Аналіз нормативного забезпечення моніторингу стану вод в Україні

  • Л. Р. Дева Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • Р. І. Байцар Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0002-7926-8071
Ключові слова: охорона довкілля, екологічний стан, класифікація, хімічний стан, поверхневі, підземні, морські води, потенціал

Анотація

Проблема якості стану вод в Україні стає дедалі актуальнішою. Водні ресурси є джерелом промислового і господарсько-питного водопостачання, а тому відіграють вирішальну роль у розвитку всього національного господарства та в життєдіяльності населення. Під час здійснення водогосподарської політики в нашій країні впродовж багатьох десятиліть воду ніколи не розглядали як основу життєзабезпечення природних екосистем і людини, не враховували і не прогнозували економічний стан водних систем і їхній вплив на біорізноманіття. Традиційно воду розглядали і використовували тільки як господарський ресурс для промислового і сільськогосподарського виробництва, отримання електроенергії, а також для скидання стічних вод, що зрештою і призвело до вичерпання природно-екологічного потенціалу водних ресурсів. Серед головних проблем, пов'язаних з водними ресурсами, які зумовлені особливостями формування водних ресурсів регіонів України, є незбалансованість схеми розміщення найбільш водомістких підприємств та успадкованість недосконалої водної політики. Для охорони та відтворення водних ресурсів здійснюють державний моніторинг вод. Нині в Україні головні вимоги до організації державного моніторингу вод визначає "Порядок здійснення державного моніторингу вод", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758, яка набула чинності 1 січня 2019 року. У ньому визначено мету, головні завдання моніторингу, його організацію тощо, які не суперечать основним позиціям подібних європейських документів. Власне, найістотніша відмінність сучасного природоохоронного законодавства України від європейського полягає в тому, що воно має переважно декларативний характер, тобто майже не виконується, натомість, джерела права ЄС визначають кількісні та якісні показники, яких треба досягти кожній країні впродовж визначеного періоду часу. Взятий нашою державою курс на європейську інтеграцію і в цій сфері вимагає відповідності рівня вимог вітчизняних нормативних документів до рівня вимог документів, ухвалених в ЄС. У цій роботі досліджено стан нормативно-методичного забезпечення моніторингу стану вод нашої країни і розроблено рекомендації щодо удосконалення чинної нормативної документації для приведення її у відповідність до рівня міжнародних та європейських норм.

Біографії авторів

Л. Р. Дева, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

інженер 1-ої категорії, кафедра фізики

Р. І. Байцар, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. наук, професор, кафедра інформаційно-вимірювальні технології

Посилання

EU Water Framework Directive 2000/60/EU. Basic Terms and Definitions. (2006). Vyd. ofitsiyne. Kyiv: Tviy format, 240. [In Ukrainian].
Sadurski, A. (2012). Water quality management as a Stage of WFD Implementation. Transboundary Aquifers in the Eastern Borders of the European Union. Springer Science+Business Media. Dordrecht, 7–15.
Khilchevskyy, V. K., & Hrebin, V. V. (2017). Hydrographic and hydroeconomic zoning of Ukrainian territory in 2016 – implementation of the WFD provisions. Hidrolohiya, hidrokhimiya i hidroekolohiya, 1(44), 8–20. [In Ukrainian].
Methods of assigning an array of surface waters to one of the classes of ecological and chemical states of an array of surface waters, as well as assigning an artificial or substantially altered array of surface waters to one of the classes of ecological potential of an artificial or substantially altered surface water table: Nakaz Ministerstva ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv Ukrayiny (zaraz – Ministerstvo zakhystu dovkillya ta pryrodnykh resursiv Ukrayiny) № 5 vid 14.01.2019 [valid from 2019-02-26]. Retrieved from: https://www.search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33098.html. [In Ukrainian].
List of pollutants for determining the chemical status of surface and groundwater masses and the ecological potential of an artificial or substantially altered surface water massif: Nakaz Ministerstva ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv Ukrayiny (zaraz – Ministerstvo zakhystu dovkillya ta pryrodnykh resursiv Ukrayiny) № 45 vid 06.02.2017 [valid from 2017-03-14]. Retrieved from: https://www.zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0235-17. [In Ukrainian].
Khvesyk, M. A., & Stepanenko, A. V. (2014). Ukrainian ecological crisis: socio-economic consequences and ways to overcome them. Ekonomika Ukrayiny, 1, 74–86. [In Ukrainian].
Popov, O. O. (2014). European principles for organizing environmental monitoring. Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi, 71, 13–29. [In Ukrainian].
Khilʹchevsʹkyy, V. K. (Ed.), (2015). Basic principles of water quality management and their protection. Kyiv: VPTS "Kyyivsʹkyy universytet", 172. [In Ukrainian].
Varlamov, Ye. M., Dmytriyeva, O. O., Kvasov, V. A., Palahuta, O. A., & Khoronzhaya, I. V. (2019). Conditions that ensure the organization of environmental monitoring in Ukraine in accordance with the requirements of EU directives. Ekolohichna bezpeka: problemy i shlyakhy vyrishennya: zb. nauk. statey XV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Kharkiv, 9–13 veresnya 2019 r.). UKRNDIEP. PP "Stylʹ-Izdat", 51–54. [In Ukrainian].
Boholyubov, V. M. (Ed.). (2018). Environmental monitoring. Kyiv: Natsionalʹnyy universyteu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny, vol. 2, 435. [In Ukrainian].
Tomilʹtseva, A. I. (Ed.), (2017). Ecological Basis for Water Resources Management. Kyiv: Instytut ekolohichnoho upravlinnya ta zbalansovanoho pryrodokorystuvannya, 200. [In Ukrainian].
Water Code of Ukraine. VVR № 213/95-VR 06.06.1995. [valid from 1995-07-20]. Retrieved from: https://www.zakon.rada.gov.ua/ laws/show/213/95%D0%B2%D1%80#Text. [In Ukrainian].
Procedure for state water monitoring: KMU № 758 19.09.2018. [valid from 2019-01-01]. Retrieved from: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2022-04-28
Як цитувати
Дева, Л. Р., & Байцар, Р. І. (2022). Аналіз нормативного забезпечення моніторингу стану вод в Україні. Науковий вісник НЛТУ України, 32(2), 33-39. https://doi.org/10.36930/40320205
Розділ
Екологія та довкілля