ГІДРОЛОГІЧНИЙ РЕЖИМ І РІСТ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ В УМОВАХ ОСУШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ

  • V. Yu. Yukhnovskyi Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • R. M. Prokopchuk Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: меліорація, осушувальні канали, рівень ґрунтових вод, соснові насадження, продуктивність, висота

Анотація

Здійснено ретроспективний аналіз становлення і розвитку осушувальної меліорації у Волинському Поліссі. Змодельовано ріст соснових насаджень у межах регульованої осушувальної системи і на контролі. Встановлено, що до середини ІІІ класу віку висоти насаджень на осушених ділянках перевищують висоти насаджень на контролі на величину 2,1 м. Починаючи з ІІІ класу віку, сосна на осушених ділянках стрімко збільшує приріст й у віці кількісної стиглості різниця у висотах сягає 3,0 м. Соснові насадження на меліоративних ділянках переходять у вищий клас бонітету. Різниця між середніми висотами у VІІ класі віку становить 2,7 м. Порівняльний аналіз змін запасів соснових насаджень показує, що в IV класі віку запаси сосни на осушених ділянках перевищують 15 % від контролю, а у віці кількісної стиглості ця різниця сягає 21 %, що становить 89 м3∙га-1 і є вагомим аргументом застосування осушувальної меліорації на надмірно зволожених землях Волинського Полісся. Аналізуючи гідрологічний режим осушувальної системи "Страшево" за 14-річний період, з'ясовано, що рівень ґрунтових вод упродовж 2010–2017 рр. стрімко знижується, сягаючи стабільної величини 124–140 см, тоді як до 2009 р. він змінювався в межах 61–83 см. Тривале і значне пониження рівня ґрунтових вод призводить до всихання насаджень, тому для забезпечення оптимального гідрологічного режиму лісових ділянок потрібно застосовувати шлюзування каналів або реконструкцію осушувальної системи у систему двосторонньої дії.

Біографії авторів

V. Yu. Yukhnovskyi, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів
R. M. Prokopchuk, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
аспірант кафедри лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів

Посилання

Alekseyevsky, V. (Ed.), & Bakhmachuk, Yu. (1992). Environmental aspects of land reclamation in Volyn. Lutsk – Kiev: Lybid. 235 p.

Bozhok, P. (1976). Development of works on drainage of land in Zhytomyr region. Scientific works of the Ukr. Agr. academy, 173, 3–12.

Dokuchayev, V. (1876). Probable restriction of the rivers of the European plain. In the book. Meeting of the St. Petersburg rural masters, 7. St. Petersburg.

Free Encyclopedia. (n.d.). Wikipedia. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Гідрологічний режим.

Khmara, I. (1965). Brief works of the Sarny Research Station on the development of the Marshland of the Polessya zone of the USSR. Kyiv. Harvest, 3–10.

Kostyakov, A. (1925). The prospects of land reclamation in the USSR (European part). Moscow. The publication of the State Planning Committee of the USSR. 269 p.

Kuksin, I. (1991). Polissya research party E. Oppokova. Reclamation and water management, 2, 57–58.

Oppokov, E. (1909). On the Hydrological Role of Marshes. Agriculture and Forestry, 9, 37–57.

Prokopowicz, M. (1926). Meljoracje w Polsce wraz z odnosnem ustawodawstwem oraz ustawa wodna. Torun. 339 p.

Sarny Forestry. (2014). Project of the organization and development of forestry of the state enterprise "Sarny Forestry". Irpin. Ukrderzhlisproekt. 206 p.

Shainin, L. (1990). Land-reclamation legislation and policy in Russia at the turn of the ХІХ–ХХ centuries. Reclamation and water management, 11, 59–60.

Tolstoy, M. (1990). From the History of the Water Economy of Russia. Reclamation and Water Management, 4, 58–59.

Tyulenev, N. (1926). History of occurrence, tasks, program and the first achievements of Rudnia-Radovelskaya Marsh Experimental Station. Publ. by Korosten land department. Issue I. 65 p.

Ustskiy, M., Mykhailychenko, O., & Rumyantsev, M. (2016). Influence of drainage reclamation on radial growth of pine and oak stands in the conditions of Zhytomyr Polissya. Scientific bulletin of UNFU, 26(4), 142–147. https://doi.org/10.15421/40260422

Yaschenko, P., Korus, M., & Turich, V. (2006). Estimation of the effect of melioration on the change of biometric indices of pine forest stands of Shatskyi National Park. Scientific Bulletin of UNFU, 16(1), 19–26.

Zhilinsky, I. (1899). Essay on the work of the Western Expedition on the drainage of swamps (1873–1898). Kiev Publishing house of the Ministry of Agriculture and State Enterprises. 744 p.

Опубліковано
2018-03-05
Як цитувати
Yukhnovskyi, V. Y., & Prokopchuk, R. M. (2018). ГІДРОЛОГІЧНИЙ РЕЖИМ І РІСТ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ В УМОВАХ ОСУШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(1), 9-13. https://doi.org/10.15421/40280101
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство