Особливості надання переваги характеристикам моделі якості програмного продукту

Ключові слова: пріоритет, відношення переваги, множина допустимих альтернатив, якість програмного забезпечення, критерії та показники якості, ієрархічна структура, система управління, прийняття управлінських рішень

Анотація

Розроблено систему надання переваг характеристикам моделі якості програмного продукту, яка дає змогу моделювати процедури їх надання відповідним критеріям, а також визначати стан його якості на кожному рівні ієрархічної структури критеріїв. З'ясовано, система надання переваг – завдання вибору альтернативи між можливими управлінськими рішеннями або його обґрунтування, тобто твердження аналітика, що одній альтернативі буде надано більшу перевагу, ніж іншій. Встановлено, модель якості продукту – головний атрибут системи оцінювання якості програмного забезпечення (ПЗ), позаяк містить характеристики, які потрібно враховувати при встановленні його властивостей. Виявлено, функція корисності з математичної точки зору – формальний опис цільових установок аналітика, згідно з якими він визначає рівень користі від наданої ним переваги одному з продуктів проекту залежно від його характеристик. Розроблено метод надання переваг відповідним критеріям якості ПЗ через його функцію корисності шляхом застосування інтерполяції табличних функцій, що дало змогу розробити підхід до моделювання процедури надання переваг одному з параметрів системи управління. Розроблено математичні залежності, які дають змогу подати адитивну функцію корисності для двох, трьох і більше параметрів, а також здійснювати моделювання процедур надання переваг одному з цих параметрів. На підставі стандартної моделі якості програмного продукту вперше розроблено ієрархічну структуру критеріїв якості ПЗ, яка, на відміну від наявних, дає змогу отримати агрегований показник поточної його якості не за двома, а за трьома вхідними параметрами, що уможливило побудову системи управління якістю ПЗ за вхідними критеріями і поточними показниками. Розроблено метод відбору напружених варіантів якості ПЗ за трьома критеріями, яким можна надати різні переваги, що дало змогу визначити поточний стан системи управління якістю ПЗ за відповідним показником з урахуванням вартості розроблення цієї системи. Наведено приклад реалізації системи управління якістю ПЗ, а також проілюстровано особливості застосування методу відбору напружених варіантів за трьома критеріями. З'ясовано основні особливості переходу системи управління якістю ПЗ від одного стану до іншого, а також визначено потенційні витрати для здійснення такого переходу.

Біографія автора

Ю. І. Грицюк, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. наук, професор, кафедра програмного забезпечення

Посилання

Alyoshin, G. V., Panchenko, S. V., & Prikhodko, S. I. (2019). Optimization of digital transmission systems: textbook. Kharkiv: Publishing house UkrDUZT, 142 p. [In Ukrainian].

Alyoshin, G., Kolomiytsev, O., & Tretyak, V. (2020). Features of optimal synthesis of rich information systems. Collection of scientific works ΛΌGOΣ, 81–84. https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v2.23

Azar D., Harmanani, H., & Korkmaz, R. (2009, September). A hybrid heuristic approach to optimize rule-based software quality estimation models. Information and Software Technology, 1365–1376. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2009.05.003

Boegh. J. (2008, March-April). A new Standard for Quality Requirements. IEEE Software, 25(2), 57–63. https://doi.org/10.1109/MS.2008.30

Botsula, M. P., & Morhun, I. A. (2011). Metod otrymannia kompleksnoi otsinky yakosti veb-materialiv z vykorystanniam poliarnoi systemy koordynat. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 1, 84–88. Retrieved from: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1367/conferences.vntu.edu.ua. [In Ukrainian].

Botsula, M. P., & Morhun, I. A. (2014). Novyi metod ta informatsiina tekhnolohiia obroblennia danykh dlia upravlinnia yakistiu elektronnykh navchalnykh kursiv. Informatsiini tekhnolohii ta kompiuterna inzheneriia: mizhnarodnyi naukovo-tekhnichnyi zhurnal, 3, 25–33. Retrieved from: https://nbuv.gov.ua/UJRN/Itki_2014_3_6. [In Ukrainian].

Budaretskiy, Y., Shchavinskiy, Y., Kuznetsov, V., & Nikolayev, S. (2021). Application of the method of analysis of hierarchies to assess the software of complexes of automation means. Military Technical Collection, 25, 3–12. https://doi.org/10.33577/2312-4458.25.2021.3-12

Butko, M. P. (Ed.), Butko, I. M., Mashchenko, V. P., et al. (2015). Decision theory: textbook. Kyiv: Publishing house "Center for Educational Literature", 360 p. [In Ukrainian].

Challa, Jagat Sesh, Paul, Arindam, Dada, Yogesh, Nerella, Venkatesh, Srivastava, Praveen Ranjan, & Singh, Ajit Pratap. (2011). Integrated Software Quality Evaluation: A Fuzzy Multi-Criteria Approach. Journal of Information Processing Systems, 7(3), 473–518. https://doi.org/10.3745/JIPS.2011.7.3.473

Gevko, I. B. (2009). Methods of making managerial decisions: textbook. Kyiv: Condor, 187 p.

Ghanbari, H., Vartiainen, T., & Siponen, M. (2019, March). Omission of Quality Software Development Practices: A Systematic Literature Review. ACM Computing Surveys, 51(2), 1–27. https://doi.org/10.1145/3177746

Ghayathri, J., &, Priya, E. M. (2013). Software Quality Models: A Comparative Study. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Electronics Engineering, 2(1), 42–51.

Gnatienko, G., & Snytyuk, V. Ye. (2008). Expert decision-making technologies: monograph. Kyiv: McLaugh Limited Liability Company, 444 p. [In Ukrainian].

Hovorushchenko, T. O. (2017). Methodology for assessing the adequacy of information in the specification of software requirements to determine its quality: a monograph. Khmelnytsky: Khmelnytsky National University, 310 p. [In Ukrainian].

Greshchak, M. G. (Ed.), Grebeshkova, O. M., & Kotsyuba, O. S. (2001). Internal economic mechanism of the enterprise: Tutorial. Kyiv: KNEU Publishing House, 228 p. [In Ukrainian].

Gül Çalıklı & Ayşe Başar Bener. (2013). Influence of confirmation biases of developers on software quality: an empirical study. Software Quality Journal, 21(2), 377–416. https://doi.org/10.1007/s11219-012-9180-0

Hovorushchenko, T. (2017). Method of Evaluating the Weights of Software Quality Measures and Indicators. Application and Theory of Computer Technology. Vol. 2. No. 2. Issue 2, 16–25.

Hrytsiuk, Yu. I. (2022). Comprehensive software quality assessment system. Scientific Bulletin of UNFU, 32(2), 81–95. https://doi.org/10.36930/40320213

Hrytsiuk, Yu. I. (2022). Software quality management system. Ukrainian Journal of Information Technology, 4(1), 01–20. https://doi.org/10.23939/ujit2022.01.001

Hrytsiuk, Yu. I., & Andrushchakevych, O. T. (2018). Means for determining software quality by metric analysis methods. Scientific Bulletin of UNFU, 28(6), 159–171. https://doi.org/10.15421/40280631

Hrytsiuk, Yu. I., & Buchkovska, A. Yu. (2018). Visualization of the results of expert evaluation of software quality using polar diagrams. Scientific Bulletin of UNFU, 27(10), 137–145. https://doi.org/10.15421/40271025

Hrytsiuk, Yu. I., & Dalyavskyy, V. S. (2018). Using Petal Diagram for Visualizing the Results of Expert Evaluation of Software Quality. Scientific Bulletin of UNFU, 28(9), 97–106. https://doi.org/10.15421/411832

Hrytsiuk, Yu. I., & Kuzmenko, I. S. (2013). Comprehensive evaluation of information security implementation projects. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Automation, measurement and control, 743, 118–122. [In Ukrainian].

Hrytsiuk, Yu. I., & Nemova, E. A. (2018). Management Features Process of Developing Software Requirements. Scientific Bulletin of UNFU, 28(8), 161–169. https://doi.org/10.15421/40280832

Hrytsiuk, Yu. I., & Nemova, E. A. (2018). Peculiarities of Formulation of Requirements to the Software. Scientific Bulletin of UNFU, 28(7), 135–148. https://doi.org/10.15421/40280727

Hrytsiuk, Yu. I., & Zhabych, M. R. (2018). Risk Management of Implementation of Program Projects. Scientific Bulletin of UNFU, 28(1), 150–162. https://doi.org/10.15421/40280130

Hrytsiuk, Yu., Grytsyuk, P., Dyak, T., & Hrynyk, H. (2019). Software Development Risk Modeling. IEEE 2019 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT 2019), (Vol. 2, pp. 134–137), 17–20 September, Lviv, Ukraine. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 206 p. https://doi.org/10.1109/stc-csit.2019.8929778

ISO 9001:2015 Quality Management System – Requirements. Retrieved from: https://www.iso.org/standard/62085.html

ISO/IEC 25010. (2017). ISO/IEC 25000. Software and Data Quality. Retrieved from: https://iso25000.com/index.php/en/ iso-25000-standards/iso-25010?limit=3

ISO/IEC 9126. (1991). Information technology – Software product evaluation – Quality characteristics and guidelines for their use. Geneva: International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, 136 p. (International Standard)

ISO/IEC 9126-1:2001. (2022). Software Engineering – Product Quality. Part 1: Quality model. Retrieved from: https://www.iso.org/standard/22749.html

ISO/IEC CD 25010.2. (2022). Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model. Retrieved from: https://www.iso.org/ru/standard/78176.html

ISO/IEC TR 9126-2:2003 Software Engineering – Product Quality – Part 2: External metrics. Retrieved from: https://www.iso.org/standard/22750.html

ISO/IEC TR 9126-3:2003 Software Engineering – Product Quality – Part 3: Internal metrics. Retrieved from: https://www.iso.org/standard/22891.html

ISO/IEC TR 9126-4:2004 Software Engineering – Product Quality – Part 4: Quality in use metric. Retrieved from: https://www.iso.org/standard/39752.html

Jones, C., & Bonsignour, O. (2012). The economics of software quality. Boston: Pearson Education, 588 p.

Karminskaya-Belobrova, M. V. (2012). Organizational structures of enterprise management. BusinessInform, 12, 192–195. [In Ukrainian].

Katrenko, A. V., & Pasichnyk, V. V. (2009). Decision theory: textbook stamped by the Ministry of Education and Science. Kyiv: BHV Publishing Group, 448 p. Retrieved from: https://vlp. com.ua/node/7110. [In Ukrainian].

Katrenko, A. V., & Pasichnyk, V. V. (2020). Decision making: theory and practice: textbook. Lviv: Publishing house "New World – 2000", 447 p. Retrieved from: https://ns2000.com.ua/wp-content/uploads/2019/07/ Pryyniattia_rishen-.pdf. [In Ukrainian].

Kharchenko, O., & Yatsishin, V. (2009). Development and management of software requirements using the software quality model. Bulletin of Ternopil State Technical University, 14(1), 201–207. [In Ukrainian].

Klas, M., Lampasona, C., & Munch, J. (2011). Adapting Software Quality Models: Practical Challenges, Approach, and First Empirical Results. The 37-th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications, August 30 – September 2, 2011: Proceedings. Oulu (Finland), 341–348.

Maevsky, D. A. (2013). Theoretical and applied bases of quality assurance of dynamic information systems. Doctoral Dissertation for Technical Sciences (05.13.06 – Information technologies). Odesa: Odessa National Polytechnic University, 440 p. [In Ukrainian].

Mazza, R. (2009). Introduction to Information Visualization, University of Lugano Switzerland. Springer-Verlag London Limited 2009. 139 p. https://doi.org/10.1007/978-1-84800-219-7

Miguel, J. P., Mauricio, D, & Rodríguez, G. (2014). A review of software quality models for the evaluation of software products. International Journal of Software Engineering & Applications. Vol. 5. No. 6, 31–54.

Mikhailets, V. A., & Murach, A. A. (2010). Hörmander spaces, interpolation and elliptic problems: with preface. Yu. M. Berezansky. Kyiv: IM NAS of Ukraine, 370 p. [In Russian].

Mistrik, I., Bahsoon, R., Eeles, P., Roshandel, R., & Stal, M. (2014). Relating System Quality and Software Architecture. Elseiver Inc, 379 p.

Nazemi, K. (2014). Adaptive Semantics Visualization. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor-Ingenieurs. Eurographics Association for Computer Graphics. 360 p. Retrieved from: https://diglib.eg.org/handle/10.2312/12076

NIST/SEMATECH. (2012). e-Handbook of Statistics Methods. https://doi.org/10.18434/M32189

Pleskach, V. L., Zatonatska, T. H. (2011). Information systems and technologies in enterprises. Kyiv: Znannia. 718 p. Retrieved from: https://pidruchniki.com/1194121347734/ informatika/analiz_ yakosti_programnogo_zabezpechennya#42. [In Ukrainian].

Pomorova, O. V., & Hovorushchenko, T. O. (2011). Intellectual support for the process of assessing and forecasting the complexity and quality of software. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Information Systems and Networks, 717, 134–141. [In Ukrainian].

Pomorova, O. V., & Hovorushchenko, T. O. (2013). Modern problems of software quality assessment. Radio electronic and computer systems, 5, 319–327. [In Ukrainian].

Pomorova, O. V., & Ivanchishin, D. O. (2011). Research of quality assessment tools at different stages of software development. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Information Systems and Networks, 717, 141–146. [In Ukrainian].

Pomorova, O. V., Hovorushchenko, TO, & Tarasek, J. (2010). Analysis and development of software quality metrics at the design stage. Bulletin of Khmelnytsky National University. Series: Technical Sciences, 1, 54–63. [In Ukrainian].

Pomorova, O., & Hovorushchenko, T. (2013). Intelligent Assessment and Prediction of Software Characteristics at the Design Stage. American Journal of Software Engineering and Applications (AJSEA), 2(2), 25–31. Retrieved from: https://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ajsea.20130202.11.pdf.

Ponomarenko, V. S., Pavlenko, L. A., Besedovsky, O. M., et al. (2012). Methods and systems of decision support in the management of environmental and economic processes of enterprises: Tutorial. Kharkiv: Publishing house KhNEU, 272 p. [In Ukrainian].

Pryymak, V. M. (2008). Management Decision Making: Tutorial. Kyiv: Attica Publishing House, 240 p. [In Ukrainian].

Sanjay Kumar Dubey, Soumi Ghosh, & Ajay Rana (2012). Comparison of Software Quality Models: An Analytical Approach. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. Vol. 2. Issue 2, 111–119.

Stephen R. Tiller. (2012, January). Organizational Structure and Management Systems. Leadership and Management in Engineering, 12(1), 20–23. https://doi.org/10.1061/(ASCE)LM.1943-5630.0000160

Sytnyk, W. F. (2004). Decision Support Systems: Tutorial. Kyiv: Publishing house KNEU, 614 p. [In Ukrainian].

Thomas L. Saaty. (1990, September). How to make a decision: The analytic hierarchy process. European Journal of Operational Research, 48(1), 9–26. https://doi.org/10.1016/0377-2217(90)90057-I

Voloshin, O. F., & Mashchenko, S. O. (2010). Models and methods of decision making: Tutorial for students. University. 2nd ed., Revised. and add. Kyiv: Kyiv University Publishing and Printing Center, 336 p. [In Ukrainian].

Volskaya, K. O. (2019). The procedure of evaluating the quality of accounting software. Problems of Theory and Methodology of Accounting. Control and Analysis, 2(43), 22–28. https://doi.org/10.26642/pbo-2019-2(43)-22-28

Voronin, A. N., Ziatdinov, Yu. K., & Kulinsky, M. V. (2011). Multicriteria tasks: models and methods: monograph. Kyiv: NAU Publishing House. 348 p. [In Russian].

Yakovyna, V. S., Fedasyuk, D. V., & Mamrokha, N. M. (2010). Software quality. Software engineering, 2, 24–29. [In Ukrainian].

Yakovyna, V. S., & SymetsІ. І. (2021). Software defect prediction using neural network ensemble. Scientific Bulletin of UNFU, 31(6), 104-111. https://doi.org/10.36930/40310616

Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Грицюк, Ю. І. (2022). Особливості надання переваги характеристикам моделі якості програмного продукту. Науковий вісник НЛТУ України, 32(3), 79-102. https://doi.org/10.36930/40320313
Розділ
Інформаційні технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають