Характеристика рекреаційно-оздоровчих лісів Івано-Франківщини та оцінювання їх потенціалу на постійних дослідних об'єктах

  • Т. В. Парпан Український НДІ гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, м. Івано-Франківськ https://orcid.org/0000-0002-8459-0479
  • О. І. Голубчак Український НДІ гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, м. Івано-Франківськ
  • В. М. Гудима Український НДІ гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, м. Івано-Франківськ https://orcid.org/0000-0001-7128-7641
  • Н. Ф. Приходько Український НДІ гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, м. Івано-Франківськ https://orcid.org/0000-0003-1393-207X
  • Р. І. Фалько Український НДІ гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, м. Івано-Франківськ
  • Я. О. Кириленко Український НДІ гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: ландшафтно-рекреаційні характеристики, стадії рекреаційної дигресії, класи IUFRO, рекреаційна якість насадження

Анотація

Підвищення попиту на відпочинок у лісах карпатського регіону ставить перед управлінцями лісового господарства нові виклики, пов'язані з формуванням рекреаційно привабливих лісів. Оптимізувати рекреаційне лісокористування можна через відповідне регулювання кількісного та якісного складу лісів, посилення їх сприятливого впливу на природне середовище та повноцінне виконання ними екосистемних (передовсім соціальних) послуг. Для реалізації цього завдання необхідне інтегральне та об'єктивне оцінювання їх стану і рекреаційного потенціалу. Для встановлення лісівничо-таксаційних і ландшафтно-рекреаційних особливостей рекреаційно-оздоровчих лісів Івано-Франківщини проаналізовано дані лісовпорядкування 2010 р. Оцінено вплив рекреантів на стан деревостанів та їх рекреаційний потенціал на прикладі трьох постійних дослідних об'єктів (далі – ПДО), розташованих у рекреаційно-оздоровчих лісах області. З'ясовано, що зі семи підкатегорій захисності рекреаційно-оздоровчих лісів найбільша частка припадає на лісогосподарську та лісопаркову частини лісів зелених зон навколо населених пунктів (70 та 20 % відповідно). За групами типів лісу переважають грабово-дубові ліси (39 %), а за віком – середньовікові насадження (59 %). Частка лісів з низькою рекреаційною оцінкою становить 65 %, середньою – 24 % і високою – 11 %. Понад 80 % лісів цієї категорії росте на висоті до 430 м н.р.м. На основі здійснених досліджень на трьох ПДО встановлено, що стадії рекреаційної дигресії є незначними, угруповання є "умовно непорушені" і належать до категорії "нормального росту та розвитку". За шістьма класами ІUFRO встановлено, що на ПДО Вістова-1-20 та Рибне-2-20 показник товарності деревини є нижчим від середнього. На ПДО Рибне-2-20 показник класу довжини крони є також нижчим від середнього. Решта показників на цих ділянках є вищими або наближеними до середніх. На ПДО Підлюте-3-20 показники усіх класів вищі від середніх.

Біографії авторів

Т. В. Парпан, Український НДІ гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, м. Івано-Франківськ

канд. біол. наук, ст. наук. співробітник, лабораторія екології та захисту лісу

О. І. Голубчак, Український НДІ гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, м. Івано-Франківськ

канд. с.-г. наук, директор

В. М. Гудима, Український НДІ гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, м. Івано-Франківськ

канд. с.-г. наук, вчений секретар

Н. Ф. Приходько, Український НДІ гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, м. Івано-Франківськ

наук. співробітник, лабораторія екології та захисту лісу

Р. І. Фалько, Український НДІ гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, м. Івано-Франківськ

мол. наук. співробітник, лабораторія екології та захисту лісу

Я. О. Кириленко, Український НДІ гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, м. Івано-Франківськ

мол. наук. співробітник, лабораторія екології та захисту лісу

Посилання

Alberti, M., Marzluff, J. M., Shulenberger, E., Bradley, G., Ryan, C., & Zumbrunnen, C. (2003). Integrating humans into ecology: opportunities and challenges for studying urban ecosystems. Bioscience, 53, 1169–1179. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2003)053[1169: IHIEOA]2.0.CO;2

Edwards, D., Jay, M., Jensen, F. S., Lucas, B., Marzano, M., Montagne, C., Pearce, A., & Weiss, G. (2012). Public preferences for structural attributes of forests: Towards a pan-European perspective. Forest Policy and Economics, 19, 12–19. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.07.006

Filyushkina, A., Agimass, F., Lundhede, T., Strange, N., & Jacobsen, J. B. (2017). Preferences for variation in forest characteristics: Does diversity between stands matter? Ecological Economics, 140, 22–29. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.04.010

Giergiczny, M., Czajkowski, M., Żylicz, T., & Angelstam, P. (2015). Choice experiment assessment of public preferences for forest structural attributes. Ecological Economics, 119, 8–23. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.07.032

Gundersen, V. S., & Frivold, L. H. (2008). Public preference for forest structures: a review of quantitative survays in Finland, Norway and Sweden. Urban Forestry & Urban Greening, 7(4), 241–258. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2008.05.001

Haunders, M. M., Jones,, & Tocchini, K. (2017). Shinrin-Yoku (Forest Bathing) and Nature Therapy: A State-of-the-Art Review. Int. J. Environ. Res. Public Health, 14, 851 p. https://doi.org/10.3390/ijerph14080851

Holubchak, O., Korol, S., Melnychuk, I., & Prykhodko, M. (2019). Optimization of forest ecosystem recreational services formation in conditions of decen-tralization in Ukraine. Advances in Economics, Business and Management Research: 2019 7th International Conference on Modeling, Develop-ment and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). Ivano-Frankivsk, Ukraine, 5 p. https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.43

Kazancev, I. V., & Matveeva, T. B. (2018). Grade of recreational potential of Samara suburban forests. Samarskij nauchnyj vestnik, 7(3(24)), 49–52. https://doi.org/10.24411/2309-4370-2018-13109

Levandovskaia, N. A., & Rysyn, S. L. (2019). Oput otsenky rekreatsyonnoho potentsyala lesoparkovukh terrytoryi v uslovyiakh slozhnoho relefa na prymere Horskoho parka (Bratyslava, Slovatskaia respublyka). Forestry Bulletin, 23(3), 21–28. [In Russian].

Melnykovych, M., Soloviy, I., & Nijnik, M. (2018). How to see the forest for the trees? Stakeholders perceptions of sustainable forest management in Ukraine. In Sustainable Forest management for the future – the role of managerial economics and accounting. International Scientific Conference. IUFRO Unit 4.05.00 – Managerial economics and accounting. Book of abstracts, Zagreb, Croatia, 47–49.

Nielsen, A. B., Olsen, S. B., & Lundhede, T. (2007). An economic valuation of the recreational benefits associated with nature-based forest management practices. Landscape and Urban Planning, 80, 63–71. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2006.06.003

Pelyukh, O., & Zahvoyska, L. D. (2017). Metod eksperymentu z vyborom v otsiniuvanni vartosti posluh lisovykh ekosystem. Scientific Bulletin of UNFU, 27(7), 46–52. https://doi.org/10.15421/40270708

Rysin, S. L., & Lepeshkin, E. A. (2011). Recreational potential of forests in urban areas. Regionalnye geosistemy, 15(9-1(104)), 283–291. [In Russian].

Sanchez-Badini, O., & Innes, J. L. (2019). Forests and trees: A public health perspective. Sante publique (Vandoeuvre-les-Nancy, France), S1(HS), 241–248. https://doi.org/10.3917/spub.190.0241

Shparyk, Yu. S., Kommarmot, B., & Berkela, Yu. Iu. (2010). Struktura bukovoho pralisu Ukrainskykh Karpat. Sniatyn: Prutprynt, 143 p.

Siegrist, D. (2003). Optimization and monitoring of the recreational value of natural forests. Socio-economic values of natural forest. Natural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation. International Conference in Mukachevo, Transcarpathia, Ukraine. Rakhiv, Carpathian Biosphere Reserve; Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL. 276 p.

Soloviy, I. P., & Kuleshnyk, T. Ya. (2011). Interpretation of ecosystem services concept: key terms from the perspective of ecological economic studies at landscape level. Proceedings of the Forestry Academy of sciences of Ukraine, 9, 174–178. [In Ukrainian].

Vysotska, N. Yu., Sydorenko, S. V., & Sydorenko, S. H. (2018). Recreational influence on the condition and structure of forest shelter belts. Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiia, 132, 84–93. Retrieved from: http://forestry-forestmelioration.org.ua/index.php/journal/article/view/12

Опубліковано
2021-11-25
Як цитувати
Парпан, Т. В., Голубчак, О. І., Гудима, В. М., Приходько, Н. Ф., Фалько, Р. І., & Кириленко, Я. О. (2021). Характеристика рекреаційно-оздоровчих лісів Івано-Франківщини та оцінювання їх потенціалу на постійних дослідних об’єктах. Науковий вісник НЛТУ України, 31(5), 9-16. https://doi.org/10.36930/40310501
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство