Відображення експертних оцінок якості програмного забезпечення

  • Ю. І. Грицюк Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0001-8183-3466
  • О. Р. Фернеза Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: програмний проект; відображення даних; експертні оцінки; якість програмного забезпечення; показники якості програмного забезпечення; критерії оцінювання якості програмного забезпечення; полярна система координат; пелюсткові діаграми

Анотація

Розроблено методику відображення даних, яку отримують внаслідок оброблення експертних оцінок якості програмного забезпечення (ПЗ) за різними критеріями його оцінювання з використанням пелюсткових діаграм. Встановлено, що під відображенням експертних оцінок якості ПЗ розуміють подання даних у графічному вигляді для максимальної зручності їх розуміння та швидкого сприйняття, а також надання оглядової та зрозумілої форми будь-якому об'єкту, процесу чи явищу. Запропоновано критерії оцінювання якості ПЗ та їхні вагові коефіцієнти для кожного з експертів, які забезпечують достовірне подання наявного стану процесу розроблення ПЗ, правильне розуміння суті проблем, що можуть виникнути на будь-якому етапі реалізації програмного проекту, і точні характеристики їх складових. Наведено ролі експертів, які мають оцінювати якість ПЗ за відповідними критеріями, і запропоновано орієнтовні коефіцієнти їхньої вагомості. Такий механізм відображення даних надає можливість бізнес-аналітикам якісно та кількісно подати множини значень комплексних показників якості ПЗ, які можна отримати за результатами будь-якого опитування різних експертів на певному етапі реалізації програмного проекту. Запропонована методика є придатною для подання множини результатів опитувань експертів з поділом на необмежену кількість ролей учасників оцінювання якості ПЗ з врахуванням вагомості кожного з них. Розроблено алгоритм розрахунку площ секторних пелюстків у полярній системі координат, за допомогою яких можна обчислити і оцінити відносну якість ПЗ за відповідними критеріями. Визначено підсумкові комплексні показники якості ПЗ для кожного з експертів і узагальнений комплексний показник його якості. Розроблено алгоритм розрахунку площі пелюсткової діаграми у полярній системі координат, який дає змогу визначити ту частину якості ПЗ за всіма критеріями, яку маємо на даний момент за оцінками одного з експертів, а також ту частку якості ПЗ, яку ще потрібно досягти для стовідсоткової її повноти. Зроблено відповідні висновки та надано рекомендації щодо використання розробленої методики відображення даних.

Біографії авторів

Ю. І. Грицюк, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. наук, професор, кафедра програмного забезпечення

О. Р. Фернеза, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

аспірант, кафедра програмного забезпечення

Посилання

Bederson, B., & Shneiderman, B. (2003). The Craft of Information Visualization: Readings and Reflections. Morgan Kaufmann. 410 p.

Botsula, M. P., & Morgun, I. A. (2011). A method for obtaining a comprehensive evaluation of the quality of web materials using the polar coordinate system. Bulletin of the Vinnitsa Polytechnic Institute, 1, 84–88. Retrieved from: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1367/conferences.vntu.edu.ua. [In Ukrainian].

Botsula, M. P., & Morgun, I. A. (2014). New method and information technology for data processing for quality management of electronic training courses. Information Technology and Computer Engineering: International Scientific and Technical Journal, 3, 25–33. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Itki_2014_3_6. [In Ukrainian].

Card, S. K., Mackinlay, J. D., & Shneiderman, B. (1999). Readings in Information Visualization: Using Vision to Think. Morgan Kaufmann Publishers, 686 p.

DeMarco Tom. (2002). Controlling Software Projects: Management, Measurement and Estimation, 279 p.

Heer, J., Card, S. K., & Landay, J. (2005). Prefuse: a toolkit for interactive information visualization, (10 p.). In: ACM Human Factors in Computing Systems CHI 2005, 280 p.

Hrytsiuk, Yu. I., & Buchkovska, A. Yu. (2017a). Visualization of the Results of Expert Evaluation of Software Quality Using Polar Diagrams. Scientific Bulletin of UNFU, 27(4), 137–145. https://doi.org/10.15421/40271025

Hrytsiuk, Yu. I., & Dalyavskyy, V. S. (2018). Using Petal Diagram for Visualizing the Results of Expert Evaluation of Software Quality. Scientific Bulletin of UNFU, 28(9), 95–104. https://doi.org/10.15421/40280919

ISO 9001:2008. Quality Management System – requirements. Retrieved from: https://www.iso.org/standard/46486.html

ISO/IEC 9126-1:2001. Software Engineering – Product Quality. Part 1: Quality model. Retrieved from: https://www.iso.org/standard/22749.html

Kerren, A., Stasko, J. T., Fekete, J.-D., & North, C. (Eds.) (2008). Information Visualization, (pp. 1–18). In: Human-Centered Issues and Perspectives. Vol. 4950 of LNCS State-of-the-Art Survey. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008.

Kulyamin, V. V., & Petrenko, O. L. (2008). Place of testing among software quality assessment methods. Moscow: ISP RAS. Retrieved from: http://software-testing.ru/library/5-testing/117-2008-10-13-19-25-13. [In Russian].

Mazza, R. (2009). Introduction to Information Visualization, University of Lugano Switzerland. Springer-Verlag London Limited 2009, 139 p. https://doi.org/10.1007/978-1-84800-219-7

Morgun, I. A. (2011). Expert evaluation method of software quality. Software Engineering: Materials of the International Scientific and Practical Conference of Postgraduate Students and Students, 2(6), 33–37. Vinnytsia. Retrieved from: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IPZ/article/view/3086. [In Ukrainian].

Nazemi, K. (2014). Adaptive Semantics Visualization. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor-Ingenieurs. Eurographics Association for Computer Graphics. 360 p. Retrieved from: http://diglib.eg.org/handle/10.2312/12076

Paulk, M. C., & Curtis, B. (2001). The Capability Maturity Model: Guideline for Improving the Software Process. Carnegie Mellon University. 434 p.

Pleskach, V. L., & Zatonatskaya, T. G. (2011). Information systems and technologies at enterprises: textbook. Kyiv: Knowledge, 718 p. Retrieved from: http://pidruchniki.com/1194121347734/informatika/analiz_yakosti_pro_gramnogo_zabezpechennya#42. [In Ukrainian].

Pomorova, O. V., & Govoruschenko, T. O. (2013). Modern problems of software quality assessment. Radioelectronic and Computer Systems, 5, 319–327. Kharkiv: NAU "KhAI". [In Ukrainian].

Pomorova, O., & Hovorushchenko, T. (2013b). Intelligent Assessment and Prediction of Software Characteristics at the Design Stage. American Journal of Software Engineering and Applications (AJSEA), 2(2), 25–31. Retrieved from: http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ajsea.20130202.11.pdf.

Spence, R. (2007). Information Visualization: Design for Interaction (2nd ed.). Prentice Hall, 304 p.

Voronin, A. N., Ziatdinov, Yu. K., & Kulinsky, M. V. (2011). Multi-criteria tasks: models and methods: monograph. Kiev: NAU, 348 p. [In Russian].

Ware, C. (2000). Information Visualization: Perception for design (2nd ed.). San Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers, 34 p.

Yakovyna, V. S., Seniv, M. M., Chabanyuk, Ya. M., Fedasyuk, D. V., & Khimka, U. T. (2010). The criterion of the sufficiency of the software testing process. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Computer Science and Information Technology, 672, 346–358. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua/handle/ntb/7964?mode=full. [In Ukrainian].

Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
Грицюк, Ю. І., & Фернеза, О. Р. (2019). Відображення експертних оцінок якості програмного забезпечення. Науковий вісник НЛТУ України, 29(8), 152-158. https://doi.org/10.36930/40290828
Розділ
Інформаційні технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають