Енергетичний перехід в умовах нових викликів для сталості: можливості застосування економічних інструментів екологічної політики

Ключові слова: відновлювана енергетика, зміни клімату, політичні інструменти, сталий розвиток

Анотація

Наведено огляд тенденцій енергетичного переходу (тобто процесу переходу від викопних до відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в умовах посилення загроз змін клімату та геополітичних безпекових загроз. У методичному плані дослідження ґрунтується на порівняльному аналізі джерел, доступних у базі даних ScienceDirect, матеріалів статистичної звітності, термінологічної і нормативно-правової бази. Проаналізувавши виклики для сталості розвитку на глобальному рівні, з'ясовано, що за нинішніх умов енергетичний перехід є не просто бажаним, а безальтернативним, життєво важливим рішенням. За результатами порівняльного аналізу міжнародного досвіду встановлено, що цілеспрямовані стимули та стратегії відіграють конструктивну роль у заохоченні реалізації проєктів розвитку ВДЕ. На підставі узагальнення запропоновано такі категорії інструментів стимулювання продукування та споживання ВДЕ: (а) платіжні інструменти, які охоплюють схеми надання коштів прямо, або опосередковано для реалізації енергетичних проектів; (б) інструменти доступу до мережі, які його полегшують, або створюють альтернативи наявному доступу до мережі; (в) інструменти охорони довкілля, які спрямовані на планування сталого просторового розвитку та землекористування шляхом їх переорієнтації на сценарії, які передбачають інтеграцію об'єктів ВДЕ; (г) інструменти планування та розвитку потенціалу громад стосовно ініціативності у сфері реалізації стратегій енергетичного переходу. Дослідження показало необхідність оптимально поєднувати різні інструменти стимулювання, зокрема орієнтовані на осіб, компанії і державні інституції у такий спосіб, щоб максимально врахувати всі можливі зовнішні ефекти, пов'язані з ВДЕ. На основі емпіричного аналізу та сегментації типів інструментів, аналізу їхньої ролі в загальному комплексі політичних інструментів доведено необхідність використання комплексного інструментарію. В Україні у післявоєнний період розвиток ВДЕ має стати важливим чинником сталого розвитку енергетики. Результати дослідження можна застосувати на практиці у процесі обґрунтування стратегій та інструментів екологічної, кліматичної та енергетичної політик. Окрім відновлення зруйнованих потужностей ВДЕ, потрібно запровадити стандарти та норми ЄС у галузі ВДЕ та аукціонну модель енергоринку.

Біографії авторів

П. Б. Дубневич, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

аспірант, кафедра екологічної економіки та бізнесу

І. П. Соловій, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р екон. наук, професор, кафедра екологічної економіки та бізнесу

Посилання

Abdmouleh, Z., Alammari, R. A. M., & Gastli, A. (2015). Review of policies encouraging renewable energy integration & best practices. Renew. Sustain. Energy Rev, 45, 249 262. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.01.035
Aquila, G., de O. Pamplona, E., de Queiroz, A. R., Rotela Junior, P., Fonseca, M. N. (2017). An overview of incentive policies for the expansion of renewable energy generation in electricity power systems and the Brazilian experience. Renew. Sustain. Energy Rev. 70, 1090 1098. https://doi.org/10.1016/j.rser. 2016.12.013
Brady, Dennis. (2022). Key nations agree to halt funding for new fossil fuel projects. Washington Post, May 27. Retrieved from: https://www.msn.com/en-xl/money/tech-and-science/key-nations-agree-to-halt-funding-for-new-fossil-fuel-projects/ar-AAXNFe4? ocid=msedgntp&cvid=4ed47a76dd2941928a9fb458f20119de
China Hurries to Burn More Coal, Putting Climate Goals at Risk. The New York Times. (2021).
del Río, P., & Kiefer, C. P. (2022). Which policy instruments promote innovation in renewable electricity technologies? A critical review of the literature with a focus on auctions. Energy Research & Social Science, vol. 89. https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102501
Demchenkov, J. (2022). Renewable energy sources are not only cheap and environmentally friendly, but also allow for energy independence. May 12. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/05/12/686934 /
Dubnevych, P., Soloviy, I., & Chelepis, T. (2021). Renewable energy development in the light of eological-economic theory approaches. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, vol. 22. 180 187. https://doi.org/10.15421/412116
Dykunskyy, I., & Anikeev, Ya. (2020). Renewable Energy 2021. Contributing editor John Dewar. Law business Research Ltd.
Eichhammer, W., Ragwitz, M., & Schlomann, B. (2013). Financing instruments to promote energy efficiency and renewables in times of tight public budgets. Energy Environ, 24, 1 26. https://doi.org/10.1260/0958-305X.24.1-2.1
Leonhardt, R., Noble, B., Poelzer, G., Fitzpatrick, P., Belcher, K., Holdmann, G. (2022). Advancing local energy transitions: A global review of government instruments supporting community energy. Energy Research & Social Science, vol. 83. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102350
Li, H. X., Edwards, D. J., Hosseini, M. R., & Costin, G. P. (2020). A review on renewable energy transition in Australia: An updated depiction. J. Clean. Prod. 242. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118475
Malik, K., Rahman, S. M., Khondaker, A. N., Abubakar, I. R., Aina, Y. A., Hasan, M. A. (2019). Renewable energy utilization to promote sustainability in GCC countries: policies, drivers, and barriers. Environ. Sci. Pollut. Res. 26, 20798 20814. https://doi.org/10.1007/s11356-019-05337-1
Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner, H.-O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P. R., Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., Pidcock, R., Connors, Matthews, S., J. B. R., Chen, Y., Zhou, X., Gomis, M. I., Lonnoy, E., Maycock, T., Tignor, M., & Waterfield, T. (Eds.). IPCC. (2018). Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 3 24. https://doi.org/10.1017/9781009157940.001
Melović, B., & Ćirović, D. (2020). Analysis of financial incentives as an instrument of renewable energy sources management in Montenegro. In: E3S Web Conf, 157. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015704001
Meredith, S. (2022). Who is talking about climate change now? What the Ukraine war means for global heating. May 20. Retrieved from: https://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/who-is-talking-about-climate-change-now-what-the-ukraine-war-means-for-global-heating/ar-AAXvrQi? ocid=msedgntp&cvid=1136f54515414796aa1d0d9e949ddeee
Mihaylov, M., Rădulescu, R., Razo-Zapata, I., Jurado, S., Arco, L., Avellana, N., & Nowé, A. (2019). Comparing stakeholder incentives across state-of-the-art renewable support mechanisms. Renew. Energy 131, 689 699. https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.07.069
Qadir, S. A., Al-Motairi, H., Tahir, F., & Al-Fagih, L. (2021). Incentives and strategies for financing the renewable energy transition: A review. Energy Reports, vol. 7, 3590 3606. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.06.041
Rogge, K. S., & Reichardt, K. (2016). Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis. Res. Policy, 45(8), 1620 1635. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004
Rosenow, J., Kern, F., & Rogge, K. (2017). The need for comprehensive and well targeted instrument mixes to stimulate energy transitions: The case of energy efficiency policy, Energy Research & Social Science, vol. 33, 95 104, https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.09.013
Solomon, B. D., & Krishna, K. (2011). The coming sustainable energy transition: History, strategies, and outlook. Energy Policy, 39(11), 7422 7431. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.09.009
Štreimikiene, D., Mikalauskiene, A., Atkočiuniene, Z., & Mikalauskas, I. (2019). Renewable energy strategies of the Baltic states. Energy Environ, 30, 363 381. https://doi.org/10.1177/0958305X18790961
Zhao, Z. Y., Chen, Y. L., & Chang, R. D. (2016). How to stimulate renewable energy power generation effectively? Chinas incentive approaches and lessons. Renew. Energy 92, 147 156. https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.02.001
Zhi, Q., Sun, H., Li, Y., Xu, Y., & Su, J. (2014). Chinas solar photovoltaic policy: An analysis based on policy instruments. Appl. Energy, 129, 308 319. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.05.014
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Дубневич, П. Б., & Соловій, І. П. (2022). Енергетичний перехід в умовах нових викликів для сталості: можливості застосування економічних інструментів екологічної політики. Науковий вісник НЛТУ України, 32(4), 49-54. https://doi.org/10.36930/40320408