ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

  • M. Yu. Grytsyuk Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • Yu. I. Hrytsiuk Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0001-8183-3466
Ключові слова: принципи стійкого розвитку; стратегічне управління; органи державної влади; екологічна безпека довкілля; природні ресурси; економічна діяльність; туристичні об'єкти; курортно-рекреаційні комплекси; культурна спадщина

Анотація

Розглянуто основні проблеми природокористування та стійкого розвитку туризму в Карпатському регіоні України, що дало змогу встановити баланс між задоволенням сучасних потреб місцевого населення і захистом інтересів майбутніх поколінь з врахуванням безпечного стану довкілля. Виділено основні пріоритети охорони та екологічно безпечного використання природних ресурсів Українських Карпат в економічній і туристичній діяльності регіону, сформульовано основні принципи стійкого розвитку туризму в регіоні, що дасть змогу органам державної влади вирішити економічні проблеми місцевих громад і підвищить туристичну привабливість регіону. Внаслідок проведеного аналізу наявних планів заходів з реалізації стратегій розвитку областей, прилеглих до Карпатського регіону, на період до 2020 року з'ясовано нагальні проблеми стійкого розвитку туризму в регіоні, діяльність якого має ґрунтуватися на принципах збалансованого розвитку особи, суспільства й держави в поєднанні з охороною навколишнього середовища, яке їх оточує. Встановлено, що стійкий розвиток туризму в регіоні Українських Карпат має задовольняти теперішні потреби туристів, відпочивальників і місцевого населення загалом, а також раціонально використовувати наявні природні ресурси й примножувати туристичний потенціал регіону як тепер, так і в майбутньому. З'ясовано, що органам місцевої влади потрібно так здійснювати управління усіма туристичними об'єктами і курортно-рекреаційними комплексами, щоб не тільки задовольняти економічні, соціальні та естетичні потреби туристів і місцевих громад, а й зберігати їхню культурну цілісність, важливі еколого-економічні процеси, біологічну різноманітність і системи життєзабезпечення. Виявлено, що продукція стійкого розвитку туризму, насамперед надані туристичні послуги, має бути узгоджена з місцевим природним середовищем, суспільством і державою, їхньою культурою і звичаями в такий спосіб, щоб це приносило усім користь, а не збиток туристичній діяльності та гальмувало подальший розвиток туризму.

Біографії авторів

M. Yu. Grytsyuk, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ас­пі­рант ка­фед­ри еко­ло­гіч­ної еко­но­мі­ки, ма­гістр

Yu. I. Hrytsiuk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. на­ук, про­фе­сор ка­фед­ри прог­рам­но­го за­без­пе­чен­ня

Посилання

Adamenko, O. M., Adamenko, Ya. O. (Eds.), Arkhypova, L. M., et al. (2014). Ekolohichna bezpeka terytorii: kolektyvna monohrafiia; IFNTUNH. Ivano-Frankivsk: Suprun V. P. 444 p. [in Ukrainian].
Adamenko, O. M., Adamenko, Ya. O. (Eds.), Arkhypova, L. M., et al. (2013). Ekolohichna bezpeka zbalansovanoho resursokorystuvannia v Karpatskomu rehioni: naukova monohrafiia. Ivano-Frankivsk: Symfoniia forte. 368 p. [in Ukrainian].
Agenda 21. (1992). United Nations Conference on Environment & Development. Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. 351 p. Retrieved from: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
Andreitsev, V. I. (Ed.) (2010). Ekolohichne pravo. Osoblyva chastyna: pidruchnyk dlia stud. yuryd. VUZiv i fakultetiv. Kyiv: Istyna. 260 p. [in Ukrainian].
Andrusevych, A., Andrusevych, N., & Kozak, Z. (2009). Dovidnyk chynnykh mizhnarodnykh dohovoriv Ukrainy u sferi okhorony dovkillia. Lviv: Resursno-analitychnyi tsentr "Suspilstvo i dovkillia". 203 p. [in Ukrainian].
Arkhypova, L. M. (2013). Stalyi rozvytok terytorii – osnova mizhnarodnoho turyzmu v Ukrainskykh Karpatakh. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia: Ekonomichni nauky, 2(10). 16 p. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_4. [in Ukrainian].
Arkhypova, L. M. (2014a). Hranychna mistkist ta stalyi rozvytok rekreatsiinoi zony "Bukovel". Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia: naukovo-tekhnichnyi zhurnal, 2(10), 93–100. Ivano-Frankivsk: Symfoniia forte. [in Ukrainian].
Arkhypova, L. M. (2014b). Stratehiia staloho rozvytku turyzmu Karpatskoho rehionu. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia: Ekonomichni nauky, 2(12). 8 p. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_4. [in Ukrainian].
Babarytska, V. K., & Malynovska, O. Yu. (2004). Menedzhment turyzmu. Turopereitynh. Poniatiino-terminolohichni osnovy, servisne zabezpechennia turproduktu: navch. posibn. Kyiv: Alterpres. 288 p. [in Ukrainian].
Basiuk, D. I. (2005). Osnovy turyzmolohii: navch. posibn. Kamianets-Podilskyi: Aksioma. 202 p. [in Ukrainian].
Beidyk, O. O. (2001). Rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy: metodolohiia ta metodyka analizu, terminolohiia, raionuvannia: monohrafiia. Kyiv: VPTs "Kyiv. un-t". 295 p. [in Ukrainian].
Blanke, J. & Chiesa, Th. (Eds.) (2011). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011. Beyond the Downturn. World Economic Forum. Geneva, Switzerland. 531 p.
Bocheliuk, V. Yo., & Bocheliuk, V. V. (2006). Dozvillieznavstvo: navch. posibn. Kyiv: TsUL. 208 p. [in Ukrainian].
Borushchak, M. (2006). Problemy formuvannia stratehii rozvytku turystychnykh rehioniv: monohrafiia. Lviv: IRD NAN Ukrainy. 288 p. [in Ukrainian].
Butlin, John. (1989). Our common future. By World commission on environment and development. (London, Oxford University Press, 1987, pp. 383, £5.95). Journal of International Development (en), 1(2). 284–287. https://doi.org/10.1002/jid.3380010208
Diachenko, L. P. (2007). Ekonomika turystychnoi haluzi. Kyiv: Tsentr navch. lit-ry. 224 p. [in Ukrainian].
Doan, P. V. (2010). Svitovi perspektyvy festyvalnoho turyzmu Ukrainy. Heohrafiia ta turyzm: naukova zbirka, 3, 31–37. Kyiv: Alterpres. [in Ukrainian].
Dolan, Brian (2000). Malthus, Medicine, & Morality: 'Malthusianism' After 1798. Rodopi. 232 p.
Dorohontsov, S. I., Khvesyk, M. A., Horbach, L. M., & Pastushenko, P. P. (2011). Pryrodne seredovyshche u suchasnomu vymiri. Pryrodokorystuvannia v Ukraini, 4, 142–148. Kyiv. [in Ukrainian].
Gryciuk, Yu. I., & Grytsiuk, M. Yu. (2016с). Modeling of the strategies of behavior of competitive firms in the market of providing tourist services. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Information systems and networks, 854, 50–62. Lviv: Vyd-vo NU "Lvivska politekhnika". [in Ukrainian].
Gryciuk, Yu. I., & Grytsiuk, M. Yu. (2017). Formalization of the strategic planning process for the development of regional tourism in Ukraine. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Computer Science and Information Technology, 864, 24–36. Lviv: Vyd-vo NU "Lvivska politekhnika". [in Ukrainian].
Gryciuk, Yurij, & Grytsiuk, Mariana. (2016). Models strategies of behavior competitive agencies on the market of providing tourist services. Computer Science and Information Technologies: Proceedings of XIth International Scientific and Technical Conference (CSIT'2016), (pp. 67–69), 06–10 September, Lviv, Ukraine. Lviv: Lviv Polytechnic National University.
Grytsiuk, M. Yu., & Gryciuk, Yu. I. (2013a). Mathematical support of decision support system for choosing the tourism development trajectory in the Ukrainian Carpathians region. Intellectual systems of making decision and problem of calculable intellect (ISDMCI2013): mater. Mizhnar. nauk. konf., zb. nauk. prats, (s. 352–355), 20–24 travnia 2013 r., m. Yevpatoriia. Kherson: Vyd-vo KhNTU. [in Ukrainian].
Grytsiuk, M. Yu., & Maksymiv, L. I. (2011). Metodyka vyznachennia kompleksnoho pokaznyka ryzyku stanu hospodarskoi diyalnosti turystychnoho obiekta. Scientific Bulletin of UNFU, 21(1), 300–307. Lviv: RVV NLTU Ukrainy. [in Ukrainian].
Grytsiuk, M. Yu., & Gryciuk, Yu. I. (2013b). Methods of complex evaluation of options for strategic tourism development. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Computer Science and Information Technology, 672, 110–119. Lviv: Vyd-vo NU "Lvivska politekhnika". [in Ukrainian].
Grytsiuk, M. Yu., & Gryciuk, Yu. I. (2014). Optimization of the strategic tourism development project in the Ukrainian Carpathians region. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Computer Science and Information Technology, 826, 13–21. Lviv: Vyd-vo NU "Lvivska politekhnika". [in Ukrainian].
Grytsiuk, M. Yu., & Hrytsiuk, Yu. I. (2017a). The risks analysis in projects management of sustainable tourism development in the carpathian region of ukraine. Scientific Bulletin of UNFU, 27(5), 164–174. https://doi.org/10.15421/40270532. [in Ukrainian].
Grytsiuk, M. Yu., & Hrytsiuk, Yu. I. (2017b). Building a sustainable tourism development strategy in the Carpathian region of Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU. Economical series, 27(2), 130–136. Lviv: RVV NLTU Ukrainy. https://doi.org/10.15421/40270228. [in Ukrainian].
Grytsiuk, M. Yu., Grytsiuk, P. Yu., & Gryciuk, Yu. I. (2017a). The risks analysis in projects management of sustainable tourism development in the Carpathian region of Ukraine. In L. Karczewski, H. A. Kretek (red.). Kulturowe, spoleczne, prawne i etyczne aspekty zarzadzania gospodarka i biznesem. Chapter: Multidisciplinary determinants of business and management, (pp. 215–229). Raciborz: Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Reciborzu. 318 p.
Grytsiuk, M., Grytsiuk, P., & Gryciuk, Yu. (2017b). Building a sustainable tourism development strategy in the Carpathian region of Ukraine. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie [Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series], czwartek, 21 września 2017, (Zeszyt 104, pp. 35–50). Gliwice, Poland: Politechnika Śląska. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2017.104.3
Havrylyshyn, I. P. (1994). Turyzm Ukrainy: problemy i perspektyvy: monohrafiia. Kyiv. 178 p. [in Ukrainian].
Holubets, M. A. (Ed.). (2007). Kontseptualni zasady staloho rozvytku hirskoho rehionu: monohrafiia. Lviv: Polli. 288 p. [in Ukrainian].
Hryniv, L. S. (2001). Ekolohichno zbalansovana ekonomika: problemy teorii: monohrafiia. Lviv: LNU im. Ivana Franka. 240 p. [in Ukrainian].
Ilina, O. V. (2004). Turyzm. Rekreatsiina heohrafiia. Poniattia i terminy: dovidnyk. Lutsk: Teren. 104 p. [in Ukrainian].
Kalchenko, O. M. (2009). Problemy formuvannia investytsiinoi polityky v turystychnii haluzi. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, (pp. 23–31). Chernihiv: ChNTU. 238 p. [in Ukrainian].
Khollovei, Dzh. K., & Teilor, N. (2007). Turisticheskii biznes. (7en ed. Trans. from English). Kiev: Znannia. 798 p. [in Russian].
Kontseptsiia. (2007). Kontseptsiia natsionalnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku, skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 zhovtnia 2007 r., № 880-r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 79. St. 2961. [in Ukrainian].
Korobko, B. (2007). Enerhetyka ta stalyi rozvytok. Informatsiinyi posibnyk dlia ukrainskykh ZMI. Kyiv: Vyd-vo VEHO "Mama-86". 44 p. [in Ukrainian].
Kravtsiv, V. S. (Ed.) (2013). Karpatskyi rehion: aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku: monohrafiia (In 8 vol.). Vol. 1. Ekolohichna bezpeka ta pryrodno-resursnyi potentsial. Lviv: IRD NAN Ukrainy. 336 p. [in Ukrainian].
Kravtsiv, V. S. (Ed.), Zhuk, P. V., Hulych, O. I., et al. (2014). Stale pryrodokorystuvannia u Karpatskomu rehioni Ukrainy: otsinka, problemy, perspektyvy (naukova dopovid). Lviv: IRD NAN Ukrainy. 120 p. [in Ukrainian].
Liubitseva, O. O. (2006). Rynok nadannia turystychnykh posluh. Kyiv: Alterpres. 436 p. [in Ukrainian].
Liubitseva, O. O., Pankova, Ye. V., & Stafiichuk, V. I. (2007). Turystychni resursy Ukrainy. Kyiv: Alterpres. 369 p. [in Ukrainian].
Makarova, N. S., Harmider, L. D., & Mykhalchuk, L. V. (2007). Ekonomika pryrodokorystuvannia: navch. posibn. Kyiv: Tsentr navch. lit-ry. 322 p. [in Ukrainian].
Malska, M. P., Antoniuk, N. V., & Hanych, M. M. (2008). Mizhnarodnyi turyzm i sfera posluh. Kyiv: Znannia. 661 p. [in Ukrainian].
Matsola, V. I. (1997). Rekreatsiino-turystychnyi kompleks Ukrainy: monohrafiia. Lviv: IRD NAN Ukrainy. 259 p. [in Ukrainian].
Melnyk, L. H. (2003). Ekolohichna ekonomika: pidruchnyk. Sumy: VTD "Universytetska knyha". 348 p. [in Ukrainian].
Milashovska, O. (2008). Rehionalna polityka sotsialno-ekonomichnoho rozvytku prykordonnykh rehioniv: monohrafiia. Uzhhorod: Karpaty. 512 p. [in Ukrainian].
Orlov, M. (2001). Pravove zabezpechennia realizatsii ekolohichnykh interesiv – osnova nalezhnoi okhorony dovkillia i rozvytku ekonomiky Ukrainy. Pravo Ukrainy, 1, 68–71 p. [in Ukrainian].
Press Release. (2018, January). 2017 International Tourism Results: the highest in seven years. Specialized agency of the United Nations. World Tourism Organization UNWTO. Retrieved from: http://media.unwto.org/press-release/2018-01-15/2017-international-tourism-results-highest-seven-years
Ramkova konventsiia. (2004). Ramkova konventsiia pro okhoronu ta stalyi rozvytok Karpat (Karpatska konventsiia). Vidomosti Verkhovnoi Rady, 32. St. 383. [in Ukrainian].
Redclift, M. R. (1997). Environmentalism: Sustainable development; Environmental policy; Social ecology; Human ecology; Social aspects. Edward Elgar. 485 p.
Rehionalni dopovidi (2017). Rehionalni dopovidi pro stan navkolyshnoho seredovyshcha u oblastiakh Ukrainy stanom na 1 zhovtnia 2017. Ministerstvo ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy. Retrieved from: https://menr.gov.ua/news/31778.html. [in Ukrainian].
Rutynskyi, M. Yo., & Topornytska, M. Ya. (2011). Etnofestyvalnyi turyzm: teoretychni zasady y etnoheohrafichni aspekty orhanizatsii. Heohrafiia ta turyzm: nauk. zb., (pp. 82–93). Kyiv: Alterpres. [in Ukrainian].
Safranov, T. A. (2009). Ekolohichni osnovy pryrodokorystuvannia: navch. posibn. dlia stud. VNZ. Lviv: Vyd-vo "Novyi Svit-2000". 248 p. [in Ukrainian].
Shevchuk, V. ya. (2006). Makroekonomichni problemy staloho rozvytku. Kyiv: Heo-prynt. 200 p. [in Ukrainian].
Shmandii, V. M., & Soloshych, I. O. (2004). Upravlinnia pryrodookhoronnoiu diyalnistiu: navch. posibn. Kyiv: Tsentr navch. lit-ry. 296 p. [in Ukrainian].
Shupik, B. V. (2009). Zarubizhnyi dosvid u rehuliuvanni turyzmu. Derzhava ta rehiony, 1, 200–207. [in Ukrainian].
Skurativskyi, V. T. (1995). Didukh: sviata ukrainskoho narodu. Kyiv: Osvita. 272 p. [in Ukrainian].
Smolii, V. A., Fedorchenko, V. K. (Ed.), & Tsybukh, V. I. (2006). Entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk z turyzmu. Kyiv: Vyd. dim "Slovo". 372 p. [in Ukrainian].
Svyda, I. V. (2009). Suchasnyi stan, aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku vitchyznianoho rynku nadannia turystychnykh posluh. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, 28(3), 64–69. [in Ukrainian].
Tkachenko, T. I. (2009). Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu: monohrafiia. (2nd ed.). Kyiv: Vyd-vo KNTEU. 463 p. [in Ukrainian].
Topornytska, M. Ya. (2012). Etnofestyvalnyi turyzm yak perspektyvna forma sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy. Sotsialno-ekonomichni problemy Ukrainy v hlobalnomu prostori: mater Mizhnar. nauk.-prakt. konf., (pp. 385–388), 26–27 kvitnia 2012, m. Chernivtsi. Chernivtsi. [in Ukrainian].
Trehobchuk, V. (2002). Kontseptsiia staloho rozvytku dlia Ukrainy. Visnyk NAN Ukrainy, 2, 31–40. [in Ukrainian].
Tsarenko, O. M., & Zlobin, yu. A. (1999). Navkolyshnie seredovyshche ta ekonomika pryrodokorystuvannia: navch. posibn. Kyiv: Vyshcha shk. 176 p. [in Ukrainian].
UNWTO. (2010). World Tourism Organization. Tourism Market Trends UNWTO, 9(1), January 2010. Retrieved from: http://www.UNWTO.org/facts/eng/barometer.htm
Voronina, H. B. (2010). Festyvalnyi turyzm yak novyi napriam svitovoho turyzmu. Heohrafiia ta turyzm: nauk. zb., 10, 31–34. Kyiv: Alterpres. [in Ukrainian].
Voroshylova, H. O. (2010). Rozvytok investytsiinykh protsesiv u mizhnarodnomu turyzmi. Problemy rozvytku zovnishnoekonomichnykh zviazkiv i zaluchennia inozemnykh investytsii: rehionalnyi aspekt. Donetsk: Donetsk. NU. 1050 p. [in Ukrainian].
Vovk, Kh. (1995). Studii z ukrainskoi etnohrafii ta antropolohii. Kyiv: Lybid. 330 p. [in Ukrainian].
Zastavnyi, F. D. (2006). Problemy depresyvnosti v Ukraini (sotsialno-ekonomichnoi, ekolohichnoi, demohrafichnoi): monohrafiia. Lviv: VTs LNU im. I. Franka. 348 p. [in Ukrainian].
Zhuk, P. V. (2012). Terytorii priorytetnoho rozvytku yak forma aktyvizatsii investytsiinoi diialnosti v hirskykh zonakh Ukrainy. Rehionalna ekonomika, 3, 75–85. [in Ukrainian].
Zinko, Yu. V., Rutynskyi, M. Y., Kudla, N. Ye., et al. (2009). Zberezhennia ta stalyi rozvytok Karpat: navch. posibn. Kyiv. 60 p. [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
Grytsyuk, M. Y., & Hrytsiuk, Y. I. (2018). ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(2), 99-110. https://doi.org/10.15421/40280219
Розділ
Екологія та довкілля

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>