Управління конфліктами та соціальними експектаціями в діяльності організацій

Ключові слова: управління; конфлікт; методи вирішення конфліктів; управлінське рішення; соціальні експектації; соціальні ролі

Анотація

Обґрунтовано потребу активізації ролі ефективного управління конфліктами та соціальними експектаціями членів трудового колективу організації. Наголошено на істотній ролі конфлікту в регуляції діяльності колективу. Оглянуто психологічні причини та детермінанти виникнення міжособистісних, внутрішньогрупових та міжгрупових конфліктів в організації та їхні негативні наслідки. Зазначено низку конструктивних функцій конфліктів у діяльності організацій. Наведено стадії управлінської діагностики конфліктної ситуації. Приділено увагу аналізу суб'єктивного психологічного чинника організаційного конфлікту – опору нововведенням – у взаємозв'язку із психологічними станами особи працівника та методами вирішення конфлікту подолання опору змінам. Доведено, що результативність управлінського впливу значно залежить від соціальних позицій, які займають працівники, їх соціальних ролей в організації. З'ясовано, що неприйняття працівником визначеної для нього професійно-функціональної ролі, однаково як і відсутність її інтерналізації, спостерігаються коли за змістом та умовами реалізації ця роль не відповідає потребам і самооцінці особистості. Зазначено, що експектаційна невідповідність є однією з визначальних причин виникнення внутрішньоособистісного конфлікту. Охарактеризовано особливості негативних виявів неправильно обраної соціально-професійної ролі, зокрема синдрому "професійного вигорання". Визначено бажані управлінські впливи для подолання конфлікту. Наведено інструменти психологічної саморегуляції, яка є інтегративною властивістю особистості.

Біографія автора

І. І. Свидрук, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

д-р екон. наук, професор, кафедра менеджменту

Посилання

Bodnar, V. (2010). Teoriia pozytyvno-funktsionalnoho konfliktu L. Kozera. [The theory of the positive and functional conflict of L. Koser]. Bulletin of Uzhgorod University, 14, 8–12. [In Ukrainian].

Doronina, M. S., & Lugova, V. M. (2006). Socio-economic mechanism of motivation of labor behavior. Economics of Development, 2, 18–22. [In Ukrainian].

Gibson, L. J. (2000). Organizatsii: povedeniye, struktura, protsessy. Moscow: INFRA-M, 662 p. [In Russian].

Gimaeva, Yu. A., & Nikiforova, V. S. (2015). Creativity and motivation of the personality and the relationship between them as the basis of creative activity in graphic designers and marketers. Science and Education, 1, 13–20. [In Ukrainian].

Kuznetsova, N. B. (2009). Personnel of innovative type: essence, value and features of formation in conditions of development of innovative economy. Current Issues in Economics, 6(96), 115–121. [In Ukrainian].

Maslow, A. H. (1966). The Psychology of Science: A Reconnaissance. New York: Harper & Row.

Owen, J. (2010). Ways to influence others. Moscow: Pretext, 352 p. [In Russian].

Research. (2006). Reporting intellectual capital to augment Research, Development and Innovation in SMEs. Report to the Commission of the High Level Expert Group on RICARDIS. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 64 p.

Simmel, G. (2016). Izbrannoye. Problemy sotsiologii. St. Petersburg: Center for Humanitarian Initiatives, 416 p. [In Russian].

Svydruk, I. I. (2015). The essence of creativity and the prerequisites of leadership in creative management. Scientific Bulletin of UNFU, 23(1), 372–379. [In Ukrainian].

Svydruk, I. I. (2015). The role of management psychology in ensuring the economic security of the enterprise. Actual problems of economy and trade in modern conditions of European integration: Materials of scientific conference of teaching staff and graduate students, May 12–13, 2015, (pp. 361–363). Lviv: LKA. [In Ukrainian].

Weber, M. (2013). Hospodarstvo i suspilstvo. Kyiv: Universe, 1112 p. [In Ukrainian].

Опубліковано
2019-12-26
Як цитувати
Свидрук, І. І. (2019). Управління конфліктами та соціальними експектаціями в діяльності організацій. Науковий вісник НЛТУ України, 29(9), 99-104. https://doi.org/10.36930/40290917

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають