Кінематичне проеціювання як засіб управління технікою в автоматизованих землеобробних комплексах

  • І. Г. Свідрак Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0003-1811-2011
  • Л. І. Шевчук Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0001-6274-0256
  • О. І. Строган Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0002-1790-6736
  • Л. Р. Струтинська Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0002-0401-5475
  • І. В. Строган Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: нарисна геометрія, центр проеціювання, рухомий об'єкт, картинна площина, землеобробна техніка, дистанційне керування, літальні об'єкти

Анотація

Досліджено методику застосування кінематичного проеціювання для відображення траєкторії руху та пошуку координат рухомих об'єктів. З'ясовано, що специфікою кінематичного проеціювання є те, що всі її ключові складові, а саме – об'єкт, центр проеціювання, картинна площина та проектувальні промені, перебувають у неперервному русі із певними швидкостями та пришвидшеннями. Така специфічна особливість кінематичного проеціювання не тільки істотно розширює технологічні можливості нарисної геометрії як науки про графічне відображення просторових об'єктів, а й істотно поглиблює галузі практичного її застосування. Встановлено, що підтвердженням цьому є розглянуті у цій роботі приклади практичного застосування специфіки кінематичного проеціювання для вдосконалення дистанційного керування землеобробною технікою в автоматизованих комплексах управління. З'ясовано, що це дає змогу усувати негативний вплив "людських чинників" операторів, що відстежують траєкторії переміщень техніки оброблюваною земельною ділянкою. Досліджено, що основні складові технічного забезпечення практичного застосування кінематичного проеціювання для відстежування переміщень землеобробної техніки й різних транспортних засобів полягає в оснащені відеокамерами та приладами електромагнітного випромінювання стаціонарні радіовежі або безпілотні літальні апарати (БПЛА), наприклад, дрони, що виконуватимуть функції центрів кінематичного проеціювання. Рекомендовано, що сприймання генерованих центром проеціювання проектувальних променів тут може бути покладено на оснащений радіолокаційною системою (РЛС) та сучасним комп'ютерним спорядженням із відповідним програмним забезпеченням стаціонарний командний пункт (центр). Це устаткування, у цьому випадку, виконуватиме функцію "картинної площини", на якій відображатиметься траєкторія руху землеобробної техніки. З'ясовано, що виконавчі механізми та органи управління рухом землеобробної техніки у цьому випадку доречно оснастити пристроями, що приймають керівні радіохвилі. Показано, що окрім відстежування траєкторії рухів об'єктів на земній поверхні, кінематичне проеціювання може застосовуватися й у військовій справі для виявлення ворожих безпілотних об'єктів у повітряному просторі. У цьому разі використовують різновид кінематичного проеціювання із двома його центрами генерування проектувальних променів.

Біографії авторів

І. Г. Свідрак, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра нарисної геометрії та графіки

Л. І. Шевчук, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. наук, професор, кафедра технології органічних продуктів

О. І. Строган, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, ст. викладач, кафедра нарисної геометрії та графіки

Л. Р. Струтинська, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту персоналу та адміністрування

І. В. Строган, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

студент, інститут будівництва та інженерії середовища

Посилання

Kalynovska, O. P., Hlohovskyi, V. V., & Pulkevych, I. H. (1994). Neliniini operatory kinematychnykh proektsiinykh vidobrazhen. Pr. Lv. Mizh nar. nauk.-metod. konf. z heometrychnoho modeliuvannia, inzh. ta komp. hraf. Lviv, 36 p. [In Ukrainian].

Kalynovska, O. P., Hlohovskyi, V. V., & Pulkevych, I. H. (1994). Lokatsiini zadachi kinematychnykh proektsiinykh vidobrazhen. Pr. Lv. Mizhnar. nauk.-metod. konf. z heometrychnoho modeliuvannia, inzh. ta komp. hraf. Lviv, 37 p. [In Ukrainian].

Kalynovskaia, O. P., Hlohovskyi, V. V., & Pulkevych, Y. H. (1994). K probleme edynoi teoryy proektsyonnykh otobrazhenyi. Prykl. heom. y ynzh. hraf, 57, 45–50. [In Russian].

Kulmynskyi, O. K., & Nykolaevskyi, H. K. (1971). Kynoaksonometryia kak metod obemno-hrafycheskoho modelyrovanyia. Prykl. heometryia y ynzh. hrafyka, 12, 136–138. [In Russian].

Kulmynskyiiu, O. K. (1967). Kynoperspektyva proektyruemoi avtomobylnoi dorohy. Candidate Dissertation for Technical Sciences. [In Russian].

Lykhachev, L. N. (1974). Ob odnom prymenenyy kynoperspektyvy. Sb. Heometrohrafyya. Ryha, 1. [In Russian].

Lykhachev, L. N. (1975). Kynoperspektyva. Moscow: "Vysshaia shkola", 248 p. [In Russian].

Lykhachov, L. N. (1955). Perspektyvno-priamouholnye sopriazhenye proektsyy. Nauchn.-tekhn.sb. Ryha, 19. [In Russian].

Mykhailenko, V. E., Obukhova, V. S., & Podhornyi, A. L. (1972). Formoobrazovanye obolochek v arkhytekture. K., Budivelnyk. [In Russian].

Pulkevych, I. H. (1994). Liniini operatory kinematychnykh proektsiinykh vidobrazhen. Pr. Lviv. Mizh nar. nauk-metod. konf. z heometrychnoho modeliuvannia, inzh. ta komp. hraf. Lviv, 35 p. [In Ukrainian].

Pylypaka, S. F. (1991). Prymenenye metodov nachertatelnoi heometryy dlia nakhozhdenyia skorostei proyzvolnykh tochek tverdoho tela, sovershaiushcheho prostranstvennye dvyzhenyia. Prykl. heometryia y ynzh. hrafyka. K., 51, 62–64. [In Russian].

Rynyn, N. A. (1936). Kynoperspektyva. Moscow: Kynofotoyzdat. [In Russian].

Tkach, D. Y. (1968). Nekotorye voprosy kynoperspektyvy y postroenye arkhytekturnykh perspektyv. Yzd. vyssh. uch. zaved., ser. "Stoytelstvo y arkhytektura", No. 2, Novosybyrsk. [In Russian].

Опубліковано
2021-11-25
Як цитувати
Свідрак, І. Г., Шевчук, Л. І., Строган, О. І., Струтинська, Л. Р., & Строган, І. В. (2021). Кінематичне проеціювання як засіб управління технікою в автоматизованих землеобробних комплексах. Науковий вісник НЛТУ України, 31(5), 102-107. https://doi.org/10.36930/40310516
Розділ
Інформаційні технології