ВПЛИВ МОНЕТАРНОГО ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

  • N. P. Drebot Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів
Ключові слова: грошово-кредитне регулювання, відсотковий канал, кредитний канал, валютний канал, грошовий канал, канал очікувань

Анотація

Визначено поняття трансмісійного механізму. Розглянуто основні канали механізму трансмісії. Обґрунтовано, що зміни у пропозиції грошей впливають на ділову активність та реалізуються через передавальний механізм грошово-кредитної політики.Проаналізовано макроекономічні та монетарні показники в Україні впродовж 2011-2016 рр. Необхідною умовою забезпечення макроекономічної стабільностіє побудова ефективного механізму монетарної трансмісії, що забезпечує передачу відповідних імпульсів монетарного регулювання на реальний сектор економіки. Досліджено значущість облікової ставки НБУ як основного індикатора відсоткового каналу трансмісійного механізму. Проаналізовано дію кредитного, грошового каналів та каналу очікувань на стан грошового ринку та розвиток реального сектору економіки. Обґрунтовано напрями забезпечення курсової стабільності для ефективної дії валютного каналу трансмісійного механізму. Запропоновано шляхи вдосконалення дії каналів механізму трансмісії шляхом подальшої орієнтації на режим інфляційного таргетування, розбудову первинного і вторинного ринків державних цінних паперів, подальший розвиток та лібералізацію валютного ринку.

Біографія автора

N. P. Drebot, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів
канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри банкіської справи

Посилання

Andrushchak, Ye. M., & Khar, V. S. (2011). Transmisiinyi mekhanizm hroshovo-kredytnoi polityky v Ukraini [Transmission mechanism of monetary policy in Ukraine]. Scientific Bulletin of UNFU, 21(6), 106–113. [in Ukrainian].

Dziubliuk, O. V. (2012). Perspektyvy optymizatsii transmisiinykh mekhanizmiv hroshovo-kredytnoi polityky v period kryzovykh yavyshch na finansovykh rynkakh [Prospects for Optimization of Transmission Mechanisms of Monetary Policy in the Period of Crisis in the Financial Markets]. Finansy, oblik i audyt, 19, 55–64. [in Ukrainian].

Mishchenko, V. I., Somyk, A. V., & Lysenko, R. S. (2010). Osoblyvosti dii transmisiinoho mekhanizmu hroshovo-kredytnoi polityky v umovakh kryzy [Features of the Transmission Mechanism of Monetary Policy in the Crisis]. Kyiv: Tsentr naukovykh doslidzhen NBU, UBS NBU. 96 p. [in Ukrainian].

NBU (2016). Richnyi zvit Natsionalnoho banku Ukrainy za 2016 r. [Annual report – National Bank of Ukraine for 2016]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category? cat_id=58023. [in Ukrainian].

NBU (2017). Infliatsiinyi zvit. Lypen 2017 r. [Inflation report. July 2017]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/doccatalog/document? id=51889286. [in Ukrainian].

Nikolaichuk, S. (2017). Realizatsiia rezhymu infliatsiinoho tarhetuvannia v Ukraini. Kyiv: Natsionalnyi bank Ukrainy. Retrieved from: https://bank.gov.ua/doccatalog/document? id=49122259

NISD (2017). Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy "Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2017 rotsi" [An analytical report to the Annual Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine "On the Internal and External Situation of Ukraine in 2017]. Kyiv: NISD. 928 p. Retrieved from: www.niss.gov.ua/catalogue/33/. [in Ukrainian].

Slipchenko, T. O. (2011). Napriamky optymizatsii monetarnoi transmisii za umov tranzytyvnoi ekonomiky [Directions of optimization of monetary transmission in the conditions of a transitive economy]. Scientific Bulletin of UNFU, 21(18), 250–255. [in Ukrainian].

Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
Drebot, N. P. (2017). ВПЛИВ МОНЕТАРНОГО ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(7), 74-77. https://doi.org/10.15421/40270713