КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ ВАГОМИХ ЧИННИКІВ НА ВНУТРІШНІ НАПРУЖЕННЯ У ПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ НАСТАЛЕНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ

  • G. S. Gudz Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • M. I. Herys Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • I. Ia. Zakhara Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
  • М. М. Ostashuk Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: густина струму, температура та кислотність електроліту, товщина покриття, рівняння регресії

Анотація

Досліджено актуальне питання комплексного впливу режимів електролізу на структуру та величину внутрішніх напружень у поверхневих шарах різної товщини насталених автомобільних деталей. Встановлено, що на якість насталених покриттів значною мірою впливають такі вагомі чинники як густина струму, температура та кислотність електроліту. Для визначення комплексного впливу вагомих чинників на внутрішні розтягувальні напруження у поверхневих шарах насталених деталей за різної їх товщини застосовано системний підхід, вихідною передумовою якого є прагнення з максимальною повнотою врахувати початкові та вихідні характеристики об'єкту. На підставі застосування методу планування експерименту отримано регресійні рівняння, які дають змогу оцінити взаємовплив густини струму, кислотності та температури електроліту на внутрішні напруження у поверхневих шарах різної товщини насталених автомобільних деталей. За результатами аналізу регресійних рівнянь й оцінки числових значень та знаків їх коефіцієнтів з'ясовано, що для різної товщини покриття сила й характер впливу чинників є неоднаковими, що дасть змогу вдосконалити технологічні процеси відновлення автомобільних деталей електролітичним нарощуванням.

Біографії авторів

G. S. Gudz, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
д-р техн. наук, професор
M. I. Herys, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
канд. техн. наук, доцент
I. Ia. Zakhara, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
канд. техн. наук, доцент
М. М. Ostashuk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
канд. техн. наук, доцент

Посилання

Polianskyi, O. S., Savchenkov, B. V. & Baitsur, M. V. (2012). Tekhnolohiia vidnovlennia detalei ta remontu avtomobiliv. Kharkiv: Vyd-vo KhNADU. 320 p. [in Ukrainian].

Melkov, M. P. (1971). Tverdoe ostalivanie avtotraktornykh detalei. Moscow: Transport. 224 p. [in Russian].

Honcharov, V. H. (2008). Pidvyshchennia resursu transportnoi tekhniky udoskonalenniam tekhnolohii remontu kolinchastykh valiv. Abstract of Candidate Dissertation for Technical Sciences (05.22.20 – Ekspluatatsiia ta remont zasobiv transportu. Kharkiv, 20 p. [in Ukrainian].

Polianskyi, O. S. (2004). Formuvannia vlastyvostei nadiinosti avtotraktornykh dvyhuniv u harantiinyi i pisliaharantiinyi periody ekspluatatsii. Abstract of Candidate Dissertation for Technical Sciences (05.22.20 – Ekspluatatsiia ta remont zasobiv transportu). Kharkiv. 34 p. [in Ukrainian].

Krug, G. K., Sosulin, Iu. A. & Fatuev, V. A. (1977). Planirovanie eksperimenta v zadachakh identifikatcii i ekstrapoliatcii. Moscow: Nauka. 207 p. [in Russian].

Опубліковано
2017-11-03
Як цитувати
Gudz, G. S., Herys, M. I., Zakhara, I. I., & OstashukМ. М. (2017). КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ ВАГОМИХ ЧИННИКІВ НА ВНУТРІШНІ НАПРУЖЕННЯ У ПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ НАСТАЛЕНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(6), 89-92. https://doi.org/10.15421/40270618
Розділ
Технологія та устаткування