Оптимізація характеристик функціонування цехової служби технічного обслуговування деревообробного обладнання

  • V. V. Shostak Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • L. D. Zahvoyska Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • R. V. Pavlyuk Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: теорія масового обслуговування; деревообробка; верстат; ремонт; оптимізація; функція мети; приклад розрахунку

Анотація

Представлено подальший розвиток методики оптимізації характеристик цехової служби технічного обслуговування деревообробного обладнання. Теоретичною основою слугує теорія масового обслуговування. Потік відмов деревообробного обладнання розглянуто як однорідний, стаціонарний, без післядії. Такий потік називають найпростішим або пуасонівським. Цехову службу технічного обслуговування обладнання розглянуто як систему масового обслуговування, прийнявши, що інтенсивність відмов та інтенсивність обслуговування є постійними величинами. За відомими з теорії масового обслуговування залежностями визначено: середню довжину черги на обслуговування Мо; середню кількість замовлень Nз; середня кількість вільних робітників No; коефіцієнт простою робітників Ко; коефіцієнт простою замовлень Коз; коефіцієнт зайнятості робітників Кз. За мету оптимізації прийнято мінімум простоїв обладнання. За функцію мети оптимізації прийнято суму протилежних за характером зміни складових F = Мо + Nз + No ® min. Встановлено залежності характеристик функціонування цехової служби технічного обслуговування від кількості робітників бригади ремонтників. Дослідження функції мети на екстремум дає змогу визначити оптимальну чисельність робітників. Приклад розрахунку наведено для меблевого цеху на 25 одиниць обладнання.

Біографії авторів

V. V. Shostak, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри деревообробного обладнання та інструментів

L. D. Zahvoyska, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра екологічної економіки

R. V. Pavlyuk, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. техн. наук, ст. викладач, кафедра деревообробного обладнання та інструментів

Посилання

Borisov, Iu. S. (1978). Organizatciia remonta i tekhnicheskogo obsluzhivaniia oborudovaniia. Moscow: Mashinostroenie, 360 p. [In Russian].
Dudiuk, D. L., & Zahvoiska, L. D. (2003). Otsinka y eliminuvannia vtrat robochoho chasu v avtomatyzovanykh systemakh derevoobrobnoho vyrobnytstva. Lviv: Panorama, 138 p. [In Ukrainian].
Kliagin, V. I., & Sabirov, F. S. (1988). Tipovaia sistema tekhnicheskogo obsluzhivaniia i remonta metallo- i derevoobrabatyvaiushhego oborudovaniia. Minstankoprom SSSR, ENIMS. Moscow: Mashinostroenie, 672 p. [In Russian].
Lozhkovskyi, A. H. (2010). Teoriia masovoho obsluhovuvannia v telekomunikatsiiakh. Odesa: ONAZ im. O. S. Popova, 112 p. [In Ukrainian].
Shostak, V. V. (2000). Montazh, tekhnichne obsluhovuvannia i remont derevoobrobnoho obladnannia. Lviv: UkrDLTU, 298 p. [In Ukrainian].
Takha, Kh. A. (2005). Vvedenie v issledovanie operatcii. (7th ed.). Moscow: Viliams, 912 p. [In Russian].
Опубліковано
2019-02-28
Як цитувати
Shostak, V. V., Zahvoyska, L. D., & Pavlyuk, R. V. (2019). Оптимізація характеристик функціонування цехової служби технічного обслуговування деревообробного обладнання. Науковий вісник НЛТУ України, 29(1), 83-86. https://doi.org/10.15421/40290118
Розділ
Технологія та устаткування