Веб-додаток для маркетингового аналізу соціальної мережі Instagram

  • Yu. I. Hrytsiuk Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0001-8183-3466
  • T. P. Biletskyi Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: бізнес-акаунт; медіа-ресурси; аудиторія потенційних користувачів; стратегія просування акаунту; маркетингова інформація; архітектура веб-додатку; реалізація метрик і статистик; автоматизація дій користувача

Анотація

Розроблено веб-додаток для маркетингового аналізу бізнес-акаунтів соціальної мережі Instagram, який дає змогу в реальному часі отримувати достовірну інформацію про поточний їхній стан, нарощувати аудиторію потенційних користувачів через автоматизацію певних дій, а також уможливлює формування стратегій подальшого їх просування. Встановлено основні потреби аналізу соціальної мережі Instagram, що дало змогу маркетологам розробити комплекс заходів для просування бізнес-акаунтів через запровадження відповідних медіа-ресурсів. З'ясовано причини застосування Instagram-метрик, статистик і автоматизації дій користувача для аналізу маркетингової інформації, що дало змогу визначити параметри поточного стану бізнес-акаунта і розробити стратегії для подальшого його просування. Спроектовано архітектуру веб-додатку для реалізації метрик, статистик і автоматизацій дій користувача, що дало можливість розробити відповідний програмний засіб для маркетингового аналізу соціальної мережі Instagram в реальному часі, який забезпечує отримання достовірної інформації про поточний стан бузнес-акаунта. Розроблено структуру організації баз даних для реалізації веб-додатку, який забезпечує надійне зберігання даних, необхідних для авторизації та автоматизації дій користувача, а також обчислення відповідних метрик і статистик, підготовки певних компонент – клієнтів для доступу до цих баз даних, застосовуючи первинні та вторинні індекси для підвищення ефективності виконання запитів до них. Реалізовано веб-додаток з використанням відповідної технології та мови програмування у певному середовищі розробки, а також систему управління базами даних. У структуру його реалізації імплементовано такі функціональні характеристики, як аналіз бізнес-акаунта на підставі метрик і статистик, налаштування автоматизації таких дій користувача, як стеження за іншими користувачами, вподобання та коментування їхніх дописів у мережі Instagram.

Біографії авторів

Yu. I. Hrytsiuk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. наук, професор, кафедра програмного забезпечення

T. P. Biletskyi, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

сту­дент, ка­фед­ра прог­рам­но­го за­без­пе­чен­ня

Посилання

Active Instagram users. (2019). Number of monthly active Instagram users from January 2013 to June 2018 (In millions). Retrieved from: https://www.statista.com/statistics/253577/number-of-monthly-active-instagram-users/
Ageenko, Ya. V. (2019). Website classification: types and types of Internet sites. What are the sites. Retrieved from: http://www.yanajy.com/sdelay-sam/vidy-sajtov.html. [In Russian].
Barabasi, A. L. (2002). Linked: The new science of networks. Cambridge: Perseus Publishing, 229 p.
Barnes, J. A. (1954). Class and committees in Norwegian island parish. London: School of Economics, University of London, 58 p.
Bashinskaya, I. O. (2012). Marketing communications of enterprise in social networks. Economic Sciences. Series "Economics and Management", 9(34), Vol. 1, 36–41. [In Ukrainian].
Bora, Krishna. (2018). Important Instagram Metrics. Retrieved from: https://www.campaignmonitor.com/blog/technology/2018/12/6-important-instagram-metrics-for-your-brand-with-tips-to-track-them/
Butch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, A. (2000). UML language. User's manual. Moscow: DMK Publishing House, 432 p. [In Russian].
Carson, James. (2017). What is social media and how did it grow so quickly?. Retrieved from: https://www.telegraph.co.uk/technology/0/social-media-did-grow-quickly/
Chloe West. (2019). 17 Instagram stats marketers need to know for 2019. Retrieved from: https://sproutsocial.com/insights/instagram-stats/
comScore. (2019). Social networks in 2011: comScore research. Retrieved from: http://cossa.ru/articles/149/11382. [In Russian].
Conallen, J. (2001). Web application development using UML. (Trans. from English). Moscow: Williams Publishing House, 288 p. [In Russian].
Danko, Yu. A. (2012). Social networks as a form of modern communication: the pros and cons. Modern society: political sciences, sociological sciences, cultural sciences, 2, 179–184. [In Ukrainian].
Grishchenko, O. F., & Nsesheva, A. D. (2013). Social media marketing as a tool for product promotion. Marketing and Innovations Management: Sumy State University Magazine, 4, 35–48. [In Ukrainian].
Gunelius, S. (2010). 30-Minute Social Media Marketing: Step-by-step Techniques to Spread the Word About Your Business. McGrawHill, 272 p.
Illyashenko, S. M. (2011). Modern trends in the use of Internet technologies in marketing. Marketing and management of innovations, 2(4), 64–74. [In Ukrainian].
Jackson, Dominique. (2017). 6 Instagram Metrics That Truly Measure Your Efforts. Retrieved from: https://sproutsocial.com/insights/instagram-metrics/
Kindness, Joe. (2018). 7 Instagram Metrics You Should Track to Measure Performance. Retrieved from: https://agencyanalytics.com/blog/instagram-metrics-to-measure-success
Macyaszek, L. A. (2002). Requirements analysis and system design. Development of information systems using UML. Moscow: Williams Publishing House, 432 p. [In Russian].
Marketing. (2019). Marketing in social networks. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Marketynh_u_sotsialnykh_merezhakh
Schivinski, B., & Dąbrowski, D. (2013). The Impact of Brand Communication on Brand Equity Dimensions and Brand Purchase Intention Through Facebook: Working Paper. Gdansk University of Technology, 20 p.
Scissons, M., Vo, J., & Sim, H. (2014). Instagram marketing strategy: Electronic Book. FlashStock Technology Inc., 72 p.
Sitnik, O. (2014). Visual communication in the system of compositional-graphic modeling of information portals. Pedagogical Innovations: Ideas, Realities, Prospects, 2, 87–93. [In Ukrainian].
Social network. (2019). Wikipedia. Free Encyclopedia. Retrieved from: http://ru.wikipedia.org/wiki/Sotsyalnaia_ set. [In Ukrainian].
Software. (2019). Hardware and Software Requirements. Retrieved from: https://docs.couchbase.com/server/4.1/install/pre-install.html.
Stelzner, M. (2012). Social Media Marketing Industry Report. How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses–Social media examiner, 42 p.
Todd Clarke. (2019). 22+ Instagram Stats That Marketers Cant Ignore This Year. Retrieved from: https://blog.hootsuite.com/instagram-statistics/
Zabastanskaya, L. A., & Abramchuk, O. V. (2017). Social networks, their benefits and harm to human life. XLVI Scientific and Technical Conference of Vinnytsia National Technical University. Series: Social and Human Sciences, 1, 1–2. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Hrytsiuk, Y. I., & Biletskyi, T. P. (2019). Веб-додаток для маркетингового аналізу соціальної мережі Instagram. Науковий вісник НЛТУ України, 29(6), 106-118. https://doi.org/10.15421/40290622
Розділ
Інформаційні технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають