Реформа децентралізації в Україні: поточний стан та перспективи розвитку

  • N. P. Drebot Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів https://orcid.org/0000-0003-0742-0967
  • I. B. Semehen Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів https://orcid.org/0000-0003-0479-2132
Ключові слова: децентралізація; місцеве самоврядування; місцеві бюджети; податки та збори; офіційні трансферти

Анотація

Досліджено особливості бюджетної децентралізації як складової частини реформи, що нині триває в Україні. Розкрито теоретичні основи бюджетної децентралізації, її сутнісні характеристики, функції, принципи та вплив на соціально-економічний розвиток регіонів. З'ясовано цільову спрямованість децентралізації задля створення економічно стабільного та збалансованого розвитку України. Виявлено ключові переваги та недоліки бюджетної децентралізації в Україні за останні роки. Проаналізовано динаміку створення об'єднаних територіальних громад. Виявлено вплив кількісних змін бази нарахування податків, зборів та обов'язкових платежів на динаміку зміни номінальних доходів місцевих бюджетів. Встановлено залежність місцевих бюджетів від Державного бюджету та недостатність обсягу власних і закріплених доходів для виконання самоврядних та делегованих повноважень. Виділено основні проблемні питання, котрі потребують вирішення для реалізації наймасштабнішої реформи в Україні.

Біографії авторів

N. P. Drebot, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи і страхування

I. B. Semehen, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів

канд. екон. наук, ст. викладач, кафедра фінансів, банківської справи і страхування

Посилання

Chulaevskaya, M. E. (2016). Reform of public administration in Ukraine according to the European model: from plans to disappointments. Vestnik NAPA at the President of Ukraine No. 1, 80–86. [In Ukrainian].
Finance. (2019). Official website of the Ministry of Finance of Ukraine. Retrieved from: http://www.minfin. gov.ua. [In Ukrainian].
Forkun, I. V., & Futornii, P. V. (2016). Financial and budgetary decentralization – the European choice of Ukraine. Retrieved from: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21471/1/Dubai_Vol 8, No 8 (2016).pdf. [In Ukrainian].
Klimova, S. М. (2016). Public finance management as a component of public administration reform in Ukraine. Retrieved from: http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/3_2016/17.pdf. [In Ukrainian].
Moldov, A. O., & Postula, M. (2014). Modernization of the public finance system and the introduction of a new management model. Strategic Priorities, 2(31), 35–42. [In Ukrainian].
Nechaeva, I. A. (2017). Directions, peculiarities and problems of the formation and use of local finances in Ukraine under conditions of budget decentralization. Economy and the state, 7, 40–48. [In Ukrainian].
Onishchenko, S. V. (2016). Budget Decentralization: Peculiarities of Implementation, Problems and Perspectives. Finances, accounting, banks, 1(21), 145–153. [In Ukrainian].
Reform. (2014). Concepts of Reform of Local Self-Government and Territorial Organization of Power from April 1. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/. [In Ukrainian].
Service. (2019). Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua. [In Ukrainian].
Wozniak, G. V. (2016). Budget Decentralization: European Experience and Prospects for Ukraine. Retrieved from: http://ird.gov.ua/sep/sep20163(119)/sep20163(119)_056_VoznyakHV.pdf. [In Ukrainian].
Опубліковано
2019-04-25
Як цитувати
Drebot, N. P., & Semehen, I. B. (2019). Реформа децентралізації в Україні: поточний стан та перспективи розвитку. Науковий вісник НЛТУ України, 29(4), 24-27. https://doi.org/10.15421/40290404