Визначення взаємозв'язку температури електроліту та вагомих чинників процесу хромування під час відновлення деталей машин

  • G. S. Gudz Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • M. I. Herys Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • I. Ya. Zakhara Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
  • М. М. Ostashuk Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: задані експлуатаційні властивості деталей; мікротвердість і зносостійкість покриття; тривалість процесу електролізу; рівняння регресії

Анотація

Досліджено актуальне питання взаємовпливу температури електроліту з показниками продуктивності процесу та експлуатаційними властивостями деталей, відновлених хромуванням. Встановлено, що на продуктивність процесу та експлуатаційні властивості відновлених деталей значною мірою впливають такі чинники, як густина струму, температура електроліту та тривалість процесу електролізу. Для визначення взаємозв'язку температури електроліту з коефіцієнтом виходу за струмом, мікротвердістю та зносостійкістю осаджень хрому за різної тривалості процесу застосовано системний підхід, домінантною передумовою якого є прагнення з максимальною повнотою врахувати початкові та вихідні характеристики об'єкта дослідження. На підставі використання методу планування експерименту отримано регресійні рівняння, які дають змогу оцінити взаємозв'язок температури електроліту з густиною струму, мікротвердістю та зносостійкістю хромованих деталей. За результатами аналізу цих рівнянь й оцінки числових значень та знаків при коефіцієнтах з'ясовано, що для різної тривалості електролітичного процесу сила й характер впливу чинників є неоднаковими. За отриманими регресійними рівняннями можна визначити температуру електроліту для отримання хромового покриття деталей із заданими експлуатаційними властивостями, що дасть змогу вдосконалювати технологічні процеси відновлення деталей машин.

Біографії авторів

G. S. Gudz, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. наук, професор

M. I. Herys, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. техн. наук, доцент

I. Ya. Zakhara, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

канд. техн. наук, доцент

М. М. Ostashuk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент

Посилання

Goncharenko, K. S. (1968). Poristoe khromirovanie detalei mashin. Moscow: Mashinostroenie, 192 p. [In Russian].
Honcharov, V. H. (2008). Pidvyshchennia resursu transportnoi tekhniky udoskonalenniam tekhnolohii remontu kolinchastykh valiv. Abstract of candidate dissertation for technical sciences (05.22.20 – Ekspluatatsiia ta remont zasobiv transportu). Kharkiv, 20 p. [In Ukrainian].
Maslov, N. N. (1975). Kachestvo remonta avtomobilei. Moscow: Transport, 368 p. [In Russian].
Molodyk, N. V., & Zenkin, A. S. (1989). Vosstanovlenie detalei mashin. Moscow: Mashinostroenie, 480 p. [In Russian].
Vinarskii, M. S., & Lure, M. V. (1975). Planirovanie eksperimenta v tekhnologicheskikh issledovaniiakh. Kyiv: Tekhnika, 168 p. [In Russian].
Опубліковано
2018-05-31
Як цитувати
Gudz, G. S., Herys, M. I., Zakhara, I. Y., & OstashukМ. М. (2018). Визначення взаємозв’язку температури електроліту та вагомих чинників процесу хромування під час відновлення деталей машин. Науковий вісник НЛТУ України, 28(5), 93-96. https://doi.org/10.15421/40280520
Розділ
Технологія та устаткування