Залежність показників крон від морфолого-таксаційних параметрів дерев інтродукованих видів сосен в умовах Західного регіону України

  • T. V. Yuskevych Національний лісотехнічний університет України, м. Львів https://orcid.org/0000-0003-2735-0492
  • R. R. Vytseha Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • H. H. Hrynyk Національний лісотехнічний університет України, м. Львів https://orcid.org/0000-0001-7417-5047
Ключові слова: крона дерева; сосна жорстка; сосна чорна; сосна Банкса; сосна Веймутова; ГІС Field-Map; моделювання

Анотація

Наведено результати дослідження крон соснових інтродуцентів в умовах Західного регіону України. Досліджено деревостани з участю сосни чорної, сосни Веймутова, сосни Банкса, сосни жорсткої та сосни звичайної (контроль). Удосконалено методику таксації крон дерев мішаних деревостанів з використанням ГІС Field-Map. Проаналізовано закономірності між морфолого-таксаційними параметрами окремих дерева та морфологічними показники їхніх крони. Здійснено розрахунок середніх значень середнього діаметра та висоти стовбура дерева, діаметра крони, висоти її початку, протяжності крони, її проекції, об'єму та площі поверхні, а також об'єму стовбура. Розраховано основні статистики досліджуваних морфолого-таксаційних параметрів і показників дерев. Крім того, здійснено кореляційний аналіз рядів відповідних параметрів і показників та здійснено відбір для можливості моделювання залежності морфологічних показників крон від морфолого-таксаційних параметрів дерев досліджуваних видів сосен. Встановлено, що для моделювання значень площі проекції крони, її об'єму та площі поверхні крони найпридатнішими є діаметр стовбура та діаметр крони досліджуваних видів сосен. Розроблені моделі залежностей адекватно описують емпіричний матеріал з високим рівнем апроксимації та характеризуються достатньою статистичною достовірністю. Отримані моделі можуть бути основою для створення нормативно-довідкових матеріалів для оцінення щільності компонентів фітомаси крони з використанням відповідних перевідних коефіцієнтів.

Біографії авторів

T. V. Yuskevych, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

R. R. Vytseha, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, доцент, кафедра лісової таксації та лісовпорядкування

H. H. Hrynyk, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р с.-г. наук, доцент, кафедра лісової таксації та лісовпорядкування

Посилання

Buksha, I. F., & Buksha, M. I. (2013). Primenenie mobilnoi GIS-tekhnologii Field-Map v lesnom i sadovo-parkovom khoziaistve. Scientific Bulletin of UNFU, 23(5), 28–34. [In Russian].
Data Collector. (2006). Project Manager, Inventory Analyst, Inventory Designer. Ispolzovalas tekhnologiia Field-Map (IFER-Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o., www.field-mapping.com), predostavlennaia NLTU Ukrainy v 2006 g. v ramkakh programmy mezhdunarodnogo sotrudnichestva Cheshskoi Respubliki – proekt TekhInLes. [In Russian].
Davies, O., & Pommerening, A. (2008). The contribution of structural indices to the modelling of Sitka spruce (Picea sitchensis) and birch (Betula spp.) crowns. Forest Ecology and Management, 256, 68–77.
Gromiak, O. Yu., Hrynyk, H. H., & Yarosh, M. I. (2013). Research of morphological-assessments structure features of pine forests stands in subir site conditions. Scientific Bulletin of UNFU, 23(1), 84–89.
Gromiak, O. Yu., Hrynyk, H. H., Moseychuk, P. P., & Shishkin, A. V. (2014). Research and Statistical Analysis of Morphological and Assessment Structure of Scotch Pine Forest Stands in Sugrud Type Side Conditions. Scientific Bulletin of UNFU, 24(1), 39–44.
Hadov, K., Horoshko, M. P., & Korol, M. M. (2003). Modeliuvannia parametriv krony derev v Ukrainskykh Karpatakh. Scientific Bulletin of UkrSFU, 13(3), 264–273. [In Ukrainian].
Horoshko, M. P., Myklush, S. I., & Khomiuk, P. H. (2004). Biometriia. Lviv: Kamula, 236 p. [In Ukrainian].
Hrynyk, H. H., & Gromyak, O. Yu. (2014). Modeling of basic morphological indexes of Scots pine trees in pine forest stands of Podilska Upland. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine: Collection of Research Papers, 12, 126–134.
Ilkiv, I. S. (2002). Vstanovlennia zalezhnostei mizh morfolohichnymy i taksatsiinymy pokaznykamy derev buka lisovoho metodamy mnozhynnoi rehresii. Scientific Bulletin of UkrSFU, 12(8), 111–114. [In Ukrainian].
Peper, P. J., McPherson, E. G., & Mori, S. M. (2001). Equations for predicting diameter, height, crown width, and leaf area of san joaquin valley street trees. Journal of Arboriculture, 27(6), 306–317.
Pukman, V. V., & Hrynyk, H. H. (2013). Models dynamics of basic morphological crown indexes of maple-sycamore trees in sycamore forests stands of Ukrainian Carpathians. Scientific Bulletin of UNFU, 23(17), 58–66.
Sytnyk, S., Lovynska, V., Lakyda, P., & Maslikova, K. (2018). Basic density and crown parameters of forest forming species within Steppe zone in Ukraine. Folia Oecologica, 45(2), 82–91. https://doi.org/10.2478/foecol-2018-0009.
Thorpe, H. C., et al. (2010). Competition and tree crowns: A neighborhood analysis of three boreal tree species. Forest Ecology and Management, 259, 1586–1596.
Yuskevych, T. V., Huz, M. M., & Skrobach, T. B. (2013). Rozpovsiudzhennia ta lisivnycho-taksatsiina kharakterystyka lisovykh nasadzhen za uchastiu sosny chornoi u Zakhidnomu rehioni Ukrainy. Scientific Bulletin of UNFU, 23(13), 73–77. [In Ukrainian].
Yuskevych, T. V., Vytseha, R. R., & Osadchuk, L. S. (2015). Otsiniuvannia stovburovoho zapasu derevostaniv sosny Banksa ta sosny zhorstkoi v umovakh Zakhidnoho rehionu Ukrainy. Scientific Bulletin of UNFU, 25(4), 17–23. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-05-30
Як цитувати
Yuskevych, T. V., Vytseha, R. R., & Hrynyk, H. H. (2019). Залежність показників крон від морфолого-таксаційних параметрів дерев інтродукованих видів сосен в умовах Західного регіону України. Науковий вісник НЛТУ України, 29(5), 75-81. https://doi.org/10.15421/40290515
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають