocinky ekologo-ekonomichnoi efektyvnosti derevnyh i nedevnyh resursiv lisu. Scientific Bulletin of UNFU, 18(2), 80–85. [In Ukrainian].

Yuaremchuk, I. G. (2000). Ekonomika pryrodokorystuvania: navch. posibnyk. Kyiv: Prosvita. [In Ukrainian].

Yurkiv, N. M. (2019). Metodyka ekologo-ekonomichnogo ociniuania vyrobnichogo navantagenia na lisovi ekosystemy v procesi zagotivli derevyny na export. Scientific Bulletin of UNFU, 29(4), 38–42. https://doi.org/10.15421/40290407

Yurkiv, N., Didovich, I., & Kulchytska, E. (2019). Vplyv ekologo-ekologichnyh faktoriv na bezpeku exportnoi dialnosti lisogospodarskyh pidpryemstv v umovah stalogo rozvytkuiv. Ekologo-ekonomichni problem u mignarodnii torgivli. Zbirnyk materialiv V naukovoi konferencii, Vol. 2, (pp. 7–21). Lviv: LNU. [In Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-04
Як цитувати
Юрків, Н. М., Дідович, І. І., & Кульчицька, Е. А. (2021). Методика розрахунку рівня екологічної безпеки експортної діяльності лісогосподарських підприємств. Науковий вісник НЛТУ України, 31(1), 62-67. https://doi.org/10.36930/40310110