Адаптація європейської політики зайнятості до реалій Української економіки

  • H. I. Bashnianyn Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів
  • T. I. Horodyskyy Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич
  • Ya. S. Lapchuk Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів
Ключові слова: безробіття; ринок праці; підприємницька діяльність; конкурентна робоча сила; Європейська стратегія зайнятості; рівень безробіття

Анотація

Розглянуто сучасний стан рівня безробіття в Україні, зроблено порівняння рівнів безробіття з країнами Європи. Досліджено політику зайнятості у країнах Європейського Союзу (ЄС), проаналізовано та проведено узагальнення особливостей ринку праці в країнах ЄС. Проаналізовано наукові результати та окреслено наукові завдання проведення подальших досліджень. Виявлено та розглянуто актуальні проблеми сучасного розвитку ринку праці України та країн ЄС. Досліджено теоретичні особливості формування системи зайнятості населення та розглянуто європейський досвід регулювання систем зайнятості на прикладі окремих країн. Виявлено, що у сучасних умовах розвитку національної економіки ринок праці посідає важливе місце. Встановлено, що одним з найважливіших завдань будь-якої держави є регулювання ринку праці. На сучасному етапі у країнах ЄС найбільш актуальними стають проблеми ринку праці. Це пов'язано зі зміною структури загальноєвропейського ринку праці, а також із глобалізацією економіки світу. З'ясовано, що подолання безробіття та підвищення рівня зайнятості є основними завданнями ЄС. Охарактеризовано ключові напрями та підходи політики ЄС у сфері зайнятості. Визначено основні рушійні сили, мотивації та наслідки зайнятості в ЄС. Оцінено вплив європейської стратегії зайнятості. Охарактеризовано закономірності основних європейських програм та ініціатив, спрямованих на зниження безробіття, основною метою яких є покращення освіти та трудової мобільності людей. На основі аналізу відповідного європейського досвіду визначено виклики, що повинні враховуватися під час розроблення державної політики зайнятості України на середньо- та довготермінову перспективу. Надано рекомендації щодо запозичення Україною позитивного досвіду ЄС сфері зайнятості. Аналіз особливостей ринків праці ЄС і України показав, що європейська інтеграція для України відкриває можливість сталого економічного розвитку. Запозичення зарубіжного досвіду дасть змогу Україні створити умови для більш ефективного функціонування системи зайнятості населення. Практичне значення здійснених у роботі досліджень полягає у тому, щоб, спираючись на досвід країн-учасниць ЄС, визначити перспективні напрямки підвищення ефективності політики зайнятості в Україні.

Біографії авторів

H. I. Bashnianyn, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

д-р екон. на­ук, про­фе­сор, за­ві­ду­вач ка­фед­ри те­оре­тич­ної і прик­лад­ної еко­но­мі­ки

T. I. Horodyskyy, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич

канд. екон. наук, доцент, кафедра економіки та менеджменту

Ya. S. Lapchuk, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра економіки та менеджменту

Посилання

Aina, C., Baici, E., Casalone, G., & Pastore, F. (2013). Il fuoricorsismo fra falsi miti e realtà. Economia & Lavoro, 48, 147–154.
Antonopoulis, R., Adam, S., Kijong, K., Masterson, T., & Papadimitriou, D. B. (2014). Responding to the Unemployment Challenge: A Job Guarantee Proposal for Greece. Observatory of Economic and Social Development, Labour Institute, Greek General Confederation of Labour.
Barnard, C. (2014). EU Employment Law and the European Social Model: The Past, the Present and the Future. Advance Access published Current Legal Problems, 67, 199–237.
Bongardt, A., & Torres, F. (2013). Forging Sustainable Growth: The Issue of Convergence of Preferences and Institutions in EMU. Intereconomics 48, 72–77.
Cournede, B., Denk, O., & Hoeller, P. (2015). Finance and Inclusive Growth. Authorised for publication by Catherine L. Mann, OECD Chief Economist and G20 Finance Deputy. OECD Publishing.
Dabla-Norris, E., Kochhar, K., Suphaphiphat, N., Ricka, F., & Tsounta, E. (2015). Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective. International Monetary Fund.
Healy, S. (2017). Strategies to combat poverty and generate decent employment in the European Union. New York: Presentation at UN Expert Group.
Jaba, E., Pârtachi, I., Chistruga, B., & Balan, C. B. (2015). Gender employment gap in EU before and after the crisis. Procedia Economics and Finance, 20, 326–333.
https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00080-5
Leahy, A., Healy, S., & Murphy, M. (2013). The European Crisis and its Human Cost. Brussels: Caritas Europa, 360 p.
Maisto, M., & Pastore, F. (2017). Alternanza scuola-lavoro: Un bilancio ad un anno dall'attuazione. Economia & Lavoro 51, 133–145.
Mazower, M. (2015). Why the Eurozone crisis is just part of our long struggle for peace. The Guardian, 320 p.
Pastore, F. (2017). Getting It Right: Youth Employment Policy within the EU. CESifo Forum,18, 2633.
Pochet, P., & Degryse, C. (2013). Monetary Union and the Stakes for Democracy and Social Policy. 19 Transfer, 103, 107–108.
Werner, A., & Lim, M. (2016). Putting the Living Wage to Work: Strategies and Practices in Small and Medium Sized Enterprises (SMEs). London: Barrow Cadbury Trust; Middlesex University London and University of Liverpool, 316 p.
Witte, F. (2013). EU Law, Politics and the Social Question. 14 ELJ, 581, 589–90.
Zvonar, Y. P. (2015). Aktyvna polityka zaynyatosti v krayinakh Yevropeysʹkoho Soyuzu ta mozhlyvosti yiyi zastosuvannya v Ukrayini. Naukovyy visnyk Mukachivsʹkoho derzhavnoho universytetu, 2(4), 145150. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Bashnianyn, H. I., Horodyskyy, T. I., & Lapchuk, Y. S. (2018). Адаптація європейської політики зайнятості до реалій Української економіки. Науковий вісник НЛТУ України, 28(9), 27-30. https://doi.org/10.15421/40280904