Вплив зональності стовбура на триботехнічні характеристики пари тертя "деревина – сталь з йонно-плазмовим покриттям"

  • O. B. Hasiy Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • I. M. Sopushynskyy Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • O. V. Bilous Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: сила тертя; висота стовбура; індентор; коефіцієнт відповідності; інтенсивність зношування; сила різання

Анотація

Наведено результати досліджень сили тертя, інтенсивності зношування та сили різання сталі Р6М5 з йонно-плазмовими покриттями. Показано, що їх нанесення на інструмент, що працює в контакті з деревиною, істотно зменшує ці показники. Виявлено, що діапазон зміни сили тертя вздовж волокон залежно від розташування зразка за висотою стовбура корелює з діапазоном зміни торцевої твердості, а зменшення сили тертя інденторів з йонно-плазмовими покриттями порівняно з іншими методами зміцнення, не залежить від того, з якої висоти стовбура взято зразок і становить 1,5…2,9 раза для дуба; 1,5…3,1 – для бука; 1,3…3,1 – для сосни; 1,4…3,5 – для ялиці. Встановлено, що під час тертя поперек волокон діапазон зміни сили тертя залежно від розташування зразка за висотою стовбура не корелює з діапазоном зміни твердості, тобто в листяних порід сила тертя є меншою від того значення, яке можна було б спрогнозувати, ґрунтуючись на співвідношенні твердості зразків у різних частинах стовбура. Для визначення відхилення від очікуваного значення сили тертя введено коефіцієнт відповідності. Наведено причини відносного зменшення опору тертю. З'ясовано, що під час тертя індентора з покриттям по вологій деревині сила тертя зменшується для всіх досліджуваних порід на будь-якій висоті стовбура в 1,7…2,3 раза. Найменше значення сили тертя 0,1 Н×10-2 зафіксовано в парі тертя "покриття Ті-Ni-N + ТіN – зразок із верхньої частини стовбура ялиці" після шести проходів індентора вздовж волокон. Результати досліджень з визначення інтенсивності зношування та сили тертя показали, що значення цих величин зменшуються в послідовності (Ті-Ni-N) – (ТіN) – (Ті+ТіN) – (Ті-Ni-N + ТіN) за всіх варіантів співвідношення режимних параметрів різання.

Біографії авторів

O. B. Hasiy, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра технології матеріалів та машинобудування

I. M. Sopushynskyy, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

д-р с.-г. наук, доцент, кафедра ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

O. V. Bilous, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів

Посилання

Bilous, O. V., Holubets, V. M., Hasii, O. B., & Yuha, O. Y. (2001). Vplyv rezhymiv rizannia na stiikist instrumentu pry tochinni derevyny. Scientific Bulletin of UNFU, 11(1), 88–39. [In Ukrainian].
Bilous, O. V., Holubets, V. M., Yuha, O. Y., & Hasii, O. B. (1999). Vplyv vydu nanesenoho pokryttia na trybotekhnichni vlastyvosti rizhuchoho instrumentu. Scientific Bulletin of UNFU, 9(5), 239–245. [In Ukrainian].
Sopushynskyi, I. M. (1999). Statychna tverdist derevyny buka v Ukrainskykh Karpatakh. Scientific Bulletin of UNFU, 9(12), 249–255. [In Ukrainian].
Ugolev, B. N. (2001). Drevesinovedenie s osnovami lesnogo tovarovedeniia: uchebnik dlia lesotekhnicheskikh vuzov. (3rd ed.). Moscow: MGU, 340 p. [In Russian].
Опубліковано
2018-12-27
Як цитувати
Hasiy, O. B., Sopushynskyy, I. M., & Bilous, O. V. (2018). Вплив зональності стовбура на триботехнічні характеристики пари тертя "деревина – сталь з йонно-плазмовим покриттям". Науковий вісник НЛТУ України, 28(11), 96-100. https://doi.org/10.15421/40281118
Розділ
Технологія та устаткування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають