Динаміка видового складу живого надґрунтового покриву незімкнутих лісових культур дуба звичайного у свіжих сугрудах Житомирського Полісся

Ключові слова: Quercus robur L., деревостани, зруби, трав'яно-чагарничковий ярус, флористичний склад

Анотація

Оцінено вплив суцільних рубань материнських дубових деревостанів у свіжих сугрудах Житомирського Полісся на динаміку фіторозмаїття живого надґрунтового покриву до і після зімкнення лісових культур. Встановлено, що перед проведенням суцільних рубок головного користування (РГК) дубові насадження у віці 130-140 років мали середню повноту близькою 0,60 та густий надґрунтовий покрив із 40-50 видів, проективне покриття якого становило 75-80 %. Після проведення суцільних РГК і створення лісових культур у рослинному покриві відбуваються кардинальні зміни, визначальним екологічним фактором яких є видалення деревостану – едифікаторного ярусу лісу, а також підліску та підросту деревних порід. При цьому, проективне покриття трав'яно-чагарничкового ярусу зменшується до 50-55 %, за практично незмінних показників його видової насиченості (близько 50 видів). Але сам видовий склад цього ярусу істотно змінюється. Зокрема, різко зростає кількість лучних злакових видів, що поодиноко траплялися у материнських фітоценозах, появилася значна кількість рудеральних видів, які є переважно однорічниками чи одно-дворічниками (злинка канадська (Erigeron canadensis L.) – 5-7 %, осот звичайний (Cirsium vulgare (Savi) Ten.), фалакролома однорічна (Phalacroloma annuum (L.) Pers.) та ін.). У дворічних незімкнених культурах загальне проективне покриття трав'яно-чагарничкового ярусу зростає до 65 % теж завдяки рудеральних видам. На трирічних зрубах трав'яно-чагарничковий ярус за проективним покриттям та видовим насиченням схожий як на дворічних. Для нього характерним є збереження певної кількості світлолюбних сільвантів, (їх сумарне проективне покриття не перевищує 6-7 %). У наступні роки, завдяки частковому відновленню підліску, підросту і зростанню впливу лісових культур, зі складу живого надґрунтового покриву поступово випадають світлолюбні рудеральні та лучні види і починається відновлення лісової рослинності. У віці 9-10 років крони лісових культур та природного поновлення практично змикаються (на 80-85 %). При цьому частка дуба звичайного (Quercus robur L.) становить 50 %, сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) – 20 %, берези повислої (Betula pendula Roth.) – 15 %. Унаслідок змикання крон молодого деревостану та затінення поверхні ґрунту, проективне покриття трав'яно-чагарничкового ярусу зменшується до 60 %, а його видова насиченість – до 43-х видів, при цьому чітко проявляється динамічне відновлення популяцій типових лісових видів, унаслідок чого флористичний склад живого надґрунтового покриву досліджуваних фітоценозів практично повністю відновлюється.

Біографії авторів

І. Д. Іванюк, Малинський фаховий коледж, с. Гамарня

директор коледжу

Я. Д. Фучило, Малинський фаховий коледж, с. Гамарня

д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри лісівництва та захисту лісу

В. П. Ландін, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, м. Київ

д-р с.-г. наук, ст. наук. співробітник, завідувач сектору природокористування та реабілітації

Посилання

Česoniene, L., Daubaras, R., Kaskonas, P., et al. (2018). Initial impact of clear-cut logging on dynamics of understory vascular plants and pollinators in Scots pine-dominated forests in Lithuania. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. Vol. 42, 433–443.
Didukh, J. P. (2009). Red Book of Ukraine. Flora. Kyiv: Globalconsulting.
Dobrochaeva, D. N., Kotov, M. I., Prokudin, Yu. N., & Barbarych, A. I. (Eds.). (1999). Keys to higher plants of Ukraine. Ed. 2nd, stereotyped. Kyiv: Phytosociocenter. Retrieved from: https://www.studmed.ru/dobrochaeva-dn-kotov-mi-i-dr-opredelitel-vysshih-rasteniy-ukrainy_5486cecd9db.html. [In Russian].
Dymov, A. A. (2017). Influence of clear cuttings in boreal forests of Russia on soils (review). Soil science, 7, 787–798. [In Russian].
Fuchulo, Ya. D., Ryabukhin, A. Yu., Sbitnaya, M. V., Kaydyk, V. Yu., & Levin, S. V. (2015). Natural regeneration of Scotch pine in the Eastern Polissya of Ukraine. Forest magazine. No. 1/343, 71–77. [In Russian].
Genikova, N. V., Toropova, E. V., & Kryshen, A. M. (2016). Response of species of the ground cover of blueberry spruce forests for cutting the stand. Proceedings of the Karelian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 4, 92–99. Retrieved from: https://www.krc.karelia.ru/publ.php?id=14215&plang=r. [In Russian].
Gilliam, F. S. (2007). The ecological significance of the herbaceous layer in temperate forest ecosystems. BioScience. Vol. 57, 845–856.
Hart, S. A., & Chen, H. Y. (2018). Fire, logging, and overstory affect understory abundance, diversity, and composition in boreal forest. Ecological Monographs, Vol. 78, 123–140.
Ivanyuk, I., & Fuchylo, Y. (2020). Vegetation succession after clear cutting in oak forest stands in the conditions of the Western and Central Polissya of Ukraine. Proceedings of the Forester y Academy of Sciences of Ukraine, 21, 39–49. https://www.doi.org/10.15421/412024
Kalinichenko, N. P., Pisarenko, A. I., & Smirnov, N. A. (1973). Reforestation on clearings. Moscow: Lesnaya promyshlennost. [In Russian].
Korchagin, A. A., Lavrenko, E. M., & Korchagin, A. A. (Eds.). (1964). Species (floristic) composition of plant communities and methods of its study. In Field geobotany. Moscow-Leningrad: Science, Leningrad branch, 39–59. Retrieved from: https://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438841&razdel. [In Russian].
Kovalevskiy, S. B. (2004). Appearance and development of grass cover in pine artificial stands of Eastern Polissya of Ukraine. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 14(5), 78–83. [In Ukrainian].
Lavrenko, E. M., Korchagin, A. A. (Eds.), & Alexandrova, V. D. (1964). Study of changes in vegetation cover. In &, Field geobotany. Vol. III. Moscow-Leningrad: Sciences, Leningrad department, 300–447. [In Russian].
Lavrenko, E. M., Lavrenko, E. M., & Korchagin, A. A. (Eds.) (1959). Basic patterns of plant communities and ways to study them. Field Geobotany. Moscow-Leningrad: Nauka, Leningrad branch, 13–70. [In Russian].
Luken, J. O., Gilliam, F. S., & Roberts, M. R. (2003). Invasions of forests of the eastern United States. The herbaceous layer in forests of eastern North America. New York: Oxford University Press, 283–301.
Odum, Y. (1986). Ecology. Moscow: Peace. Retrieved from: https://www.may.alleng.org/d/ecol/ecol13.htm. [In Russian].
Ostapchuk, O. S., Maurer, V. M., & Sovakov, O. V. (2013). Living above-ground cover on fellings in the conditions of fresh hornbeam grove of the southern Forest-steppe of Ukraine. Ukrainian journal of forest and wood science, 187(1), 283–289. Retrieved from: https://www.journals.nubip.edu.ua/index.php/Lisivnytstvo/article/view/904. [In Ukrainian].
Panchenko, S. M. (2005). Flora of the National Natural Park "Desnyansko-Starogutskiy" and the problems of protecting the fluorescent society Novgorod-Siverskiy Polissya. Sumy: Universitet book. Retrieved from: https://www.ashipunov.info/shipunov/school/books/panchenko2013_lesn_rastit_npr_ desn-star.pdf. [In Ukrainian].
Parpan, V. I., Viter, R. M., Parpan, T. V., & Tselen, J. P. (2003). Ecological succession of grass cover on fellings in plain beech forests of Ukraine. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 13(3), 135–142. Retrieved from: https://www.nv.nltu.edu.ua/Archive/2003/13_3/index2.htm. [In Ukrainian].
Serebryakov, I. G. (1969). Ecological morphology of plants. Life forms of angiosperms and conifers. Leningrad: Science. [In Russian].
Shirokikh, P. S., Martynenko, V. B., Baisheva, E. Z., & Bikvaev, I. G. (2018). Dynamics of vegetation in clear-cut areas of the South Ural region: the main results of research of the Ufa geobotanical school. Phyto-diversity of Eastern Europe, 12(3), 17–30. https://www.doi.org/10.24411/2072-8816-2018-10023
Shkudor, V. D. (2006). Dynamics of plant diversity after continuous felling of the main use in wetlands of Western Polissya. Forestry & Forest Melioration, 109, 97–103. [In Ukrainian].
Siruk, Yu. V. (2010). Description of reforestationon process on the artificially renewed cutovers in fresh and wet suborian conditions in the Central Polissya. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 20(6), 57–64. Retrieved from: https://www.nv.nltu.edu.ua/Archive/2010/20_6/index.htm. [In Ukrainian].
SOU 02.02-37-476: 2006. (2006). Trial forest management areas. Laying method. [Effective from 2007]. Kyiv: Ministry of Agrarian Policy of Ukraine, 32. [In Ukrainian].
Tikhomirov, V. N. (2006). Geobotany. Lecture course. Minsk: Belarusian State University. [In Russian].
Uotila, A. (2004). Vegetation patterns in managed and semi-natural boreal forests in eastern Finland and Russian Karelia. Academic dissertation. Faculty of Forestry, University of Joenssuu, 48.
Walter, G. (1982). General geobotany. Moscow: Peace. [In Russian].
Yunatov, A. A., Lavrenko, E. M., & Korchagin, A. A. (1964). Laying of ecological profiles and trial plots. Field Geobotany. T. III. M.-L.: Nauka, Leningrad branch, 9–35.
Опубліковано
2022-04-28
Як цитувати
Іванюк, І. Д., Фучило, Я. Д., & Ландін, В. П. (2022). Динаміка видового складу живого надґрунтового покриву незімкнутих лісових культур дуба звичайного у свіжих сугрудах Житомирського Полісся. Науковий вісник НЛТУ України, 32(2), 19-26. https://doi.org/10.36930/40320203
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство