Застосування інтернет-технологій для організації навчального процесу у вищих навчальних закладах

  • Ю. І. Грицюк Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • Т. П. Дяк Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: інформаційне суспільство; інформаційні ресурси; вищий навчальний заклад; навчальний процес; інтернет-технології; хмарні технології; хмарні сервіси

Анотація

Розкрито особливості застосування інтернет-технологій для організації навчального процесу у ВНЗ, охарактеризовано переваги та недоліки їх використання, а також висвітлено основні проблеми на шляху інформатизації освіти в Україні. Проаналізовано можливості сучасних  інтернет-технології, насамперед для надання послуг користувачам через хмарні сервіси, охарактеризовано моделі їх обслуговування, визначено актуальні тенденції розвитку хмарних сервісів у сфері освіти. Доведено, що новітні інтернет-технології й надалі будуть входити в усі сфери людської діяльності, у т.ч. наукову та освітню. Об'єктивні закономірності їхнього розвитку не дають змоги сподіватися на те, що вони стануть винятком і майбутнє у них буде повністю "безхмарним". Однак, певне відставання України щодо їх широкого запровадження надає можливість потенційним провайдерам проходити не всі етапи становлення інтернет-технологій, пропускаючи ті із них, що приносять більше негативних, ніж позитивних результатів. Прихильники ж інтернет-технологій – службовці, бізнесмени, науковці та студенти, потребуючи їх найбільше, мають можливість вчитися на чужих помилках і уникати власних. Прогнозовано, що використання хмарних сервісів у навчанні студентів – майбутнє освітнього процесу. Вони пропонують альтернативу традиційним формам організації навчального процесу у ВНЗ, створюючи можливість як для індивідуального навчання, проведення інтерактивних занять, так і колективного освоєння навчального матеріалу. З'ясовано, хмарні сервіси мають величезний науковий потенціал і відкривають широкі можливості не тільки для навчальних закладів, але й для пересічної особистості, що зацікавлена у своїй науковій діяльності. Встановлено, що широке впровадження хмарних сервісів у навчальний процес ВНЗ не тільки знизить витрати на придбання необхідного ПЗ, підвищить якість і ефективність організації освітнього процесу, але й надасть підґрунтя для подальшої успішної діяльності майбутніх фахівців у сучасному інформаційному суспільстві.

Біографії авторів

Ю. І. Грицюк, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. наук, професор, кафедра програмного забезпечення

Т. П. Дяк, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. пед. наук, доцент, кафедра прикадної лінгвістики

Посилання

About Companies Gartner. (2013). Companies Gartner Inc. Companies Gartner, Inc. and/or its Affiliates, 124 p. Retrieved from: http://www.Companies Gartner.com/technology/aboutj sp

Aman, I. S., & Litvinenko, O. V. (2016). Internet services in the open space: a methodical book. Kirovohrad, 88 p. Retrieved from: https://sites.google.com/site/sch10iteach/biblioteka/internet-servisivosvitnomuprostori. [In Ukrainian].

Balabanova, E. E., & Vakarev, E. S. (2013). Victory of social fringes at professional performance vicladac VNZ. Science notes. Series: Pedagogy, 3, 135–136. Retrieved from: http://dspace.tnpu.edu.Ua/bitstream/123456789/3612/1/BALABANOVA.pdf. [In Ukrainian].

Bikov, V. Yu. (2011). Khmarni technologies, IKT-outsourcing and new functions of IKT for education and science installations. Information technology in education, 10, 8–23. [In Ukrainian].

Black, O. V. (2012). Using a cycle of over-expectations to identify trends in cloud services. Cloud technologies in education: materials of the All-Ukrainian scientific-methodical Internet-seminar, (pp. 3–6), December 21, 2012, Kryvyi Rih – Kyiv – Cherkasy – Kharkiv, Ukraine. Kryvyj Rig: Publishing department KMI. [In Ukrainian].

Buzhikov, R. P. (2011). The didactic potential of Internet technologies in the current system of education. Problems of education: scientific collection of the Institute of Innovation Technologies and Education of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 66(II), 41–42. [In Ukrainian].

Chorna, O. V., Kharadzhyan, N. A., Shokalyuk, S. V., & Moiseenko, N. V. (2013). Global trends in cloud services. Theory and methods of e-learning, IV, 272–284. Kryvyj Rig: Publishing department KMI. [In Ukrainian].

Christoph, S. D. (2011). The use of Internet resources to improve the quality of the teaching process of natural sciences and mathematics in secondary school. Proceedings. Series: Pedagogy, 5, 134, 136–137. Retrieved from: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1671/1/Krushtof.pdf. [In Ukrainian].

Christoph, S. D. (2012). Preparation of future teachers of natural sciences and mathematics for the use of Internet support in the process of teaching high school students. Abstract of Candidate Dissertation for Pedagogical Sciences (13.00.04 – Theory and methods of vocational education). Kharkiv, 18 p. [In Ukrainian].

Dementievskaya, N. P., & Morse, N. V. (2005). Computer technology for the development of students and teachers. Information technologies and teaching aids: collection of scientific works, (pp. 76–95). Kyiv: Ataka. [In Ukrainian].

Dzyubenko, A. A. (2000). New information technologies in education. Moscow: Publishing house "Science", 104 p. [In Russian].

Gazeykina, A. I., & Kuvina, A. S. (2012). The use of cloud technologies in the process of teaching schoolchildren. Information technology in education, 6, 55–59. [In Russian].

Gribyuk, O. O. (2016). Prospects for the introduction of cloud services in education. Retrieved from: http://lib.iitta.gov.ua/ 1111/1/grybyuk-stattya1-hmary%2B_Copy.pdf. [In Ukrainian].

Hype Cycle Research Methodology. (2012). Companies Gartner Inc. Companies Gartner, Inc. and/or its Affiliates, 110 p. Retrieved from: http://www.Gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp

Kiyanovska, N. M. (2013). The model of using information and communication technologies in the fundamental training of future engineers: the experience of the United States. Theory and methods of e-learning, (Vol. IV, pp. 122-133). Kryvyj Rig: Publishing department KMI, 360 p. [In Ukrainian].

Krutova-Onikienko, O. O. (2018). Blended learning is organized using Office 365. Retrieved from: http://oko1578.blogspot.com/ p/blog-page_65.html. [In Ukrainian].

Kuzminskaya, O. (2010). Ensuring the conditions for acquiring professional competence of teachers in the information society. New pedagogical thought: scientific and methodical magazine, 2, 107–111. Rivne. [In Ukrainian].

Levchenko, O. M., Koval, I. V., & Zavadsky, I. O. (2009). Basics of the Internet: a textbook. Kyiv: Publishing Group BHV, 320 p. [In Ukrainian].

Litvinova, S. G. (2016). Design of a cloud-oriented educational environment of a higher educational institution: monograph. Kyiv: CP "Comprint", 354 p. [In Ukrainian].

Litvinova, S. G., & Tebenko, O. V. (2013). Cloud technologies. Touch Develop social programming environment. Computer at school and family. Scientific and methodical journal, 5, 26–32. [In Ukrainian].

Lotyuk, Yu. G. (2013). Cloud technologies in the educational process of universities. Psychological and pedagogical bases of humanization of educational process in school and high school, 1, 61–67. [In Ukrainian].

Microsoft. (2017). Overview of Microsoft Cloud Education Services for Education. Retrieved from: http://shkolaedu.softline.ru/uploads/documents/03f2fa9a615c16515cfd3f62195f072a9276367e.pdf. [In Russian].

Morse, N. V., & Kuzminska, O. G. (2011). Pedagogical aspects vikoristannya khmar-them enumeration. Information technologies in education: a collection of scientific papers, 9, 20–21. [In Ukrainian].

Nanaeva, T. V. (2010). Innovation programs of INTEL corporation. Computer at school and family. Scientific and methodical journal, 6, 3–5. [In Ukrainian].

Oleksyuk, V. P. (2013). Experience integrating Google Apps cloud services into the information and education space of a higher education institution. Information technologies and teaching aids, 35(3), 64–73. [In Ukrainian].

Rafalska, O. O. (2013). Technology of change of knowledge yak innovation of distance education. Computer-integrated technologies: education, science, production. Scientific journal, 11, 128–133. [In Ukrainian].

Services. (2016). Services for creating didactic materials. Retrieved from: http://ow.ly/ZS5x9. [In Ukrainian].

Seydametova, Z. S., & Seitvelieva, S. N. (2011). Cloud services in education. Information technology in education, 9, 104–110. [In Russian].

Shinenko, M. A., & Soroko, N. V. (2012). Use of cloud services for professional development of teachers (foreign experience). Information technology in education, 206–214. [In Ukrainian].

Trending In Education. (2020). Gartner Hype Cycle 2020 – People Centric and Smart Spaces. Fler avsnitt av Trending In Education. Retrieved from: https://poddtoppen.se/podcast/1150805729/ trending-in-education/gartner-hype-cycle-2020-people-centric-and-smart-spaces.

Vakalyuk, T. A. (2013). Possibilities of using cloud services in education. Current issues of modern pedagogy. Proceedings of the international scientific-practical conference, (pp. 97–99), Ostrog, November 1-2, 2013. Kherson: Helvetica Publishing House. [In Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-04
Як цитувати
Грицюк, Ю. І., & Дяк, Т. П. (2021). Застосування інтернет-технологій для організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Науковий вісник НЛТУ України, 31(1), 137-146. https://doi.org/10.36930/40310123
Розділ
Інформаційні технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають