Життєвий стан дендрофлори Немирівського парку Вінницької області

  • В. А. Вітенко Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, м. Умань https://orcid.org/0000-0001-5762-9238
  • В. В. Гончарук Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, м. Умань https://orcid.org/0000-0002-3977-3612
  • Р. В. Подзерей Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, м. Умань https://orcid.org/0000-0001-7667-6515
  • В. С. Килівник Вінницький національний медичний університет iм. М. І. Пирогова, м. Вінниця
  • С. А. Коваль Уманський національний університет садівництва, м. Умань https://orcid.org/0000-0002-5897-9376
Ключові слова: таксономічний склад, дерева, кущі, вікові деревні рослини, голонасінні, покритонасінні

Анотація

Розглянуто історію створення Немирівського парку, який є одним із найцінніших старовинних парків Вінницької області і входить до категорії парків-пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Досліджено різноманіття деревних і кущових рослин, які зростають на різних ділянках Немирівського парку і входять до складу 64 таксономічних груп. Проведено умовний розподіл садово-паркового-ландшафту парку за такими підтипами: лісовий ландшафт з підтипами; парковий ландшафт з підтипами; лучний ландшафт; ландшафт з каменю; ландшафти квітників; садовий ландшафт; водний ландшафт; дорожній ландшафт. Відзначено наявність у насадженнях Немирівського парку 12 видів деревних рослин, що належать до категорії вікових (вік від 100 і більше років), а саме: Quercus robur L., Fraxinus excelsior L., Aesculus hippocastanum L., Acer platanoides L. Pinus sylvestris L., Carpinus betulus L., Cerasus avium L., Ginkgo biloba L., Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., Fagus orientalis Lipsky, Platanus orientalis L., Populus alba L. та молодого поповнення 2010-2012 рр.: Ginkgo biloba L., Taxus baccata L., Abies alba Mill., Betula pendula Roth., Quercus rubra L. і чотири представники видів роду Juniperus L. та інші. Наведено середню оцінку загального стану насаджень деревних і кущових рослин Немирівського парку. Виявлено різний ступінь ураження дорослих деревних рослин рослиною-напівпаразитом Viscum album L. Акцентовано на необхідності проведення санітарних доглядових рубань для боротьби із цією агресивно кущовою рослиною та щорічного моніторингу паркових деревних насаджень для виявлення її нових локацій. Подано рекомендації з догляду за деревними та кущовими рослинами. Визначено перелік деревних і кущових рослин, які мають високу адаптаційну здатність і можуть поповнити таксономічний склад дендрофлори Немирівського парку. Відзначено, що Немирівський парк має велике рекреаційне значення завдяки джерелам цілющої радонової води та унікальному лікувальному мікроклімату.

Біографії авторів

В. А. Вітенко, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, м. Умань

д-р с.-г. наук, доцент, кафедра хімії, екології та методики їх навчання

В. В. Гончарук, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, м. Умань

канд. пед. наук, ст. викладач, кафедра хімії, екології та методики їх навчання

Р. В. Подзерей, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, м. Умань

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра хімії, екології та методики їх навчання

В. С. Килівник, Вінницький національний медичний університет iм. М. І. Пирогова, м. Вінниця

канд. мед. наук, доцент, кафедра медичної реабілітації

С. А. Коваль, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісового господарства

Посилання

Kolivnik, V. S. (2015). History of the Nemyriv arboretum. Nemuriv. [In Ukrainian].

Zayachuk, V. Ya. (2008). Dendrology. Lviv: Apriori. [In Ukrainian].

Kuznetsov, S. I., et al. (1998). Ecological prerequisites for optimizing street plantings in Kyiv. Questions of bioindication and ecology. Zaporozhye: ZGU, 3, 57–64. [In Ukrainian].

Barnasyuk, O. S. (2006). History of the city of Nemuriv. Vinnytsia. [In Ukrainian].

Valko, I. V., & Mostovoy, M. N. (1965). Nemuriv. Moscow: Art. [In Ukrainian].

Denis, M. (2012). Nemurivsky park and palace, interweaving of destinies. Book one. Under the Potocki-Stroganovs. Nemuriv, FDP Korzun D. Yu. [In Ukrainian].

Denis, M. (2012). Nemyriv park and palace, interweaving of destinies. Book two. Under the Shcherbatovs and in modern times. Nemuriv, FDP Korzun D. Yu. [In Ukrainian].

Dets, V. S. (1978). Nemuriv. Guide. Odessa: Lighthouse. [In Ukrainian].

Malakov, D. V. (2008). Former Nemuriv. Kyiv: "Book Workshop", "Oranta". [In Ukrainian].

Mostovoy, M. N., & Novich, N. S. (1965). Come to Nemuriv. Odessa: Mayak. [In Ukrainian].

Nazarenko, I. A. (2003). City of Nemuriv. Historical and local history essay. Nemuriv. [In Ukrainian].

Fedko, R. M., Tsven, P. V., & Kilivnik, V. S. (2013). Features of the state and optimization of the arboretum of the sanatorium "Avangard". Preservation and reconstruction of botanical gardens and arboretums in the context of sustainable development: Proceedings of the IV International Scientific Conference dedicated to 225-object of the dendrological park "Alexandria" September 23-24, Part I. Bila Tserkva. [In Ukrainian].

Shenk, G. A. (2001). Nemuriv through the centuries. Vinnytsa: Continent-PRIM. [In Ukrainian].

Klymenko, Yu. O. (2003). Tree vegetation of ancient parks of Vinnytsia. Problem urboekol. and phytomelioration. Collection. Scientific and technical works, 13(5), 299–302. [In Ukrainian].

Klymenko, Yu. O. (2010). Changes in the plantings of ancient parks-monuments of horticultural art in the Vinnytsia region. Ukr. nerd, journal, 67(2), 20–27. [In Ukrainian].

Popovych, S. Yu., Korinko, O. M., & Klymenko, Yu. O. (2011). Protected park science. Ternopil: Textbook-Bogdan. [In Ukrainian].

Drapalyuk, N. V., & Morozyuk, S. S. (2012). Nemyriv Park and the current state of its exotic dendroflora Scientific journal of the M. P. Drahomanov National University of Science and Technology, series 20, biology (4), 40–44. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchb_020_2012_4_9

Kohno, M. A. (1986). Trees and shrubs cultivated in the Ukrainian SSR (angiosperms). Kyiv: Naukova Dumka. [In Ukrainian].

Gorelov, O. M, & Gorelov, O. O. (2017). Vitality of woody plants (definition, criteria and evaluation. Visnyk of the Lviv University. Series Biology, 76, 105–111. [In Ukrainian].

Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Вітенко, В. А., Гончарук, В. В., Подзерей, Р. В., Килівник, В. С., & Коваль, С. А. (2022). Життєвий стан дендрофлори Немирівського парку Вінницької області. Науковий вісник НЛТУ України, 32(6), 18-24. https://doi.org/10.36930/40320603
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство