Стан лісових ділянок ДП "Сарненське ЛГ", порушених внаслідок незаконного видобутку бурштину

  • S. B. Kovalevskii Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • S. S. Kovalevskii Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ https://orcid.org/0000-0002-6498-7794
  • A. L. Dolid Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: деревно-кущові види; ґрунти; тип лісорослинних умов; бурштин

Анотація

Наведено аналіз вивчення питання незаконного видобутку бурштину на лісових землях державних лісогосподарських підприємств Західного Полісся України. Проаналізовано наявні публікації з цього питання. Встановлено площі пошкоджених внаслідок незаконного видобутку бурштину лісових ділянок на території ДП "Сарненське лісове господарство". Досліджено масштаби знищення деревно-чагарникової рослинності. Виявлено закономірності зміни рівня ґрунтових вод та трансформації ґрунтів унаслідок різних способів видобутку бурштину. Оцінено вплив наслідків зміни гідрології та ґрунтових умов на стан досліджуваних ділянок, видовий склад рослинності. З'ясовано співвідношення площ пошкоджених ділянок за бонітетною структурою та видовим складом насаджень до моменту проведення незаконного видобутку бурштину. Досліджено та проаналізовано співвідношення між порушеними площами та віковою складовою деревостану. Охарактеризовано зміни видового складу надґрунтового покриву та деревних рослин. Встановлено негативний вплив незаконного видобутку бурштину на зміну екологічного стану ділянок, лісових масивів, довкілля, що призводить бо порушення балансу в природі. Виявлено можливості та особливості появи природного поновлення деревно-кущових видів на ушкоджених ділянках залежно від способів та інтенсивності видобутку бурштину. З'ясовано можливі шляхи подальшого відновлення пошкоджених лісових ділянок та проведення дендрорекультивації.

Біографії авторів

S. B. Kovalevskii, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

д-р с.-г. наук, професор, кафедра ботаніки, дендрології та лісової селекції

S. S. Kovalevskii, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

канд. с.-г. наук, cт. викладач, кафедра таксації лісу та лісового менеджменту

A. L. Dolid, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

студент, кафедра таксації лісу та лісового менеджменту

Посилання

Filipovych, V. Ye. (2015). Suputnykovyi monitorynh terytorii nezakonnoho vydobutku burshtynu. Ukrainskyi zhurnal dystantsiinoho zonduvannia Zemli, 6, 4–7. Retrieved from: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukjdzz_2015_6_3.pdf. [In Ukrainian].

Kirpichenko, V. O., & Zhuk, A. T. (2010). Proekt orhanizatsii ta rozvytku lisovoho hospodarstva DP "Sarnenske lisove hospodarstvo" Rivnenskoi oblasti – taksatsiinyi opys, vidomosti pokvartalnykh pidsumkiv. Irpin. [In Ukrainian].

Kovalevskyi, S. B., Marchuk, Yu. M., Maievskyi, K. V., & Kurdiuk, O. M. (2017a). Burshtyn na terytorii Ukrainskoho Polissia: utvorennia, vydobutok, naslidky Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Retrieved from: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/download/9528/8737. [In Ukrainian].

Kovalevskyi, S. B., Marchuk, Yu. M., Maievskyi, K. V., & Kurdiuk, O. M. (2017b). Masshtaby ta naslidky nezakonnoho vydobutku burshtynu na zemliakh Zhytomyrskoho OULMH. Scientific Bulletin of UNFU, 27(10), 69–72. https://doi.org/10.15421/40271011

Krasovskyi, H. Ya., Shumeiko, V. O., Klochko, T. O., & Sementsova, N. I. (2018). Informatsiini tekhnolohii monitorynhu ekolohichnykh naslidkiv vydobutku burshtynu v Ukraini. Ekolohichnyi monitorynh, modeliuvannia ta prohnozuvannia stanu dovkillia. Retrieved from: http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/7062/1/104.pdf. [In Ukrainian].

Nadtochii, P. P. (2015). Ekoloho-ekonomichna otsinka vplyvu diialnosti, poviazanoi z nezakonnym vydobuvanniam burshtynu na stan dovkillia Zhytomyrshchyny. Zahalna ekolohiia ta radioekolohiia. Retrieved from: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3398/1/VZNAU_2015_1_1_28-50.pdf. [In Ukrainian].

Опубліковано
2019-09-26
Як цитувати
Kovalevskii, S. B., Kovalevskii, S. S., & Dolid, A. L. (2019). Стан лісових ділянок ДП "Сарненське ЛГ", порушених внаслідок незаконного видобутку бурштину. Науковий вісник НЛТУ України, 29(7), 96-100. https://doi.org/10.15421/40290719
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають