ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЄМНОСТІ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ В АГРОЛАНДШАФТАХ УКРАЇНИ

  • V. P. Novytskyi Інститут агроекології і природокористування, НААН України, м. Київ
  • V. P. Landin Інститут агроекології і природокористування, НААН України, м. Київ
Ключові слова: фауна, орні землі, біопродуктивність, нормативне забезпечення

Анотація

Динамічне зниження чисельності польової фауни перетворюється в екологічну проблему загальноєвропейського масштабу. Зокрема, кризу популяцій осілих видів – зайця сірого та куріпки сірої, біоіндикаторів екологічного стану місцевих агроландшафтів, протягом останніх десятиліть активно обговорюють науковці Центральної та Західної Європи, тоді як у пострадянських країнах цим питанням донедавна приділяли недостатньо уваги. Встановлено, лише до 20 % площ орних земель сучасного Лісостепу України становлять певну кормову цінність у невегетаційний період для тварин-фітофагів, які є корисними видами дичини. Водночас, придатними біотопами для міофагів визнано стерні зернових і деяких технічних культур, оскільки поряд з посівами озимих вони є осередками концентрації та успішного розмноження мишоподібних гризунів. Виявлено, що відсутність чіткого і послідовного зазначення у вітчизняних базових законах та підзаконних регуляторних актах із сільськогосподарської експлуатації земель необхідності вжиття власниками земельних наділів або їх основними користувачами еколого-господарських заходів зі створення належних захисно-кормових умов для існування і відтворення фауністичних комплексів агроландшафтів є ключовим чинником формування незадовільної екологічної ємності польових мисливських угідь держави. Одним з ефективних правових інструментів поліпшення екологічної ємності сучасних сільськогосподарських угідь визнано законодавчо врегульоване відведення частини приватних земельних наділів під природні захисно-кормові ділянки поліфункціонального призначення.

Біографії авторів

V. P. Novytskyi, Інститут агроекології і природокористування, НААН України, м. Київ
канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник
V. P. Landin, Інститут агроекології і природокористування, НААН України, м. Київ
д-р с.-г. наук, професор, завідувач відділу

Посилання

Abelentcev, V., Shevchenko, A., & Arkhipchuk, V. (1972). Selskoe khoziaistvo i dich. Okhota i okhotniche khoziaistvo, 9, 12 13. [in Russian].

Abelentcev, V. I., Arkhipchuk, V. A., & Shevchenko, L. S. (1973). Gibel dichi v selskokhoziaistvennykh ugodiakh i problemy ee okhrany. Razvitie okhotnichevogo khoziaistva Ukrainskoi SSR: mater. dokl. 2 nauch.-proizvod. konf. Kiev, pp. 25–28. [in Russian].

Bondarenko, V. D. (2002). Biotekhniia. Vol. 2. Lviv: IZMN. 348 p. [in Ukrainian].

Bondarenko, V. D., Delehan, I. V., Mykhailiuchenko, M. T., & Solovii, I. P. (1990). Okhorona fauny v ahrolandshaftakh. Lviv: Vyd-vo Lviv. lisotekh. in-tu, 81 p. [in Ukrainian].

Danylyshyn, B. M. (Ed.) (2006). Pryrodno-resursna sfera Ukrainy: problemy staloho rozvytku ta transformatsii. Kyiv: Nichlava, 704 p. [in Ukrainian].

Derzhkomlis Ukrainy (2002). Nastanova z uporiadkuvannia myslyvskykh uhid. Kyiv: Vyd-vo Derzhkomlisu Ukrainy, 113 p. [in Ukrainian].

Drobot, I. O., & Protsiv, O. R. (2011). Rozvytok systemy derzhavnoho rehuliuvannia myslyvskoho hospodarstva Ukrainy v konteksti adaptuvannia do umov Yevropeiskoho soiuzu. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr. Khark. rehion. in-tu derzh. upr. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, (Vol. 2(40), 1–8). Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU "Mahistr". [in Ukrainian].

Fediushko, M. P. (2012). Reaktsii indykatornykh vydiv asotsiiovanoho ahrobioriznomanittia na pestytsydne navantazhennia ahrolandshaftiv. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly: Ekolohiia, 206(194), 20–23. [in Ukrainian].

Fediushko, M. P., Horbatenko, A. A., & Hryb, O. H. (2011). Indykatory stanu asotsiiovanoho ahrobioriznomanittia. Naukovi dopovidi NUBiPU, 5(27), 14–18. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/ 2011_5/11fmp.pdf. [in Ukrainian].

Ivanusa, A. V. & Kholyavka, V. Z. (2012). Analysis of law enforcement of hunting in Ukraine. Scientific bulletin of UNFU, 22(1), 165–170.

Konverskyi, A. Ye. (Ed.) (2010). Osnovy metodolohii ta orhanizatsii naukovykh doslidzhen. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 352 p. [in Ukrainian].

Korzh, O. P., & Frolov, D. O. (2011). Zookultura myslyvskoho fazana v Ukraini. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 1, 53–61. [in Ukrainian].

Kryvov, V. M. (2009). Ekolohichno bezpechne zemlekorystuvannia Lisostepu Ukrainy. Problema okhorony gruntiv (2nd ed.). Kyiv: Urozhai, 302 p. [in Ukrainian].

Leonets, V. V. (2014). Osoblyvosti i perspektyvy rozvytku pryrodookhoronnoho zemlekorystuvannia. Aktualni problemy ekonomiky, 2, 321–327. [in Ukrainian].

Maillard, J.-F., Suffran, Y., & Omnès, F. (2011). Machinisme agricole et faune sauvage. Faune sauvage, 291, 49–54.

Volokh, A. M. (2004). Velyki ssavtsi Pivdennoi Ukrainy v XX st. (dynamika arealiv, chyselnosti, okhorona ta upravlinnia): avtoref. dys. d-ra biol. nauk. Kyiv, 32 p. [in Ukrainian].

Volokh, A. M. (2011). Ahrolandshafty Ukrainy yak myslyvski uhiddia. Zb. nauk. st. III-ho Vseukrainskoho zizdu ekolohiv z mizhnarodnoiu uchastiu, (Vol. 1, 301–305). Vinnytsia. [in Ukrainian].

Yurynets, V. Ye. (2011). Metodolohiia naukovykh doslidzhen. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 178 p. [in Ukrainian].

Опубліковано
2017-08-29
Як цитувати
Novytskyi, V. P., & Landin, V. P. (2017). ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЄМНОСТІ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ В АГРОЛАНДШАФТАХ УКРАЇНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(5), 55-58. https://doi.org/10.15421/40270511
Розділ
Екологія та довкілля