ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

  • I. V. Angelko Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • G. A. Lekh Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: інноваційне підприємництво, сільськогосподарська сфера, економічний розвиток, конкурентоспроможність продукції

Анотація

Розглянуто окремі питання потребі становлення та розвитку інноваційного підприємництва у сільському господарстві України. Зокрема, висвітлено важливість впровадження інновацій у сільськогосподарську сферу, охарактеризовано основні етапи цього процесу, подано позитивні моменти та загрози, які перешкоджають ефективному розвитку інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Наголошено, що інновації посилюють активізацію господарської діяльності деяких підприємств, забезпечують їх економічний розвиток, визначають конкурентні переваги та ринкові позиції у глобальному середовищі. Запропоновано, для мінімізації загроз становленню та розвитку інноваційного підприємництва у сільському господарстві, здійснити низку заходів, зокрема: удосконалити державне регулювання цін на продукцію, розробити всебічні програми стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств, розробити стратегію максимального використання їх інноваційного потенціалу, здійснювати активізацію впровадження інновацій на підприємствах для підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку, розробляти фінансову підтримку для закупівлі іноземної техніки, сортів насіння, засобів захисту рослин тощо, реалізація яких найближчим часом дасть змогу отримати позитивні результати щодо підвищення інноваційної діяльності не тільки у даній сфері, але й в державі загалом.

Біографії авторів

I. V. Angelko, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та маркетингу
G. A. Lekh, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії

Посилання

Hotra, V. V. (2014). Suchasnyi stan ta problemy innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektoru Ukrainy. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom, 6(156), 79–84. [in Ukrainian].

Kriuchko, L. S. (2016). Innovatsiinyi typ rozvytku v umovakh ekonomichnoi hlobalizatsii. Efektyvna ekonomika. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=199. [in Ukrainian].

Pro innovatsiinu diialnist. (2002). Zakon Ukrainy vid 04.07.2002 r. №40-IV zi zminamy. Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/40-15/parao195#o195. [in Ukrainian].

Rudenko, H. R. (2015). Osoblyvosti vprovadzhennia innovatsii u diialnist silskohospodarskykh pidpryiemstv. Biznes Inform, 5, 32–35. Retrieved from: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11029. [in Ukrainian].

Smoleniuk, R. P. (2014). Rozvytok innovatsiinoho pidpryiemnytstva pry restrukturyzatsii silskoho hospodarstva. Innovatsiina ekonomika, 2(51), 225–237. [in Ukrainian].

Velychko, O. M. (2013). Osoblyvosti innovatsiinoho rozvytku silskohospodarskykh pidpryiemstv. Efektyvna ekonomika, 3. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3386. [in Ukrainian].

Vovk, L. V., & Puzyrov, S. O. (2016). Innovatsiine pidpryiemnytstvo v silskomu hospodarstvi yak orhanizatsiino-ekonomichna systema yoho stratehichnoho rozvytku. Investytsii: praktyka ta dosvid, 20, 43–46. [in Ukrainian].

Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
Angelko, I. V., & Lekh, G. A. (2017). ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(7), 33-36. https://doi.org/10.15421/40270705