Особливості росту та фітомеліоративні властивості насаджень дуба червоного на рекультивованих землях Черкащини

  • I. A. Protsenko Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • G. O. Lobchenko Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • V. Yu. Yukhnovskyi Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: інтродуцент; інвазія; повнодеревність; збіг стовбура; фітомеліорант

Анотація

Проведено ретроспективний аналіз вирощування дуба червоного на території України та Європи, а також сучасні наукові дослідження щодо інвазійності цього виду. Виявлено, що для більшості країн Європи дуб червоний віднесено до інвазійних видів через високу конкурентоздатність природного поновлення та значне притінення поновлення автохтонних видів. Окрім цього, відзначено негативний вплив на ґрунт через підвищення кислотності, однак на кислих ґрунтах, староорних і деградованих землях дуб червоний має низку переваг порівняно із автохтонними видами. Узагальнено, що поширення дуба червоного на території України має безсистемний характер і найбільша його частка зосереджена у Західному Лісостепу. На території Черкащини зростає всього 3 % насаджень за його участі, а у межах Юрківського буровугільного кар'єру на насадження дуба червоного припадає тільки 2,2 %. Встановлено, що на рекультивованих землях Юрківського буровугільного кар'єру дуб червоний, як фітомеліорант, має кращі ґрунтополіпшувальні властивості порівняно із хвойними, однак гірші порівняно з іншими листяними видами. Виявлено, що порівняно із дубом звичайним модельні дерева дуба червоного характеризуються вищою повнодеревністю стовбура і кращими показниками росту і продуктивності після ІІІ класу віку, коли коренева система не отримує належної кількості поживних речовин.

Біографії авторів

I. A. Protsenko, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

аспірант, кафедра відтворення лісів та лісових меліорацій

G. O. Lobchenko, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра відтворення лісів та лісових меліорацій

V. Yu. Yukhnovskyi, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

д-р с.-г. наук, професор, кафедра відтворення лісів та лісових меліорацій

Посилання

Brovko, F. M. (2012). Modern problems and achievements of forest reclamation of heap landscapes in Ukraine. (Ser. Forestry and Horticulture). Electronic Scientific Journal of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 1. [In Ukrainian].
Chmura, D. (2013). Impact of Alien Tree Species Quercus Rubra L. on Understorey Environment and Flora: a Study of the Silesian Upland (Southern Poland). Pol. J. Ecol., 61(3), 431–442.
Debrynyuk, M. Y., & Prydka, P. P. (2013). Red oak (Quercus rubra L.) in forest plantations Stradchivskiy TPFC: distribution and silvicultural-taxation specification. Scientific Bulletin of UNFU, 23(17), 9–14. [In Ukrainian].
Majboroda, V. A. (2011). Abundance and features of formation of age structure of forest stands of the oak red in Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU, 21(3), 31–37. [In Ukrainian].
Miltner, S., & Kupka, I. (2016). Silvicultural potential of northern red oak and its regeneration. J. For. Sci., 62(4), 145–152. https://doi.org/10.17221/115/2015-JFS
Miltner, S., Kupka, I., & Třeštík, M. (2016). Effects of Northern red oak (Quercus rubra L.) and sessile oak (Quercus petraea (Mattusch.) Liebl.) on the forest soil chemical properties. Lesn. Cas. For. J., 62, 169–172. https://doi.org/10.1515/forj-2016-0020
Myczko, Ł., Dylewski, Ł., Zduniak, P., Sparks, T. H., & Tryjanowski, P. (2014). Predation and dispersal of acorns by European Jay (Garrulus glandarius) differs between a native (Pedunculate Oak Quercus robur) and an introduced oak species (Northern Red Oak Quercus rubra) in Europe. Forest Ecology and Management, 331(1), 35–39. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2014.07.027
Riepšas, E., & Straigytė, L. (2008). Invasiveness and Ecological Effects of Red Oaks (Quercus rubra L.) in Lithuanian Forests. Baltic Forestry, 14(2), 122–130.
Rybak, O. V., Rybak, V. O., & Yukhnovskyi, V. Y. (2017). Undercanopy plantations of red oak in conditions of fairly infertile pine site type of Kiev Polissya. Kyiv: Kondor. [In Ukrainian].
Shvets, M. I., Kahaniak, Y. I., & Hrynyk, H. H. (2001). The peculiarities of the northern red oaks widening on the territory of Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU, 11(4), 38–41. [In Ukrainian].
Strymets, G. V., Pogorilko, V. V., & Khomin, I. G. (2017). Introducents as a Result of Anthropogenic Transformation of Forests Under the Conditions of the Nature Reserve "Roztochya". Scientific Bulletin of UNFU, 27(10), 55–59. [In Ukrainian]. https://doi.org/10.15421/40271008
Woziwoda, B., Kopeć, D., & Witkowski, J. (2013). The negative impact of intentionally introduced Quercus rubra L. on a forest community. Acta Soc Bot Pol., 83(1), 39–49. https://doi.org/10.5586/asbp.2013.035
Опубліковано
2019-05-30
Як цитувати
Protsenko, I. A., Lobchenko, G. O., & Yukhnovskyi, V. Y. (2019). Особливості росту та фітомеліоративні властивості насаджень дуба червоного на рекультивованих землях Черкащини. Науковий вісник НЛТУ України, 29(5), 60-65. https://doi.org/10.15421/40290512
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство