Удосконалення системи оцінювання експортного потенціалу лісогосподарського підприємства

  • Н. М. Юрків Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • А. Я. Корнійчук Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: показники експортного потенціалу, зовнішні ринки збуту, методика оцінювання, лісові підприємства, показники ефективності експорту

Анотація

На підставі трактувань зарубіжних і вітчизняних учених узагальнено поняття "експортний потенціал підприємства" на прикладі ДП "Городницьке лісове господарство". Здійснено аналіз найвідоміших методик оцінки експортного потенціалу підприємства, що враховують низку показників його діяльності, зокрема фінансові показники, показники зовнішньоекономічної діяльності підприємства та інші. Обґрунтовано методику та доцільність її використання для оцінювання експортного потенціалу лісогосподарського підприємства. Використано маркетингові інструменти оцінювання потенціалу (SWOT-аналіз та SPACE-аналіз), на підставі яких здійснено аналіз експортного потенціалу ДП "Городницьке ЛГ". Результати цього аналізу дадуть змогу виявити сильні та слабкі позиції в діяльності підприємства, визначити наявність потенціалу та розробити сценарії для розвитку і покращення роботи підприємства в майбутньому. На підставі розглянутих методик здійснено оцінювання експортного потенціалу ДП "Городницьке ЛГ". На підставі аналізу отриманих результатів та з огляду на важливість здійснення оцінки експортного потенціалу для встановлення експортних можливостей підприємства, забезпечення ефективного використання його ресурсів та резервів, запропоновано стратегії та реальні шляхи розвитку експортної діяльності підприємства. Практичним заходом для забезпечення розвитку експортного потенціалу ДП "Городницьке ЛГ" запропоновано виробництво та реалізацію за кордон дерев'яних європіддонів, оскільки підприємство має тривалий позитивний досвід з виробництва цієї продукції, а також достатні виробничі потужності для її реалізації. Аналіз ринку європіддонів засвідчив зростання попиту на цю продукцію з боку закордонних споживачів. Розраховані показники фінансового стану підприємства та показники, які характеризують зовнішньоекономічну діяльність ДП "Городницьке ЛГ" упродовж трьох останніх років, засвідчили можливість розвитку експортного потенціалу саме шляхом виробництва та експорту єропіддонів. Запропоновані у дослідженні стратегії розвитку експортного потенціалу матимуть позитивний економічний ефект для підприємства та допоможуть зміцнити позиції цього підприємства на зовнішньому ринку лісопродукції. Апробація запропонованої методики оцінювання експортного потенціалу підприємства на прикладі ДП "Городницьке лісове господарство" підтвердила можливість її використання для будь-якого підприємства, що може сприяти покращенню фінансових показників діяльності та підвищенню його прибутковості та конкурентоспроможності.

Біографії авторів

Н. М. Юрків, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, асистент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

А. Я. Корнійчук, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

магістрант, кафедра менеджменту

Посилання

Dubkov, S. (2011). Fotmirovanie I ocenka exportnogo potenciala promychlenyh predpriatij. http://www.nbrb.by/bv/articles/8816.pdf

Korniychuk, A. Yu., & Yurkiv, N. M. (2019). Exportnyi potencial lisogospodarskyh pidpryemstv Ukrainy. Suchsni napriamky rozvytku ekonomiky I menegmentu na pidpruemstvah Ukrainy: zb. materialiv V Vseukr. nauk.-prakt. konf. Zdobuvachiv vyshoi osvity ta molodyh vchenyh / Kharkiv.nac.avtomobilno-dorogn.n-t. Kharkiv, 155–157. [In Ukrainian].

Pyrets, N. M. (2004). Faktory rozvytku exportnogo potencialu Ukrainy. Problemy rozvytku zovnishnioekonomichnyh zvizkiv ta zaluchenia inozemnyh investyciy: regionalnyi aspekt. Donetsk: DonNU, 166–170. [In Ukrainian].

Shestakova, O. A. (2013). Metodychni aspekty ocinuania exportnogo potensialu pidpryemstva. Visnyk Nac. techn. un-tu "HPI": zb. nauk. pr. Temat. vyp.: Akpualni problem upravlinia ta finansovo-gospodarskoi dialnosti pidpryemstva. Kharkiv: NTU "HPI", 7, 173–181. [In Ukrainian].

Skorniakova, I. V. (2006). Formuvania exportnogo potencialu obrobnoi promyslovosti Ukrainy: Abstract. Kyiv, 18 p. [In Ukrainian].

Stychishyn, P. P. (2000). Exportnyi potensial pidpryemstva: koncepsia mekhanizmu formuvania ta realizacii. Zovnishnia torgivlia: problem ta perspektyvu: zb. nauk. prac., 4(1). [In Ukrainian].

Suhyh, D. G. (2015). Metodyky ocenky exportnogo potensiala predpruatia. Rossijskij opyt. Vestnik nauky Sibiri, 2(17). Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/metodiki-otsenki-eksportnogo-potentsiala-predpriyatiya-rossiyskiy-opyt/viewer

Tunytsy, T. Yu., & Borys, N. M. (2014). Poglyblenia zmistu ponatia "exportnyi potensial lisovyh pidrtyemstv" v konteksti vymog stalogo rozvytku. Visnyk Kharkivskogo nacionalnogo agrarnogo universitetu im. V. V. Dokuchaeva, 6, 76–82. [In Ukrainian].

Us, T. V. (2018). Sutnist ta analiz metodychnyh pidhodiv do ocinky exportnogo potencialu pidpryemstva. Glodalni ta nationalni problem ekonomiky, 22. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/24.pdf

Vakulchyk, O. M. (2012). Analiz efektyvnosti zovnishnioekonomichnoi dialnosti pidpryemstva. Visnyk Akadimii mytnoi slujby Ukrainy. Seria: Ekonomika, 2, 75–82. [In Ukrainian].

Vovk, I. V. (2021). SPACE-analiz jak metod ocinky strategichnogo pologenia molokopererobnogo pidpryemstva. Retrieved from: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/8920/1/7.pdf

Опубліковано
2021-04-29
Як цитувати
Юрків, Н. М., & Корнійчук, А. Я. (2021). Удосконалення системи оцінювання експортного потенціалу лісогосподарського підприємства. Науковий вісник НЛТУ України, 31(2), 68-74. https://doi.org/10.36930/40310211