Комплексна оцінка інтродукції, акліматизації та декоративності Ailanthus Altissima (Mill.) в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України

  • В. П. Шлапак Уманський національний університет садівництва, м. Умань
  • В. В. Мамчур Уманський національний університет садівництва, м. Умань
  • С. А. Коваль Уманський національний університет садівництва, м. Умань
  • Г. П. Іщук Уманський національний університет садівництва, м. Умань
  • С. С. Курка Уманський національний університет садівництва, м. Умань
Ключові слова: Ailanthus altissima (Mill.); листки; плоди; квітки; рослина

Анотація

Досліджено успішність інтродукції айланта найвищого Ailanthus altissima (Mill.) в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України методом інтегральної числової оцінки життєздатності та перспективності інтродукції дерев на основі візуальних спостережень, який враховує найважливіші для інтродукції показники: ступінь визрівання пагонів, зимостійкість, збереження габітусу, пагоноутворювальна здатність, регулярність приросту пагонів, здатність до генеративного розвитку, способи розмноження в культурі. Визначено ступінь акліматизації інтродукованого виду A. altissima методом встановлення акліматизаційного числа. За результатами оцінки успішності інтродукції A. altissima в умовах Правобережного Лісостепу і Степу, вид віднесено до І групи перспективності, а успішність акліматизації оцінено 100 балами – у Степу та 86 балами – у Правобережному Лісостепу. Досліджено декоративність рослин A. Altissima (Mill.) в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України. Оцінено декоративність крони, листків, суцвіть, квіток і плодів, кольору та фактури кори стовбура, гілок і пагонів. Визначено комплексну і сезонну декоративності виду A. altissima. Наведено результати дослідження комплексної та сезонної декоративності виду А. altissima, які зростають у Національному дендрологічному парку "Софіївка" НАН України, Уманському НУС, в зелених насадженнях м. Умані та Уманського р-ну, дендрологічному парку Веселі Боковеньки Кіровоградської обл., смт Чечельник Вінницької обл., м. Одеса, м. Миколаїв. Підтверджено високу декоративність A. аltissimа – 5 балів у Степу та 4,5 балів у Лісостепу за п'ятибальною шкалою декоративності.

Біографії авторів

В. П. Шлапак, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри лісового господарства

В. В. Мамчур, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

викладач, кафедра лісового господарства

С. А. Коваль, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісового господарства

Г. П. Іщук, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісового господарства

С. С. Курка, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

канд. біол. наук, доцент, кафедра лісового господарства

Посилання

Barbarich, A. I., & Horhot, A. Ya. (1952). Planting of populated areas. Kyiv: Publishing of Architecture of the USSR, 362 p. [In Ukrainian].

Chmyr, A. F., Shlapak, V. P, & Bektobekov, V. P. (1994). Protection of the natural environment. Kyiv: Libid, 240 p. [In Ukrainian].

Gudzenko, T. G., & Ganzha, L. O. (1985). Ornamental gardening and garden construction, 182 p. [In Ukrainian].

Horoshih, O. G., & Horoshih, O. V. (1999). Scale of integrated assessment of decorative signs of tree plants. Scientific Bulletin of UNFU: Research, Protection and Enrichment of Biodiversity, 9(9), 300–306. [In Ukrainian].

Kalinichenko, O. A. (2003). Decorative dendrology. Kyiv: Higher School, 199 p. [In Ukrainian].

Kalinichenko, O. A. (2006). Methodical instructions for studying discipline Dendrology. Kyiv: NNK NAU, 46 p. [In Ukrainian].

Kohno, N. A., & Kurdyuk, A. M. (1994). Theoretical bases and experience of introduction of tree plants in Ukraine. Kyiv: Scientific Opinion, 185 p. [In Ukrainian].

Kottelov, N., & Grechko, N. (1969). Assessment of decoration. Floriculture, 10, 11–12. [In Ukrainian].

Kottelova, N. V., & Vinogradova, O. N. (1974). Estimation of decorative nature of trees and shrubs by seasons of the year. Physiology and plant selection and gardening of cities, (pp. 32–44). Moscow: MMLTI Yield 51. [In Ukrainian].

Lapin, P. I. (1967). Seasonal rhythms of the development of tree plants and its importance for introducing. Bulletin of the Main Botanical Garden, 65, 13–18. [In Ukrainian].

Laptev, O. O. (2001). Introduction and acclimatization of plants with the basics of planting greenery. Phytocenter Center, 128 p. [In Ukrainian].

Rusanov, F. N. (1955). Trees and shrubs of the Botanical Garden of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR. Tashkent: Publishing-house of the Academy of Sciences of the UzSSR, 342 p. [In Ukrainian].

Shlapak, V. P., & Marno-Kutsa, E. Yu. (2014). Criteria for a comprehensive assessment of the present state and preservation of the historical parks of Cherkasy region. Electronic scientific journal "Forestry and gardening", 5. Retrieved from: http://ejournal.studnubip.com/zhurnal-5/ukr/shlapak-v-p/. [In Ukrainian].

Shlapak, V. P., Muzika, G. I., Vitenko, V. A., Marno, L. I., & Gonchar, N. O. (2010). Methods of estimation of the aesthetic state of the age-old tree plantations of the historical part of the national dendropark "Sofiyivka" of the National Academy of Sciences of Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU, 20(6), 8–13. [In Ukrainian].

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Шлапак, В. П., Мамчур, В. В., Коваль, С. А., Іщук, Г. П., & Курка, С. С. (2019). Комплексна оцінка інтродукції, акліматизації та декоративності Ailanthus Altissima (Mill.) в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України. Науковий вісник НЛТУ України, 29(10), 109-112. https://doi.org/10.36930/40291022

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають