Ефективність інноваційних заходів у діяльності підприємства

Ключові слова: підприємство, виробнича діяльність, інноваційні заходи, економічна ефективність, оцінка

Анотація

На підставі аналізу впливу інноваційних заходів і управлінських рішень на ефективність виробничої діяльності організацій та підприємств, наведено математичну залежність для об'єктивної оцінки ефективності інноваційних заходів. Теоретично встановлено й експериментально підтверджено, що остаточний результат інноваційних заходів у виробничій сфері діяльності підприємства пропорційний забезпечуваному приросту доходів від запровадження інновацій, але обернено пропорційний витратам підприємства на запровадження цих інновацій та терміну їх окупності. Ця математична залежність оцінки ефективності інноваційних рішень надає можливість для об'єктивного порівняння між собою тих чи інших новацій у виробничій діяльності підприємства, і як остаточний результат – математично підтверджену інформацію щодо об'єктивного виробу кращих із запропонованих варіантів. Результати теоретичних досліджень та створеної на їх основі математичної залежності підтверджено на практичному прикладі розрахунку ефективності новацій певного уявного підприємства. Ці теоретико-експериментальні дослідження покладено в основу створеної шкали об'єктивної оцінки градації пропонованих інноваційних рішень у виробничій діяльності підприємств. Така градація ефективності відображає забезпечуваний новаціями приріст річного доходу підприємства і включає три рівні: до 5 % – як низький і економічно не виправданий рівень, 5-10 % – як середній і понад 10 % – як високий рівень економічної ефективності інноваційних рішень у виробничій діяльності підприємств. Цю методику оцінки ефективності інноваційних заходів у виробничій діяльності підприємств запропоновано вперше, що підтверджує наукову новизну матеріалів цього дослідження і свідчить про перспективу практичного використання його рекомендацій та результатів.

Біографія автора

Л. Р. Струтинська, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту персоналу та адміністрування

Посилання

Brych, V. Ja., & Borysjak, O. V. (2017). Innovacijni tekhnologhiji formuvannja personalu pidpryjemstv v umovakh optymizacijnogho rozvytku. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu: Serija: Ekonomika, 2(50), 172–179.

Butenko, O. P., Chupyr, O. M., & Opikunova, M. V. (2020). Vykorystannja pryncypiv ghumanizaciji procesu upravlinnja na innovacijnykh pidpryjemstvakh. Naukovyj visnyk budivnyctva, 102(4), 243–248.

Ghetjman, O. O., & Bilodid, A. O. (2017). Innovacijni metody rozvytku personalu. Ghlobaljni ta nacionaljni problemy ekonomiky, 17, 556–561.

Gryciuk, Yu. (2015). Features of the principle of reasonable sufficiency of functioning of complex system of information security in the enterprise. Scientific Bulletin of UNFU, 25(4), 313-324. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1286

Hrytsiuk, Yu., & Sivec, O. (2016). Ground of reasonable sufficientness of structure of the system of defence of informative resources of enterprise. Scientific Bulletin of UNFU, 26(7), 378-388. https://doi.org/10.15421/40260759

Kasych, A. O., & Burba, O. A. (2017). Innovacijni pidkhody v praktyci upravlinnja personalom konkurento spromozhnogho pidpryjemstva. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu: Serija: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove ghospodarstvo. Uzhghorod, 16(1), 130–134.

Kuchynskyi, V. A. (2018). Skladovi efektyvnoho upravlinnia pidpryiemstvom i yoho personalom v umovakh innovatsiinoho rozvytku. Visnyk NTU "KhPI", 20(1296).

Lyzunova, O. M., Ishhenko, Ja. Gh., & Kondrashova, Gh. V. (2018). Vykorystannja innovacijnykh metodiv upravlinnja personalom pidpryjemstva. Elektronne fakhove vydannja Mukachivsjkogho nacionaljnogho universytetu: Ekonomika ta suspiljstvo. Mukachevo, 14, 448–456.

Nikolic, T. M., Peric, N., & Necak, M. T. (2019). The role of Employee Engagement in performance management. World Applied Siences Journal, 37(7), 609–616.

Pohorielova, T. O. (2018). Innovatsiini tekhnolohii v upravlinni personalom na suchasnomu pidpryiemstvi. Visnyk NTU "KhPI", 15(1291).

Repina, I. M., Kukoba, V. P., Kyzenko, O. O., et al. (2021). Neoekonomika ta imperatyvy rozvytku pidpryjemstva: monoghrafija. Kyiv: KNEU, 243.

Voljansjka-Savchuk, L. V., & Macyshyna, M. V. (2019). Vykorystannja innovacijnykh personal-tekhnologhij v upravlinni personalom na pidpryjemstvakh. Ekonomika i orghanizacija upravlinnja, 1, 33–42.

Zakharchyn, Gh. M. (2019). Intelektualjna kuljtura ta dukhovnyj intelekt jak suchasni chynnyky innovacijnogho rozvytku. Prychornomorsjki ekonomichni studiji: naukovyj zhurnal, 45, 125–129.

Zakharchyn, Gh. M. (2021). Upravlinnja personalom v umovakh intelektualizaciji j transformaciji suspiljstva: ideologhija, tekhnologhija ta priorytety: monoghrafija. Lviv: vydavnyctvo Ljvivsjkoji politekhniky. 280.

Zakharchyn, Gh. M., & Skljaruk, T. V. (2017). Socialjni aspekty innovacijnogho rozvytku vitchyznjanykh pidpryjemstv. Visnyk Odesjkogho nacionaljnogho universytetu. Serija: Ekonomika, 11(64), 160–169.

Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Струтинська, Л. Р. (2022). Ефективність інноваційних заходів у діяльності підприємства. Науковий вісник НЛТУ України, 32(3), 49-54. https://doi.org/10.36930/40320308

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають