Міждисциплінарний характер соціогуманітарного знання: діалектичний аналіз соціонічної теорії

Ключові слова: філософія, соціоніка, Гегель, закони діалектики, людина, взаємозв'язок

Анотація

Філософія є особливою формою пізнання світу, що вивчає найзагальніші істотні характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносин людини і світу. Для організації життєдіяльності людської спільноти важливим є налагодження командної роботи для максимальної реалізації свого творчого потенціалу. Проблему добору людей з потрібними якостями може вирішити відносно молода наука соціоніка. Сучасний науковий дискурс актуалізує роль філософії щодо адекватного розуміння складних соціально-природних реалій, в яких існує людина. Окрім цього, філософія є своєрідним фундаментом для розвитку соціогуманітарних досліджень, цікавим аспектом яких, на нашу думку, є аналіз дії основних законів діалектики в соціоніці. Зокрема, цікаво простежити дію універсальних законів діалектики в соціоніці. Як відомо, існує три основних закони діалектики, сформульованих Гегелем. Перший з них – закон переходу кількісних змін до якісних, другий – закон єдності і боротьби протилежностей, третій – закон заперечення заперечення. Дія першого закону діалектики в соціоніці найвиразніше простежується під час аналізу представників одного соціотипу. У процесі соціалізації кожен індивідуум отримує певну суму знань і навичок. Ця сума може відрізнятися настільки, що декому дає змогу переходити на вищий рівень інтелектуального розвитку. Другий закон діалектики в соціоніці проявляється у моделі "А" людської психіки та дихотомічних ознаках Юнга. Соціонічні функції, які є складниками блоків его/супер-его та ід/супер-ід складаються із взаємозаперечувальних функцій, проте становлять єдине ціле. Дію третього закону діалектики в соціоніці можна простежити на поділі 16 базових типів на квадри. До складу кожної із квадр входить по дві діади найбільш психологічно сумісних пар – діада раціоналів і діада ірраціоналів. Коли йдеться про стосунки поза межами квадри, ці діади дуальних пар будуть орієнтованими на діаметрально протилежні квадри, цінності яких є теж діаметрально протилежними. По суті, існує заперечення заперечення. Викладені у цій роботі факти не є вичерпними, проте вони чітко демонструють взаємозв'язок між філософією то соціонікою.

Біографії авторів

О. О. Морушко, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. істор. наук, доцент, кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Н. О. Химиця, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. істор. наук, доцент, кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Посилання

Andreychuk, S., Kohut, V., & Morushko, O. (2017). Stosuncy czytacza ta knygy v suczasnomu sociokulyturnomu seredovyshhi. Visnyk Lyvivsykoho universytetu. Ser. Sociolohiczna, XI, 69-75. [In Ukrainian].

Augustinaviczute, A. (1998). Socionika. Vvedeniye. Moscow: AST, 448 p. [In Russian].

Bukalov, O. V. (2022). Socionika ta suczasna gumanitarna kulytura. Menedzment i kadry: psihologogiya upravleniya, socionika i sociologiya, 1-2, 40-42. [In Ukrainian].

Ermak, V. (2009). Klassiczeskaya socionika. Moscow: Czornaya belka, 472 p. [In Russian].

Gulenko, V. (2009). Gumanitarnaya socionika. Moscow: Czornaya belka, 344 p. [In Russian].

Hegel, Georg. (1986). Wissenschaft der Logik, F. Meiner, 1593 p.

Kaganecy, I. (1997). Psyhologiczni aspekty v menedzmemti: typologiya Yunga, socionika, psyhoinformatyka. Kyiv-Ternopily: Mandrivecy-Port-Royal, 204 p. [In Ukrainian].

Kempinski, A. (1998). Ekzystencialynaya psihsatriya. Moscow: Universitetskaya kniga, 161 p. [In Russian].

Kirov, V., & Gorevalov, S. (2001). Socionicznyj posibnyk vijsykovoho zurnalista. Lviv: ZUKC, 248 p. [In Ukrainian].

Litvinenko, I. (2022). Filosofiya kak mirovozrenczesko-metodologoczeskaya sistema. Socologiya, mentologiya I psihologiya licznostsi. Kyiv, 1-2, 41-56. [In Russian].

Mikelsone, V. L. (2011). Ne izmenyajsya, tolyko poznaj sebya. Ryga: Obczestvo SOCIONIKA, 224 p. [In Russian].

Morushko, A., Khymytsia, N., Shakhovska, N. (2020). Determining the Psychological Portrait of Members of Web Communities through Socionic Analysis. Proceedings of the 2nd International Workshop on Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks (COAPSN 2020). Lviv, 112-124. [In Ukrainian].

Morushko, O., & Hymycya, N. (2017). Humanizaciya informacijnoho obminu: navczalynyj posibnyk. Lyviv: Triada plyus, 172 p. [In Ukrainian].

Ryashko, V. (2012). "Nauka logiky" Hegelya: dialektyka ta yiyi roly u logiko-filosofsykomu piznanni istyny. Naukovyj visnyk LvDUVS, Lviv, 4, 547-553. [In Ukrainian].

Yung, K. G. (2017). Psihologiczeskiye tipy. Minsk: Harvest, 528 p. [In Russian].

Опубліковано
2022-11-02
Як цитувати
Морушко, О. О., & Химиця, Н. О. (2022). Міждисциплінарний характер соціогуманітарного знання: діалектичний аналіз соціонічної теорії. Науковий вісник НЛТУ України, 32(5), 97-101. https://doi.org/10.36930/40320514
Розділ
Освітянські проблеми вищої школи