Вразливість та адаптація заповідних територій до змін клімату на прикладі Національних природних парків України

Ключові слова: чутливість до зміни клімату, природні зони, природоохоронні території, стійкість екосистем, оцінювання вразливості

Анотація

Тривалі тенденції зміни клімату є досить сильними, щоб вплинути на життєвий процеси у природних угрупованнях. У цьому дослідженні оцінено вразливість і прогрес Національних природних парків України у напрямку до адаптації їхніх екосистем до зростаючого тиску змін клімату. Вразливість Національних природних парків до наслідків кліматичних змін залежить від їхньої чутливості, сформованої внаслідок внутрішніх ознак, таких як рівень ендемізму та специфічні мікрокліматичні умови на певній території. З іншого боку, чинником уразливості також є наявність або відсутність управлінських рішень, які приймають для сприяння адаптації природоохоронних територій до зміни клімату. Оцінювання стосується обох компонентів. На першому етапі вивчено ознаки зміни клімату в 51 парку України (за винятком тих, які було створено менше 5 років тому) на основі даних з відкритих джерел, звітної документації парків та особистих відгуків співробітників. Далі ці дані згруповано за природними зонами й узагальнено для визначення найбільш виражених та типових наслідків. Окремо зібрано та проаналізовано інформацію про наявність та впровадження адаптаційних заходів у Національних природних парках. Чутливість до кліматичних змін і потенціал адаптації до них оцінювали за стандартною шкалою, і за поєднанням цих оцінок визначали рівень вразливості кожного парку. За результатами оцінювання встановлено, що для природних парків степового регіону та Українських Карпат характерний найвищий рівень вразливості. Виявлено також низький рівень уваги до питань зміни клімату загалом та реалізації стратегій адаптації зокрема в діяльності Національних природних парків. Проте деякі об'єкти вже проявляють ознаки процесів сукцесії та трансформації різноманітності у відповідь на зміну температурного режиму та режиму опадів. Найбільш вивченим питанням, що має стосунок до кліматичних змін, є інвазії, які також найбільш охоплені контрзаходами. Зважаючи на унікальність і високу цінність екосистем Національних природних парків України, потрібно розробити та впровадити плани дій з адаптації цих заповідних територій. При цьому проблеми, типові для різних природних парків, мають певну специфіку, пов'язану з належністю до певних природних зон, складом угрупувань, фізичними особливостями території та іншими властивостями, а отже, створення універсального порядку дій є ускладненим. Однак у цьому дослідженні сформульовано основні напрями роботи, які можуть стати основою відповідних адаптаційних планів усіх парків.

Біографії авторів

М. М. Радомська, Національний авіаційний університет, м. Київ

канд. техн. наук, доцент, кафедра екології

В. В. Гузь, Національний авіаційний університет, м. Київ

здобувач, кафедра екології

І. В. Ярохмедова, Національний авіаційний університет, м. Київ

здобувач, кафедра екології

Посилання

Banerjee, S., Niyogi, R., Sarkar, M. S., & John, R. (2022). Assessing the vulnerability of protected areas in the eastern Himalayas based on their biological, anthropogenic, and environmental aspects. Trees, Forests and People, 8, 100228. https://doi.org/10.1080/14616680802643359

Batllori, E., Miller, C., Parisien, M., Parks, S. A. & Moritz, M. A. (2014). Is U. S. climatic diversity well represented within the existing federal protection network? Ecological Applications, 24, 1898–1907. https://doi.org/10.1890/14-0227.1

Batllori, E., Parisien, M.-A., Parks, S. A., Moritz, M. A., & Miller, C. (2017). Potential relocation of climatic environments suggests high rates of climate displacement within the North American protection network. Global Change Biology, 23(8), 3219–3230. https://doi.org/10.1111/gcb.13663

Beaumont, L. J., Pitman, A., Perkins, S., Zimmermann, N. E., Yoccoz, N. G., & Thuiller, W. (2011). Impacts of climate change on the worlds most exceptional ecoregions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(6), 2306–2311. https://doi.org/10.1073/pnas.1007217108

Brooks, N., Adgera, W. N., & Kelly, P. M. (2005). The determinants of vulnerability and adaptive capacity at the national level andthe implications for adaptation. Global Environmental Change, 15, 151–163. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2004.12.006

Duffield, S. J., Le Bas, B., & Morecroft, M. D. (2021). Climate change vulnerability and the state of adaptation on Englands National Nature Reserves. Biological Conservation, 254, 108938. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108938

Espiner, S., & Becken, S. (2014). Tourist towns on the edge: conceptualising vulnerability and resilience in a protected area tourism system. Journal of Sustainable Tourism, 22(4), 646–665. https://doi.org/10.1080/09669582.2013.855222

Füssel, H. M., & Klein, R. J.T. (2006). Climate Change Vulnerability Assessments: An Evolution of Conceptual Thinking. Climatic Change, 75, 301–329. https://doi.org/10.1007/s10584-006-0329-3

Garcia, R. A., Cabeza, M., Rahbek, C., & Araujo, M. B. (2014). Multiple dimensions of climate change and their implications for biodiversity. Science, 344(6183), 1247579. https://doi.org/10.1126/science.1247579

Gibb, C. (2018). A critical analysis of vulnerability. International Journal of Disaster Risk Reduction, 28, 327–334. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.11.007

Hoffmann, S., & Beierkuhnlein, C. (2020). Climate change exposure and vulnerability of the global protected area estate from an international perspective. Diversity and Distributions, 26, 1496–1509. https://doi.org/10.1111/ddi.13136

Jagmohan, Sharma, J., & Ravindranath, N. H. (2019). Applying IPCC 2014 framework for hazard-specific vulnerability assessment under climate change. Environmental Research Communications, 1(5), 051004. https://doi.org/10.1088/2515-7620/ab24ed

Li, D., Wu, S., Liu, L., Zhang, Y., & Li, S. (2018). Vulnerability of the global terrestrial ecosystems to climate change. Global Change Biology, 24(9), 4095–4106. https://doi.org/10.1111/gcb.14327

Luers, A. L., Lobell, D. B., Sklar, L. S., Addams, C. L. & Matson, P. A. (2003). A method for quantifying vulnerability, applied to the Yaqui Valley, Mexico. Global Environmental Change, 13, 255–267. https://doi.org/10.1016/S0959-3780(03)00054-2

Michalak, J. L., Lawler, J. J., Roberts, D. R. & Carroll, C. (2018). Distribution and protection of climatic refugia in North America. Conservation Biology, 32, 1414–1425. https://doi.org/10.1111/cobi.13130

Nila, M. U. S., Beierkuhnlein, C., Jaeschke, A., Hoffmann, S., & Hossain, M. L. (2019). Predicting the effectiveness of protected areas of Natura 2000 under climate change. Ecological Processes, 8(1), 13. https://doi.org/10.1186/s13717-019-0168-6

Obrien, K. L., Eriksen, S. H., Nygaard, L. P., & Schjolden, A. (2007). Why different interpretations of vulnerability matter in climate change discourses. Climate Policy, 7, 73–88. https://doi.org/10.1080/14693062.2007.9685639

Pomoim, N., Hughes, A. C., Trisurat, Y., & Crlett, R. T. (2022). Vulnerability to climate change of species in protected areas in Thailand. Scientific Reports, 12, 5705. https://doi.org/10.1038/s41598-022-09767-9

Rannow, S., Macgregor, N. A., Albrecht, J., Crick, H. Q. P., Förster, M., Heiland, S., Janauer, G., Morecroft, M. D., Neubert, M., Sarbu, A., & Sienkiewicz, J. (2014). Managing protected areas under climate change: Challenges and priorities. Environmental Management, 54(4), 732–743. https://doi.org/10.1007/s00267-014-0271-5

Rehman, S. M., Bharti, J., Kumari, M., Meena, L. K., & Bairwa, S. L. (2017). Conceptualization of Vulnerability, its Linkages to Climate Change and Policy Implications. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6, 523–536. https://doi.org/10.20546/2017.605.061

Shrestha, N., Xu, X., Meng, J., & Wang, Z. (2021). Vulnerabilities of protected lands in the face of climate and human footprint changes. Nature Communications, 12, 1632. https://doi.org/10.1038/s41467-021-21914-w

Soares, B. M., Gagnon, S. A., & Doherty, M. R. (2012). Conceptual elements of climate change vulnerability assessments: a review. International Journal of Climate Change Strategies and Management, 4(1), 6–35. https://doi.org/10.1108/17568691211200191

Thomas, K., Hardy, R. D., Lazrus, H., et al. (2019). Explaining differential vulnerability to climate change: A social science review. WIREs Climate Change, 10, e565. https://doi.org/10.1002/wcc.565

Turner, B. L., Kasperson, R. E., Matson, P. A., McCarthy, J. J., Corell, R. W., Christensen, L., Eckley, N., Kasperson, J. X., Luers, A., Martello, M. L., Polsky, C., Pulsipher, A., & Schiller, A. 2003. A framework for vulnerability analysis in sustainability science. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100, 8074–8079. https://doi.org/10.1073/pnas.1231335100

Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Радомська, М. М., Гузь, В. В., & Ярохмедова, І. В. (2022). Вразливість та адаптація заповідних територій до змін клімату на прикладі Національних природних парків України. Науковий вісник НЛТУ України, 32(6), 38-44. https://doi.org/10.36930/40320606
Розділ
Екологія та довкілля