Явище дихогамії та продуктивність представників роду Juglans L. в умовах Київського Полісся

Ключові слова: протандрія; протогінія; гомогамія; урожайність

Анотація

Досліджено явище дихогамії видів роду Juglans L. в колекції Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (НБС) (у відділі дендрології та акліматизації плодових рослин) та у лісових насадженнях Голосієва, що у Києві. Дослідження явища дихогамії представників роду Juglans здійснено за загальноприйнятими методиками. Урожайність визначено за методикою В. Г. Каппера (Kapper, 1930), життєздатність дерев – за методикою Л. С. Савєльєвої. Статистичне оброблення отриманих даних виконано за рекомендаціями Г. М. Зайцева. Встановлено, що за типом дихогамії рослини розподіляються у насадженнях так: протандричні дерева – 45,9 %; протогінічні дерева – 50,7 %, виявлено також 2,6 % гомогамних дерев. Рослини J. microcarpa та J. major представлені у колекційних насадженнях НБС поодинокими екземплярами. За період здійснення досліджень періодичності плодоношення та цвітіння видів роду Juglans не виявлено, урожай щорічний. Термін достигання плодів у рослин роду Juglans тривав найдовше у представників з Ірано-Туранської флористичної області (J. regia) – 127±8,3 доби. Найкоротший період розвитку плодів зафіксовано у рослин з Японо-Китайської флористичної області (J. mandshurica) – 88±6,4 доби. Аналізуючи отримані дані з вивчення дихогамії представників роду Juglans в умовах Київського Полісся, встановлено, що показники розвитку дерев (висота, товщина стовбура, життєздатність) з різним типом дихогамії (протандричний, протогінічний, гомогамний) у межах видів, різновидів та форм майже не відрізняються. Проте статистично підтверджено різницю показників урожайності та маси плодів у всіх дослідних видів з різним типом дихогамії. Так, зафіксовано вищий бал урожайності гомогамних дерев; – найвищий цей показник у рослин J. regia (5,9±0,65). Показники урожайності нижчі у рослин з протоандричним типом дихогамії. Найнижчий цей показник у рослин J.ailantifolia (4,7±0,51). Маса плоду більша у протоандричних дерев. Найбільший цей показник у рослин J. regia (14,5±0,22). Меншу масу плоду зафіксовано у рослин з гомогамним типом дихогамії. Найменший цей показник у рослин J. regia L. f. fertillis (10,1±0,54). Виявлено корелятивну залежність між продуктивністю дерев і показниками габітусу. Кореляцію між показниками висоти дерев, товщини стовбура, життєздатністю і типом дихогамії не виявлено.

Біографія автора

О. М. Абоімова, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка, НАН України, м. Київ

аспірант, пров. інженер, відділ акліматизації плодових рослин

Посилання

Kapper, V. G. (1930). On the organization of annual systematic observations of fruiting of tree species. Forest Experimental Proceedings, 108, 103–139

Kumar A., & Sharma N. (2013). Protandrous – protogynous dimorphism in indigenous selections from North Western India and some exotic cultivars of Persian walnut (Juglans regia L.). Advances in Horticultural Science, 61–66

Kumar, A. (2016). Selection of homogamous walnut from seedling plantation in South Kashmir. Indian Journal of Plant Genetic Resources, 29(1), 59–65

Ponomarev, A. N., Demyanova, E. I., & Grushvitsky, I. V. (1980). Pollination. In: Takhtadzhyan A. L. (Ed.), Zhizn rasteniy. Moscow: Prosveshcheniye, Flowering plants. Vol. 5. Part 1, 55–78

Rikhter, A. A., & Kolesnikov, V. A. (1985). Walnut crops. Krimizdat: Simferopol, 140 p.

Savelyeva, L. S. (1975). Resistance of trees and shrubs in protective forest plantations. Moscow: Timber industry, 168 p.

Schepotyev, F. L., et al. (1978). Walnut forest crops. Moscow: Timber industry, 256 p.

Schepotyev, F. L., Pavlenko, F. A., & Richter, A. L. (1975). Nuts. Kyiv: Urozhay, 368 p.

Solar, A., Stampar, F., & Snole, J. (1995). The degree of heterodichogamy of some walnut cultivars (Juglans regia L.). In: Slovenia. Acta Horticulturae, 442, 217–224

Zaytsev, G. N. (1991). Mathematical analysis of biological data. Monografiya. Moscow: Nauka, 184 p.

Опубліковано
2020-06-04
Як цитувати
Абоімова, О. М. (2020). Явище дихогамії та продуктивність представників роду Juglans L. в умовах Київського Полісся. Науковий вісник НЛТУ України, 30(3), 47-50. https://doi.org/10.36930/40300308
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство