Розширення сфери застосування контрольних карт у системі управління якістю продукції на машинобудівному підприємстві

Ключові слова: технічний контроль, виробничі процеси, автобус, експлуатація продукції, дефекти продукції, якість продукції

Анотація

Успішна реалізація заходів, спрямованих на покращення якості продукції, потребує "прозорості" всіх процесів системи управління якістю (СУЯ) для оцінювання їх ефективності. Як показує практичний досвід виробництва продукції, технічний контроль виробничих процесів не дає змоги повністю контролювати та оцінювати рівень якості продукції у процесі її виготовлення, тим паче, що відмова деяких складників продукції виникає вже після порівняно незначного періоду експлуатації. Тобто істотний вплив на фактичний рівень якості продукції здійснює експлуатаційний фактор. Під час експлуатації вже через порівняно короткий термін проявляються дефекти продукції, які з певних причин не були виявлені у процесі виробництва та заводських випробувань. У разі виявлення дефектів продукції у процесі експлуатації організація (підприємство) працює у режимі усунення дефектів згідно з рекламацією споживача. Однак процес роботи служб гарантійного і сервісного обслуговування продукції тільки за фактом надходження рекламацій – це і є робота в "пожежному" режимі. Без належного аналізу характеру і причин дефектів продукції у експлуатації робота організації у сфері забезпечення і покращення якості буде малоефективною. Тим більше, що дефекти продукції в експлуатації, на "очах" споживачів, є фактично антирекламою продукції підприємства. Для оперативного поточного відстеження фактичного стану якості продукції в експлуатації на підприємстві було застосовано систему контрольних карт у таких координатах: питома кількість дефектів – час експлуатації продукції після її реалізації. Наведено приклад такої контрольної карти, у якій відстежуються виявлені дефекти залежно від часу експлуатації реалізованої продукції від початку освоєння її виробництва. У запропонованому виді контрольної карти оцінювання якості готової продукції, яка використовується в експлуатації споживачем, здійснюється за принципом зведення до мінімуму, практично до нуля, дефектів, пов'язаних із якістю покупних комплектуючих та дефектів, спричинених виробничими умовами підприємства.

Біографії авторів

С. В. Нємий, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра автомобільного транспорту

О. С. Нєма, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. наук з державного управління, доцент, кафедра регіонального та місцевого розвитку

Посилання

Burdelna, H. O. (2009). Prospects for the development of the product quality management system of a machine-building enterprise. Kyiv: Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2, 20–23.
DSTU ISO 8258–2001. (2003). Schuhart control charts (ISO 8228: 1991, IDT). Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 32.
DSTU ISO 9000:2015. (2016). Quality management systems. Basic provisions and vocabulary (ISO 9000: 2015 IDT). Kyiv: DP "UkrNDNTs.
DSTU ISO 9001:2015. (2016). Quality management systems. Requirements. Kyiv: DP "UkrNDNTs.
Niemyi, S. V. (2010). Formation of the process of product quality control at the machine-building enterprise. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 679: Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni, 101–106.
Niemyi, S. V. (2013). Features of creation and introduction of quality management system at the machine-building enterprise. Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni: Visnyk Nats. un-tu "Lviv. politekhnika". Lviv: Vyd-vo Lviv. politekhniky, 760, 106 –112.
Niemyi, S. V., & Pukalo, M. I. (2013). Quality management at motor transport and car service enterprises: state and problems. Visti avtomobilno-dorozhnoho instytutu 1(16), Horlivka, 74–85.
Oliinyk, Ye. O., Oliinyk, A. S., Pylypenko, O. H., & Puhin, O. S. (2019). Product quality management: essence, principles, basic approaches. Ahrosvit, no. 23, 79–86.
Skopenko, N. S., & Pavlova, T. V. (2018). Formation of a product quality management system of the enterprise in modern business conditions. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia ekonomichni nauky. Issue 30. part 1, 150–154.
Опубліковано
2022-04-28
Як цитувати
Нємий, С. В., & Нєма, О. С. (2022). Розширення сфери застосування контрольних карт у системі управління якістю продукції на машинобудівному підприємстві. Науковий вісник НЛТУ України, 32(2), 50-54. https://doi.org/10.36930/40320208