Тенденції розвитку регіональної мережі банківських відділень в Україні

  • N. P. Drebot Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів
Ключові слова: банківська система; мережа відділень; територіальна структура мережі відділень; інноваційні моделі банківських відділень

Анотація

Розвиток банківського бізнесу, як складної динамічної системи, пов'язаний з розвитком філійної мережі банків. З огляду на це, важливого значення набуває розроблення напрямів iннoвацiйнoго розвитку мережі банківських відділень, спрямованих на забезпечення очікуваних результатів та підвищення ефективності їх діяльності, яку дедалі складніше забезпечити в умовах активного впровадження інноваційних систем дистанційного банківського обслуговування та стрімкого розвитку небанківських фінансових установ. Визначено важливість розвитку регіональної мережі банків, розглянуто тенденції розвитку банківських відділень в Україні. Проаналізовано динаміку зміни відділень банку протягом останніх 9 років. Обґрунтовано причини, через які банки закривають мережі відділень. З'ясовано тенденції в банківській системі України щодо згортання та розширення мережі відділень. Проаналізовано динаміку змін у структурі відділень банків із державною часткою, банків іноземних банківських груп та банків із приватним капіталом. Встановлено, що характерною ознакою для банківської системи України є асиметричність її територіальної структури, тому досліджено розміщення банківських відділень по регіонах України. Обґрунтовано причини закриття та розширення мережі відділень банків. Запропоновано напрями з удосконалення роботи мережі банківських відділень.

Біографія автора

N. P. Drebot, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університету банківської справи", м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи і страхування

Посилання

Banky. (2013). Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official website of the National Bank of Ukraine]. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/. [In Ukrainian].
Banky. (2015). Maibutnie bankivskoi systemy Ukrainy [Future of the banking system of Ukraine]. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=12504076. [In Ukrainian].
Karcheva, I. Ya. (2015). Modern tendencies of innovation development of Ukrainian banks in the context of Bank concept 3.0. Financial space, 3(19), 299–309. Retrieved from: http://fp.cibs.ck.ua
Kopilyuk, O. I. (2014). Regional Policy of the Banking System Development Ukraine. Odessa: Institute of Market Problems and Economic and Environmental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. 576 p.
Sluzhba. (2012). Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: www. ukrstat.gov.ua. [In Ukrainian].
Systema. (2016). Didzhytalizatsiia bankivskoi systemy [Dizigitalization of the banking system]. Retrieved from: http://www.slideshare.net/tribotinka/ss-63384661. [In Ukrainian].
Viddilenia. (2017). Yak banky pozbavlialysia vid viddilen u 2017 rotsi [How banks got rid of offices in 2017]. Retrieved from: https://minfin.com.ua/ua/2018/01/17/31946582/. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Drebot, N. P. (2018). Тенденції розвитку регіональної мережі банківських відділень в Україні. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 52-55. https://doi.org/10.15421/40280409