Стратегічне маркетингове планування в туризмі

Ключові слова: туризм; стратегія; бізнес-план; стратегічне маркетингове планування

Анотація

Розглянуто роль маркетингу під час розроблення та виконання стратегічного бізнес-плану організації, висвітлено структуру типового бізнес-плану туристичного підприємства, акцентовано увагу на головних вимогах до бізнес-планування. За умов глобалізації та креативізації економіки, гіперконкуренції й глибоких метаморфоз, які відбуваються у сутності та змісті бізнесу, стає очевидним, що важливим чинником успішного функціонування сучасної туристичної організації є її забезпечення адекватною системою стратегічного маркетингового планування. Відтак охарактеризовано процес формування стратегії маркетингу у туристичному бізнесі та його етапи. Обґрунтовано доцільність застосування у туристичному бізнесі маркетингової моделі розроблення та просування туристичного продукту "7Р". Відповідно до цього вважається, що якісний туристичний продукт розробляється на основі досліджень попиту споживачів, пропонується у потрібному місці, адресно скеровується конкретним сегментам споживачів, за привабливими цінами, грамотно та професійно видається на ринку туристичних послуг та реалізується з якісним обслуговуванням. Цього можна досягти завдяки чіткій та послідовній стратегічній програмі маркетингу. Стратегічна програма маркетингу туристичного підприємства насамперед повинна відображати попит та конкурентну ситуацію на ринку й описувати негайні заходи на випадок їх зміни. Професійно розроблена стратегія маркетингу дає змогу туристичним компаніям протидіяти різним впливам зовнішнього середовища у довготерміновому періоді. Відповідно до цього виокремлено принципи формування стратегії маркетингу туристичної компанії. Вивчено можливості збільшення прибутковості туристичної компанії у контексті реалізації стратегії маркетингового планування. Визначено значення позиціювання туристичного продукту на ринку туристичних послуг під час формування стратегії маркетингу в туризмі. Запропоновано дієві методи контролю реалізації упровадженої стратегії. Визначено перспективні шляхи подальших наукових досліджень у цьому напрямі.

Біографії авторів

Ю. Б. Миронов, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

І. І. Свидрук, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

д-р екон. наук, професор, кафедра менеджменту

М. Я. Топорницька, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

канд. географ. наук, доцент, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Посилання

Anderton, A., & Jones, R. (2007). GCSE Business Studies. (3rd ed.). Pearson Education Limited, 256 p.

Barrow, C., Barrow, P., & Brown, R. (2018). The Business Plan Workbook: A Step-By-Step Guide to Creating and Developing a Successful Business. (9th ed.). London, Kogan Page Ltd., 376 p.

Garifullina, R. S., & Safin, F. M. (2017). Strategic Tourism Marketing. Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kultury i iskusstv, 2, 60–64. [In Russian].

Ilyina, E. N. (2014). Tour Operating: Activity Organization. (2nd ed.). Moscow: Finansy i statistika, 241 p. [In Russian].

Lambin, J.-J. (1996). Strategic Marketing Management. McGraw-Hill, 720 p.

Levis, R. S. (1981). The Positioning Statement for Hotels. https://doi.org/10.1177/001088048102200111

Papiryan, G. A. (2000). International Economic Relations: Marketing in Tourism. Moscow: Finansy i statistika, 160 p. [In Russian].

Papiryan, G. A. (2000). Management in the Hospitality Industry (hotels and restaurants). Moscow: Ekonomika, 207 p. [In Russian].

Riabtsev, A. A. (2008). Strategic Planning of Tourism Activities as a Basis for the Industrys Safe Development. Izvestiia RPGU im. A. I. Hertsena, 54, 185–188. [In Russian].

Sirkis, R. L., & Race, S. M. (1981). Principles, Strategic Planning for the Food-Service Firm. Cornell HRA Quarterly, 22(1), 35–41.

Teare, R., Calver, S., Mazanec, J., & Crawford-Welch, S. (1994). Marketing in Hospitality and Tourism: a Consumer Focus. London, NY, Cassel, 312 p.

Vaneieva, I. V., & Tikhonova, N. I. (2004). Strategic Planning in the Tourism Industry. Kultura narodov Prichernomoria, 55(3), 15–17. [In Russian].

Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
Миронов, Ю. Б., Свидрук, І. І., & Топорницька, М. Я. (2020). Стратегічне маркетингове планування в туризмі. Науковий вісник НЛТУ України, 30(1), 94-98. https://doi.org/10.36930/40300116