Ймовірнісна модель показників деформування колінчастих валів унаслідок відновлення їхніх шийок наплавленням

  • G. S. Gudz Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • M. I. Herys Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • I. Ia. Zakhara Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
  • M. M. Ostashuk Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: ресурс деталей автомобільних двигунів; термічне оброблення; закономірності зміни параметрів деталі; емпіричний і теоретичний розподіли

Анотація

Для відновлення ресурсу колінчастих валів автомобільних двигунів широко застосовують різні способи наплавлення їхніх шийок. Встановлено, що найкращі результати за твердістю наплавленого матеріалу в разі відновлення колінчастих валів, без застосування термічного оброблення, отримують під час наплавлення пружинним дротом під флюсом АН 348А за легування металу вуглецем та хромом через флюс. Виявлено, що під час наплавлення деталі під флюсом відбувається значне нагрівання наплавлених ділянок, яке поширюється також на ділянки, що не піддаються наплавленню. Цьому сприяють лінійні та об'ємні розширення нагрітих ділянок деталі, осадження затвердлого розплавленого металу та перебіг структурних змін і перетворень у ньому. Як з'ясувалося, це супроводжується появою у наплавленому та основному металі розтягувальних або стискувальних напружень, під дією яких змінюється початкова геометрична форма деталі, тобто вона деформується. Встановлено, що деформування деталі може виникнути також і від згину, перекосу або її скручування у затискному пристрої, від надмірного стиснення у центрах верстату або від теплового видовження у процесі наплавлення тощо. У випадку невеликих величин деформування правлення колінчастих валів після наплавлення не обов'язкове, оскільки їхня співвісність за корінними шийками може бути досягнута в процесі механічного оброблення. Для цього необхідно спочатку шліфувати всі шатунні шийки й в останню чергу – корінні. За величин деформувань, більших від допустимих, деталі піддають правленню або утилізуванню. Для оцінки впливу на величину деформування колінчастих валів двигунів ЗМЗ 511.10 після їхнього відновлення наплавленням і подальшого шліфування побудовано ймовірнісну модель. На основі статистичного опрацювання результатів досліджень встановлено закономірності зміни випадкової величини (деформувань) за допомогою побудови емпіричного розподілу і кривої теоретичного розподілу, які підпорядковуються нормальному закону (Крива Гауса). Перевірка узгодження теоретичного та емпіричного розподілів за критерієм Пірсона показала задовільний збіг.

Біографії авторів

G. S. Gudz, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. наук, професор, кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

M. I. Herys, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра лісових машин

I. Ia. Zakhara, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

канд. техн. наук, доцент, кафедра автомобільного транспорту

M. M. Ostashuk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

Посилання

Chernovol, M. I., Poedinok, S. E., & Stepanov, N. E. (1989). Povyishenie kachestva vosstanovleniya detaley mashin. Kyiv: Tekhnika, 169 p. [In Russian].
Chernovol, M., & Posta, J. (1986). Renovace soucastí zemedelskych stroju odporovym navarovaním. In Sborník konference "Svarovani v zemedelskem opravarenství". DT CSVTS, Ceske Budejovice, (pp. 93–105).
Dotsenko, N. I. (1985). Vosstanovlenie kolenchatyih valov avtomaticheskoy naplavkoy. Moscow: Transport, 68 p. [In Russian].
Drohomyretska, Kh. T., Rybytska, O. M., Sliusarchuk, O. Z., et al. (2012). Teoriia ymovirnostei ta matematychna statystyka. Lviv: Publishing House of the National University of Lviv Polytechnic, 396 p. [In Ukrainian].
Honcharov, V. H. (2008). Pidvyshchennia resursu transportnoi tekhniky udoskonalenniam tekhnolohii remontu kolinchastykh valiv. Abstract of candidate dissertation for technical sciences (05.22.20 – Ekspluatatsiia ta remont zasobiv transportu). Kharkiv, 20 p. [In Ukrainian].
Millar, G.-H. (1995). Diesel development in perspective. Diesel Progress of North America, 7, 44–46.
Panteleenko, F. I., Lyalyakin, V. P., Ivanov, V. P., & Konstantinov, V. M. (2003). Vosstanovlenie detaley mashin. Moscow: Mashinostroenie, 672 р. [In Russian].
Polianskyi, O. S., Savchenkov, B. V., & Baitsur, M. V. (2012). Tekhnolohiia vidnovlennia detalei ta remontu avtomobiliv. Kharkiv: Publishing House KhNADU, 320 p. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-05-30
Як цитувати
Gudz, G. S., Herys, M. I., Zakhara, I. I., & Ostashuk, M. M. (2019). Ймовірнісна модель показників деформування колінчастих валів унаслідок відновлення їхніх шийок наплавленням. Науковий вісник НЛТУ України, 29(5), 93-96. https://doi.org/10.15421/40290518
Розділ
Технологія та устаткування