Відтворення елементів садівництва, городництва та рільництва відповідно до історико-етнографічного районування території Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького

  • Н. Є. Горбенко Національний лісотехнічний університет України, м. Львів https://orcid.org/0000-0002-6053-6582
  • О. Г. Марискевич Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів
  • М. П. Курницька Національний лісотехнічний університет України, м. Львів https://orcid.org/0000-0003-1059-9857
Ключові слова: скансени, етнографічна зона, культивована флора, музейна експозиція

Анотація

Музеї під відкритим небом – одна із найперспективніших форм збереження культурної спадщини народу. До них належить Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Територія Музею поділена на сектори (Бойківщина, Рівнинне Закарпаття, Лемківщина, Гуцульщина, Буковина, Покуття, Західне Поділля, Львівщина та Старе українське містечко, Полісся, Волинь), в яких необхідно зберегти наявні насадження та відтворити автентичну флору згідно з відповідними секторами. На основі літературного аналізу запропоновано доповнити експозиції Музею зонами садівництва, городництва та елементами рільництва відповідних історико-етнографічних секторів. Обґрунтовано значущість комплексного підходу до формування експозиції з включенням відповідної до етнографічного зонування рослинної складової для досягнення композиційної цілісності території, гармонійності сприйняття, достовірності подачі архітектурних об'єктів (експонатів). Розроблено концепцію відтворення культурної флори та озеленення території. Для проєктування та подальшого утримання враховано специфіку об'єктів дерев'яної архітектури, що викладено в універсальних схемах формування насаджень на територіях із різним рельєфом. Проаналізовано особливості розташування елементів на території експозиційних споруд та їх зв'язок із прилеглими насадженнями. Запропоновано широкий асортимент рослин для наповнення етноприродного історичного середовища секторів Музею елементами садівництва, городництва та рільництва. За кожним сектором подано попередню оцінку панівного елемента. Запропоновано сумарну оцінку щодо використання рослин для репрезентації господарювання в історико-етнографічних зонах Музею. Отримані результати роботи свідчать про пріоритетність, складність розміщення та компонування насаджень у окремих зонах. Розроблені рекомендації сприятимуть не тільки збереженню цінних історико-культурних об'єктів Музею, але й слугуватимуть спробою реконструкції ландшафтного середовища, традицій природокористування наших предків, максимально наближених до автентичних.

Біографії авторів

Н. Є. Горбенко, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

О. Г. Марискевич, Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів

канд. біол. наук, ст. наук. співробітник, відділ екосиcтемології

М. П. Курницька, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології

Посилання

Afanasyev, O. Ye. (2011). Open-air museums of Ukraine as representatives of regional types nature management. Geography and Tourism, 15, 111 120. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_15_19

Afanasyev, O. Ye., Burlaka, Ye. V., & Markina, Yu. M. (2009). Skansen of Ukraine as an important tourist resource. Tourism industry: current status and development priorities: Proceedings of the IV International scientific-practical conference. Luhansk: SI "LNU imeni Tarasa Shevchenka", 80 84. [In Ukrainian].

Artiukh, A. F., Balushok, V. G., & Boltarovych, Z. Ye. (1994). Podillya. Historical and local lore research. Kyiv: Dolya, 504 p. [In Ukrainian].

Boltarovych, Z. Ye. (1976). Ukraine in the research of Polish ethnographers of the XIX century. Kyiv: Naukova Dumka, 169 p. [In Ukrainian].

Borysenko, Yu. S. (2019). Cultural and leisure activities of architectural complexes of the Skansen type in Ukraine at the beginning of the XXI century. Culture and art in the modern world, 20, 30 43. [In Ukrainian].

Brych, M. T. (2020). Architectural and spatial organization of open-air museums in Ukraine. PhD thesis. (Arch. Sci.: 18.00.01). Lviv: Lviv Polytechnic National University, 246 p. [In Ukrainian].

Danyluk, A. (2006). Ukrainian open-air museums. History of origin, expositions, problems of development. Ternopil: Navchalna Knyha, 104 p. [In Ukrainian].

Danyluk, A. H. (2004). Folk architecture of Boykivshchyna. Housing. Lviv: RPF "Ukayinski Tekhnolohiyi", 168 p. [In Ukrainian].

Franko, O. (1992). Practical cuisine. Lviv: Kamenyar, 237 p. [In Ukrainian].

Havuka, P., & Maslyanyk, O. (2016). Hutsul cuisine. Lviv: Tysa, 128 p. [In Ukrainian].

Hodovanska, O. (2007). Horticulture and home gardening as a manifestation of the traditional culture of Ukrainians in Opillya. Proceedings on Ukrainian ethnology, 6(X), 45 49. Retrieved from: http://mue.etnolog.org.ua/zmist/2007/45.pdf

Holovko, S. V. (Ed.), Naulko, V. I., Artiukh, L. F., Gorlenko, V. F., et. al. (1991). Culture and life of the population of Ukraine. Kyiv: Lybid, 232 p. [In Ukrainian].

Holovko, S. V. (Ed.), Naulko, V. I., Artiukh, L. F., Gorlenko, V. F., et. al. (1993). Culture and life of the population of Ukraine. Kyiv: Lybid, 284 p. [In Ukrainian].

Hoshko, Yu. (Ed.) (1999). Lemkivshchyna. Historical and ethnographic research. Vol. 1. Materal culture. Lviv: The Ethnology Institute of NAS of Ukraine, 360 p. [In Ukrainian].

Hoshko, Yu. (Ed.), Arsenich, P. I., Bazak, M. I., Boltarovich, Z. Ye., et. al. (1987). Hutsul region. Historical and ethnographic research. Kyiv: Naukova Dumka, 472 p. [In Ukrainian].

Hudchenko, Z. N. (1981). Museums of folk architecture of Ukraine. Kyiv: Budivelnyk, 120 p. [In Ukrainian].

Kayndl, R. F. (2000). Hutsuls: their lives, customs and folk tales. Chernivtsi: NPH "Molodyy Bukovynets", 208 p. [In Ukrainian].

Korytko, R. F. (2004). Dobryniv is a village of picturesque Opillia. Lviv: Triada Plus, 416 p. [In Ukrainian].

Lokotko, Ye. A. (2018). Architectural-planning organization of the open-air museums on the example of the Transcarpathian region of Ukraine. Architecture: Collection of Scientific Works, 11, 95 101. [In Russian].

Maryskevych, O. H. (Ed.) (2019). Report on the provision of services for the development of the project of organization of the territory of the Museum of Folk Architecture and Life in Lviv named after Klimenty Sheptytsky (final) under the contract № 9-04/19 April 9, 2019 with the Museum of Folk Architecture and Life in Lviv named after Klymenty Sheptytsky. Lviv: Institute of Ecology of the Carpathians, 70 p. [In Ukrainian].

Mastenitza, Ye. N. (2015). Cultural landscape as an object of heritage: approaches to study and problems of preservation in open-air museums. Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History, 2(18), 42 51. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnyy-landshaft-kak-obekt-naslediya-podhody-k-izucheniyu-i-problemy-sohraneniya-…

Nechytailo, V. A., Badanina, V. A., & Hrytsenko, V. V. (2005). Kulturni roslyny Ukrainy: navch. posib. Dlia stud. VNZ. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 351 p. [In Ukrainian].

Nechytaylo, V. A., Badanina, V. A., & Hrytsenko, V. V. (2005). Cultivated plants of Ukraine. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 351 p.[In Ukrainian].

Open-air museums of Ukraine as promising objects of museum tourism and centers for the preservation of ethnic life in the context of globalization (review of the press, the Internet and unpublished documents 2011-2013), 5/6. (2013). Retrieved from http://nplu.org/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2013/muzei_prostoneba

Pavliuk, S. P. (1986). Folk farming techniques of Ukrainians of the Carpathians of the second half of the XIX – beginning of the XX century. Kyiv: Naukova Dumka, 171 p. [In Ukrainian].

Shmelov, V. G. (1983). Open-air museums: Essays on the history of origin and development. Kyiv: Naukova Dumka, 120 p. [In Russian].

Skrypnyk, H. A., Popov, B. V. (Ed.). (1989). Ethnographic museums of Ukraine: formation and development. Kyiv: Naukova Dumka, 301 p. [In Ukrainian].

Starikova, A. S. (2018). Actualization of cultural heritage in open-air museums (on the example of the historical-ethnographic and architectural museum of the reserve "Stara Sarepta"). The Young Scientist, 19, 413 418. [In Ukrainian].

Sych, Z. D., & Sych, I. M. (2005). Harmony of vegetable beauty and benefits. Kyiv: Aristey, 2005, 192 p. [In Ukrainian].

Taras, Ya. (2017). Traditional gardening and winegrowing at Pokuttia. The Ethnology Notebooks, 1(131), 129 135. Retrieved from: http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2017-1/12.pdf

Taras, Ya. (2019). Traditional environmental knowledge, sanitary and hygiene on Pokuttia. The Ethnology Notebooks, 3(147), 641 659. https://doi.org/10.15407/nz2019.03.641

Tarnovych, Yu. (1964). Illustrated history of Lemkivshchyna. Lemkivshchyna Library; Part 1, 2nd. New York: Kultura, 287 p. [In Ukrainian].

Tikhonov, V. V. (2004). Features of museification of architectural and ethnographic complexes of the Pre-Baikal region. PhD thesis. (Cult. Sci.: 24.00.03). Kemerovo, Kemerovo State University of Culture and the Arts., 197 p. [In Russian].

Vecherskiy, V. V. (2011). Historical and cultural reserves: plans for the organization of the territory. Severshchyna in the history of Ukraine: Collection of Scientific Works, 4, 6 10. Kyiv: The Center for Monuments Research of the NAS of Ukraine and USPHCM. [In Ukrainian].

Vecherskyi, V. V. (2011). Istoryko-kulturni zapovidnyky: plany orhanizatsii terytorii. Sivershchyna v istorii Ukrainy: zb. nauk. prats, 4, 6 10. Kyiv: Tsentr pamiatkoznavstva NANU i UTOPiK. [In Ukrainian].

Vodyanyk, L. Yu. (2012). Open-air museums of Ukraine: geography and tourist-recreational significance. Geography and Tourism, 19, 49 155. [In Ukrainian].

Zhukova, O. V. (2011). Activities of private museums based on the museification of historical and cultural monuments as one of the prospects for the development of the museum network in modern Ukraine. Seventeenth Sumtsov Readings: Communication Approach in Museum Business in Response to the Needs of Society. Retrieved from http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2011/article.html?n=50

Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Горбенко, Н. Є., Марискевич, О. Г., & Курницька, М. П. (2021). Відтворення елементів садівництва, городництва та рільництва відповідно до історико-етнографічного районування території Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Науковий вісник НЛТУ України, 31(3), 41-48. https://doi.org/10.36930/40310306
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають