БОТАНІЧНА МЕЖА МІЖ ЛІСОСТЕПОМ І КАРПАТАМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ ДРОГОБИЦЬКОЇ ВИСОЧИНИ

  • M. I. Soroka Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • A. D. Shovhan Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • T. V. Yuskevych Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: фітоценологія; синтаксономія лісової рослинності; типи лісу; метод Браун-Бланке; Лісостеп; гірська країна Карпат; Воля Якубова

Анотація

Наведено результати досліджень лісової рослинності Дрогобицької височини та зроблено спробу виокремити асоціації лісової рослинності, які розмежовують природну зону Лісостепу та гірську країну Українських Карпат. На прикладі лісів урочища Воля Якубова встановлено, що ознаки фізико-географічних зон проявляються у характерних рисах рослинних асоціацій. Застосовані різні методики досліджень лісової рослинності показали подібні результати. За домінантною класифікацією Лісостеп репрезентують асоціації Quercetum roboris caricosum brizoidi, Quercetum roboris caricosum remotae, Quercetum roboris filipendulosum, Carpineto-Quercetum roboris caricosum pilosae, Carpineto-Quercetum roboris caricosum brizoidi, а Українські Карпати – Abieto-Querceta roboris caricosum brizoidi. За класифікацією типів лісу Лісостеп представляють грабові, а Карпати – ялицеві діброви і судіброви. За еколого-флористичною класифікацією, окрім асоціацій широколистяних мезофільних лісів, розмежування природних зон добре репрезентують вільхові ліси з різних синтаксономічних класів – Stellario nemorum-Alnetum glutinosae (клас QUERCO-FAGETEA) є характерним для Українських Карпат, натомість Ribeso nigri-Alnetum (клас ALNETEA GLUTINOSAE) для Лісостепу. Отже, на прикладі лісового урочища поблизу села Воля Якубова вдалося простежити закономірності зміни лісостепових фітоценозів на гірські.

Біографії авторів

M. I. Soroka, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р біол. наук, професор, кафедра ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

A. D. Shovhan, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. біол. наук, доцент

T. V. Yuskevych, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. с.-г. наук, доцент

Посилання

Braun-Blanquet, J. (1964). Pflanzensoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde. Wien-New York: Springer. 865 p.
Didukh, Ya. P. (Ed.). (2009). Zelena knyha Ukrainy. Kyiv: Alterpres. 448 p. [In Ukrainian].
Gerushinskii, Z. Iu. (1987). Opredelitel tipov lesa Ukrainskikh Karpat (prakticheskie rekomendatcii). Lviv: Oblpoligrafizdat. 164 p. [In Russian].
Golubetc, M. A. (1967). O vysotnoi zonalnosti rastitelnogo pokrova Ukrainskikh Karpat. Problemy botaniki. Vol. IX.: Rastitelnyi mir vysokogorii SSSR i voprosy ego ispolzovaniia, (pp. 56–66). Frunze: Ilim. [In Russian].
Grolle, R., & Long, D. G. (2000). An annotated check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of Europe and Macaronesia. Journal of Bryology, 22, 103–140.
Herushynskyi, Z. Yu. (1996). Typolohiia lisiv Ukrainskykh Karpat. Lviv: Piramida. 208 p. [In Ukrainian].
Hill, M. O., et al. (2006). An annotated checklist of the mosses of Europe and Macaronesia. Journal of Bryology, 28, 198–267.
Index Fungorum. (n.d.). Retrieved from: http://www.speciesfungorum.org/.
Kopecky, K., & Hejny, S. (1974). A new approach to the classification of anthropogenic plant communities. Vegetatio, 29, 17–20.
Matuszkiewicz, W. (2001). Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd-wo PWN. 536 p. [In Poland]
Oberdorfer, E. (1977). Suddeutsche Pflanzengesellszaften. Pflanzensoziologie. Jena: G. Fischer Verl. 311 p.
Oksner, A. M. (1993). Flora lyshainykiv Ukrainy, (Vol. 2, issue 2). Kyiv: Nauk. dumka. 541 p. [In Ukrainian].
Sheliag-Sosonko, I. U. R., Didukh, IA. P., Dubyna, D. V., et al. (1991). Prodromus rastitelьnosti Ukrainy. Kyiv: Nauk. dumka. 269 p. [In Russian].
Soroka, M. I. (2002). Flora sudynnykh roslyn Ukrainskoho Roztochchia. Lviv. 154 p. [In Ukrainian].
Soroka, M. I. (2008). Roslynnist Ukrainskoho Roztochchia. Lviv: Svit. 432 p. [In Ukrainian].
Stoiko, S. M. (2009). Dubovi lisy Ukrainskykh Karpat: ekolohichni osoblyvosti, vidtvorennia, okhorona. Lviv: Merkator. 220 p. [In Ukrainian].
Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A. (Eds.), et al.. (1964–1980). Flora Europaea, (Vol. 1–5). Cambridge: Univ. Press.
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Soroka, M. I., Shovhan, A. D., & Yuskevych, T. V. (2018). БОТАНІЧНА МЕЖА МІЖ ЛІСОСТЕПОМ І КАРПАТАМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ ДРОГОБИЦЬКОЇ ВИСОЧИНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(3), 9-13. https://doi.org/10.15421/40280301
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство